Kính thưa quý khách hàng!

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của quý khách liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

NỘI DUNG YÊU CẦU

Công ty TNHH xăng dầu BH hình thành từ con em gia đình chính sách bà nội là mẹ Việt Nam anh hùng, cha liệt sĩ, mẹ hưu trí. Nguồn gốc hoạt động kinh doanh xăng dầu của công ty TNHH xăng dầu BH khởi đầu từ hộ gia đình kể từ 6/1996 được sự đồng ý của UBND xã A (nay là phường) và Phòng địa chính TH; đến tháng 12/1999 được UBND huyện TH xác nhận mặt bằng hiện trạng cửa hàng xăng dầu (CHXD). Hoạt động đến nay đã hơn 20 năm và là nguồn thu duy nhất của gia đình cũng như doanh nghiệp. CHXD đã tồn tại từ trước khi có quy hoạch thực hiện dự án đường Hùng Vương qua phường HHT. Ngày 21/11/2011 UBND huyện B có Quyết định số 992/QĐ-UBND V/v thu hồi diện tích đất của hộ ông Lưu BH (chồng bà Văn BN giám đốc công ty) để thực hiện dự án: Tiểu dự án 3 đường từ Khu công nghiệp HH 1 đến Bắc cầu ĐN thuộc dự án hạ tầng đô thị Nam thành phố TH – VR, diện tích thu hồi 734,1m2.

Ngày 17/12/2014 Công ty có Tờ trình số: 09/TTr xin chủ trương đầu tư dự án: cải tạo, sửa chữa CHXD BH. Nhưng đến ngày 13/4/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư PY ban hành Báo cáo số: 142/BC-SKHĐT-KTXH về việc chủ trương đầu tư xây dựng dự án: cải tạo sửa chữa CHXD Bốn Hạnh trong đó có Kết luận: chờ xử lý vi phạm quy định của Luật đất đai theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Từ đó Công ty liên tục yêu cầu UBND thị xã ĐH và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh xem xét giải quyết về mặt đất đai, nhưng mãi đến ngày 09/5/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường mới có Báo cáo số: 291/BC-STN&MT về kết quả kiểm tra một số nội dung liên quan đến trường hợp ông LBH; ngày 19/11/2018 UBND Thị xã ĐH ban hành Công văn số: 6198/UBND-TNMT yêu cầu ông H khắc phục những vi phạm theo ý kiến Kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường để được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 137,45m2 chưa được cấp. Đến khi khắc phục xong những vi phạm theo chỉ đạo của UBND tỉnh và công ty tiếp tục xin chủ trương nâng cấp, cải tạo cửa hàng để đúng theo quy định và công ty cam kết khi nào triển khai giai đoạn 2 của tuyến đường HV công ty sẽ tự tháo dỡ. Và theo quy hoạch của đường Hùng Vương có chỉ giới là 57m, hiện trạng CHXD nằm trong chỉ giới xây dựng của đường nên không được phép sửa chữa, nâng cấp.

Chính vì không thể xin được Giấy phép xây dựng cửa hàng nên Sở Công thương tỉnh đã không cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Căn Khoản 2, 6 Điều 26 Nghị định 83/2014NĐ-CP. Ngày 27/9/2019 công ty có Công văn số 09/CV v/v xin phép thời gian ngừng bán hàng gửi Sở công thương nhưng đến nay Sở vẫn chưa có văn bản nào gửi công ty về việc đóng ngừng bán hàng của cửa hàng.

Vì vây công ty kính hỏi quý Luật sư:

  1. UBND tỉnh không cho phép công ty sửa chữa, nâng cấp cửa hàng như vậy có đúng không?
  2. Theo Khoản 6 Điều 26 Nghị định 83/2014NĐ-CP, công ty có được phép tiếp tục hoạt động đến khi có thông báo của Sở Công thương không?

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Xây dựng năm 2014;

Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu;

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. UBND tỉnh không cho phép công ty sửa chữa, nâng cấp cửa hàng như vậy có đúng không?

Thứ nhất, xác định việc có phải xin giấy phép xây dựng hay không?

Theo quy định tại Điều 89 Luật xây dựng 2014, trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ các các công trình được miễn giấy phép xây dựng. Theo thông tin anh cung cấp, có thể thấy trường hợp của anh không thuộc các công trình được miễn giấy phép xây dựng theo khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014 quy định sau:

- Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

- Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

- Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

- Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

- Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

- Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

- Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

- Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

- Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;

- Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại các điểm b, d, đ và i khoản này có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ s

Như vậy, công trình của anh không thuộc những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo khoản 2 Điều 89. Vì vây, trước khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp phải xin giấy phép xây dựng.

Thứ hai, về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Điều 103 Luật xây dựng 2014 quy định như sau:

Điều 103. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

1. Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp cho Sở Xây dựng, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của các cơ quan này.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Cửa hàng xăng dầu của anh nằm trên đường Hùng Vương, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, cùng với các thông tin anh cung cấp có thể hiểu công trình của anh nằm trên tuyến đường phố chính của thị xã Đông Hòa. Vì vậy, theo khoản 2 Điều 103 Luật xây dựng 2014. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thứ 3, phân tích và xác định những điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng.

Tùy vào từng loại công trình khác nhau mà ta có các yêu cầu, điều kiện không giống nhau để được cấp giấy phép xây dựng. Đối với các công trình trong đô thị, theo quy định tại Điều 91 Luật xây dựng 2014, để được cấp giấy phép xây dựng cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

- Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp

Qua thông tin anh cung cấp, theo quy hoạch của đường Hùng Vương có chỉ giới là 57m, hiện trạng cửa hàng xăng dầu của anh nằm trong chỉ giới xây dựng của đường nên không được phép sửa chữa, nâng cấp. Vậy nguyên nhân chủ yếu không được giấy phép xây dựng là cửa hàng xây dựng nằm trong chì giới xây dựng, còn những điều kiện khác cơ bản đã đáp ứng điều kiện.

Luật xây dựng 2014 có quy định: Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa đất. Như vậy, có thể hiểu nếu công trình nằm trong đường giới hạn thì vẫn được phép xây dựng công trình.

Nếu cơ quan có thẩm quyền đã có quy hoạch thể hiện rõ chỉ giới xây dựng, đồng thời có căn cứ cho rằng cửa cửa hàng xăng dầu của anh vi phạm chỉ giới xây dựng thì UBND tỉnh không cho phép công ty sửa chữa, nâng cấp cửa hàng do nằm trong chỉ giới xây dựng của đường là có cơ sở. Còn nếu công trình xăng dầu của anh vẫn nằm trong chỉ giới xây dựng, có nghĩa là nằm trong đường giới hạn cho phép xây dựng thì đây không phải là căn cứ để từ chối việc cấp giấy phép xây dựng cho việc cải tạo, sửa chữa.

Vì vậy, để rõ nội dung này và đảm bảo UBND tỉnh trả lời đúng. Anh cần yêu cầu UBND trả lời bằng văn bản. Để xác định được căn cứ vào quyết định/quy hoạch nào mà UBND tỉnh không cho phép anh sửa chữa, xây dựng. Trường hợp UBND trả lời bằng văn bản, nếu văn bản trả lời không có căn cứ, cơ sở pháp lý thì anh có thể làm đơn khiếu nại về việc trả lời này.

2. Theo Khoản 6 Điều 26 Nghị định 83/2014NĐ-CP, công ty có được phép tiếp tục hoạt động đến khi có thông báo của Sở Công thương không?

Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP quy định điều kiện được kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu như sau:

1. Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (điều kiện này đã bị bãi bỏ bởi Khoản 1 Điều 2 Nghị định 08/2018/NĐ-CP)

2. Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).

3. Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vậy nếu cửa hàng của anh đáp ứng đầy đủ các điều kiện này, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp đổi lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Theo điều 22 Nghị định 08/2018/NĐ-CP quy định thương nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện sau mới có thể bán lẻ xăng dầu: Doanh nghiệp được thành lập hợp pháp, Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo thông tin của anh cung cấp, Sở công thương không đồng ý cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Vì vậy, công ty xăng dầu của anh không đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 22.

Còn quy định tại Điều 26 Nghị định 83/2014NĐ-CP quy định một số quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong đó có quy định thương nhân kinh doanh xăng dầu có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản về thời gian ngừng bán hàng gửi Sở Công Thương cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu có nhu cầu ngừng bán, trong đó ghi rõ lý do ngừng bán hàng. Cửa hàng xăng dầu chỉ được ngừng bán hàng sau khi được Sở Công Thương chấp thuận bằng văn bản.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi vềKinh doanh xăng dầu” Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và hồ sơ do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để quý khách tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn Pháp luật

Công ty Luật TNHH Minh Khuê