Luat Minh Khue

Văn bản pháp luật

Chuyên mục văn bản pháp luật cung cấp những văn bản pháp lý cập nhật mới nhất (Bằng tiếng việt và tiếng anh) thuộc nhiều lĩnh vực pháp lý. Quý khách hàng có nhu cầu tra cứu, tìm kiếm các văn bản có thể tra cứu trực tuyến trên hệ thống website của chúng tôi. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ:

Thông tư 10/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình và Fitness

Thông tư 10/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình và Fitness
Ngày 31/01/2018, Bộ văn hóa thể thao và du lịch ban hành thông tư 10/2018/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình ...

Thông tư 04/2018/TT-BNV về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước

Thông tư 04/2018/TT-BNV về  thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
Ngày 27/3/2018, Bộ nội vụ ban hành Thông tư 04/2018/TT-BNV về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà ...

Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-BTC ngày 27 tháng 06 năm 2014 hợp nhất các nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-BTC ngày 27 tháng 06 năm 2014 hợp nhất các nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý khách hàng văn bản hợp nhất 02 nghị định Nghị định số 214/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày ...

Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính:

Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Nghị định số: 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Công văn 1161/TCT-CS về thuế GTGT của mặt hàng cám mì, đậu tương, ngô hạt để sản xuất thức ăn chăn nuôi

Công văn 1161/TCT-CS về thuế GTGT của mặt hàng cám mì, đậu tương, ngô hạt để sản xuất thức ăn chăn nuôi
Ngày 05/0/2018 Tổng cục thuế ban hành công văn 1161/TCT-CS hướng dẫn về thuế GTGT của các nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Đính kèm theo công văn 479/TCT-CS hướng dẫn về thuế GTGT của mặt hàng ...

Công văn 3759/BTC-TCT về thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh ngày 02/04/2018

Công văn 3759/BTC-TCT về thuế GTGT đối  với hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh ngày 02/04/2018
Ngày 02/04/2018, Bộ tài chính tổng cục thuế ban hành công văn 3759/TC-TCT hướng dẫn về thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh. Theo đó, doanh nghiệp có hoạt động xây dựng trong khu ...

Công văn 1211/TCT - KK về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế ngày 06/04/2018

Công văn 1211/TCT - KK về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế ngày 06/04/2018
Ngày 06/04/2018 Tổng cục thuế ban hành công văn số 1211/TCT-KK về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế trả lời công văn 235/CV/HG ngày 23/02/2018 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia về việc kê khai, ...

Văn bản mới Thông tư sửa đổi, bổ sung các khoản của quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. 2018?

Văn bản mới Thông tư sửa đổi, bổ sung các khoản của quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. 2018?
Văn bản mới Thông tư sửa đổi, bổ sung các khoản của quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. 2018? (Hiệu lực: 15/04/2018)

Văn bản mới: Thông tư số: 04/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi trung học phổ thông Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Văn bản mới: Thông tư số: 04/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi trung học phổ thông Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
Văn bản mới: Thông tư số: 04/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi trung học phổ thông Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. (Hiệu lực: 15/04/2018)

Quy định quản lý Bitcoin và các loại tiền ảo

Quy định quản lý Bitcoin và các loại tiền ảo
Vừa qua tại Việt Nam có khá nhiều người bị lừa liên quan đến Bitcoin, do đó thủ tướng chính phủ đã ban hành ra chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại ...

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP về viễn thông

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP về viễn thông

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộ số điều của Luật Viễn thông và điều ...

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định số: 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Thông tư 10/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình và Fitness

Thông tư 10/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình và Fitness

Ngày 31/01/2018, Bộ văn hóa thể thao và du lịch ban hành thông tư 10/2018/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình ...

Dịch vụ nổi bật