1. Tìm hiểu về ủy quyền đại diện trong sở hữu công nghiệp

Đại diện theo ủy quyền trong sở hữu công nghiệp tức là việc một cá nhân, tổ chức (bên đại diện) nhân danh và vì lợi ích của một cá nhân, tổ chức khác (bên được đại diện) tiến hành xác lập và thực hiện các giao dịch liên quan đến sở hữu trí tuệ tại các cơ quan Nhà nước thông qua việc được bên đại diện “trao quyền” hợp pháp.. Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã được pháp luật Việt Nam công nhận là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, có nghĩa là để hoạt động trong lĩnh vực này, các đại diện theo ủy quyền sở hữu trí tuệ phải đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn được quy định bởi pháp luật và có chứng chỉ hành nghề.

Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp cung cấp một loạt các hoạt động và dịch vụ liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp. Các dịch vụ này bao gồm:

Đại diện cho tổ chức và cá nhân trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Người được ủy quyền sẽ đại diện và làm việc thay mặt cho tổ chức và cá nhân trong việc liên lạc và thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền như xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền lợi và quyền sở hữu của khách hàng trong quá trình xử lý các vấn đề liên quan,...

Tư vấn về vấn đề liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền quyền sở hữu công nghiệp: Khi được ủy quyền, chủ thể phải giải quyết các vấn đề chuyên môn về các quy trình và thủ tục liên quan đến sở hữu trí tuệ bởi họ là người có kiến thức pháp lý sâu rộng giúp khách hàng hiểu rõ các yêu cầu và nắm vững quy trình để đạt được quyền sở hữu công nghiệp một cách hiệu quả.

Cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu công nghiệp: Ngoài việc đại diện và tư vấn, dịch vụ ủy quyền đại diện còn cung cấp các dịch vụ khác như nghiên cứu và tìm hiểu về quyền sở hữu công nghiệp, định giá quyền sở hữu công nghiệp, giám sát và theo dõi sự vi phạm, thực hiện các thủ tục gia hạn và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp,...

Dịch vụ đại diện theo ủy quyền gồm tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và cá nhân hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp trong tổ chức đó. Các đại diện trong ngành này được đào tạo chuyên sâu về luật sở hữu công nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục và giải quyết các vấn đề liên quan đến sở hữu công nghiệp.

Xem thêm: Quyền sở hữu trí tuệ là gì? Các quyền sở hữu trí tuệ theo luật?

 

2. Các chủ thể được ủy quyền đại diện trong sở hữu công nghiệp cần đáp ứng điều kiện gì ?

Đối với tổ chức hành nghề:

Theo quy định tại Điều 154 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2022), tổ chức đáp ứng điều kiện sau đây được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp với danh nghĩa tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp: Trừ trường hợp tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam không được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật có ít nhất một cá nhân có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp với danh nghĩa tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. 

Đối với cá nhân:

Cá nhân được phép hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp khi có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp cộng với việc hoạt động cho một tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

Cá nhân muốn được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện thì cần thõa mãn các tiêu chí: Là công dân Việt Nam và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; Thường trú tại Việt Nam; Có bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương theo quy định; Đã trực tiếp làm công tác pháp luật về sở hữu công nghiệp hoặc đã trực tiếp làm công tác thẩm định các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về sở hữu công nghiệp hoặc đã tốt nghiệp khóa đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp (thời gian làm hoặc học phải từ 05 năm trơ lên); Không phải là công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước về xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp; Đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra về nghiệp vụ. 

Lưu ý: Công dân Việt Nam là luật sư được phép hành nghề theo quy định, thường trú tại Việt Nam thì được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp trong lĩnh vực nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, chống cạnh tranh không lành mạnh, bí mật kinh doanh. Tuy nhiên, họ phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận đã tốt nghiệp khóa đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp.

 

3. Quy trình thành lập công ty ủy quyền đại diện trong sở hữu công nghiệp

Bước 1: Nộp hồ sơ 

Thành phần hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ công ty; Danh sách cổ đông hoặc thành viên; Bản sao một số giấy tờ tùy thân của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập, bản sao quyết định thành lập công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương; Giấy ủy quyền (nếu có)

Khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật thì khách hàng nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư đặt tại trụ sở chính. 

Bước 2: Đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp

Kể từ ngày cấp Giấy phép kinh doanh, thông tin của doanh nghiệp sẽ được đăng bố cáo trong vòng 30 ngày. Lệ phí công bố sẽ được thu cùng với lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Các công việc sau khi thành lập công ty

Một số công việc mà Luật Minh Khuê cho rằng quý khách hàng nên thực hiện ngay và sớm nhất có thể sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Khắc con dấu; Treo biển tại trụ sở công ty; Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Đăng ký chữ ký số điện tử thực hiện nộp thuế điện tử; Kê khai và nộp thuế môn bài; Góp vốn đúng hạn.​

>> Xem thêm: Thời hạn ủy quyền tiến hành thủ tục về quyền sở hữu công nghiệp?

 

4. Ghi nhận, xóa tên, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ ủy quyền đại diện trong sở hữu công nghiệp

Các tổ chức và cá nhân muốn kinh doanh và hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 154 và Điều 155 của pháp luật về sở hữu trí tuệ như Luật Minh Khuê đã đề cập bên trên. Sau đó, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sẽ ghi nhận thông tin về tổ chức hoặc cá nhân đó trong Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp và thông tin này được công bố tại Công báo sở hữu công nghiệp theo yêu cầu của tổ chức hoặc cá nhân đó.

Trong trường hợp có căn cứ khẳng định rằng đại diện sở hữu công nghiệp không đáp ứng các điều kiện kinh doanh và hành nghề quy định tại Điều 154 và Điều 155 của Luật Sở hữu trí tuệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp hoàn toàn có quyền xóa tên của đại diện sở hữu công nghiệp đó khỏi Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và tiếp tục cập nhật việc xóa tên này trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Ngoài ra, trường hợp tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vi phạm quy định tại khoản 3 của Điều 152 và Điều 153 của Luật Sở hữu trí tuệ, họ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, nếu có sai phạm về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình hành nghề hoặc vi phạm quy định tại điểm c của khoản 3 Điều 152 và điểm a khoản 1 Điều 153 của Luật Sở hữu trí tuệ, tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm mà người ủy quyền đại diện sở hữu công nghiệp có thể bị cảnh cáo, phạt tiền hoặc thu hồi chứng chỉ hành nghề

Các thông tin về ủy quyền đại diện trong các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp đã được biên soạn và chia sẻ ở bài viết trên đây. Nếu quan tâm về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, quý khách hàng có thể đọc thêm bài viết mới của Luật Minh Khuê: Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp? Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, gọi ngay tổng đài: 19006162 hoặc gửi thư vào hòm thư: lienhe@luatminhkhue.vn nếu cần sự tư vấn nhah chóng của các luật sư, chuyên viên pháp lý. Trân trọng ./.