Luat Minh Khue

Văn bản pháp luật

Chuyên mục văn bản pháp luật cung cấp những văn bản pháp lý cập nhật mới nhất (Bằng tiếng việt và tiếng anh) thuộc nhiều lĩnh vực pháp lý. Quý khách hàng có nhu cầu tra cứu, tìm kiếm các văn bản có thể tra cứu trực tuyến trên hệ thống website của chúng tôi. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ:

Quyết định số: 20/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2017 ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước; diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định số: 20/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2017 ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước; diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Quyết định số: 20/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2017 ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước; diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ ...

Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH về danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ

Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH về danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ
Ngày 18 tháng 10 năm 2013, Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH về danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ:

Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn giảm - ưu đãi thuế thu nhập cá nhân khu kinh tế

Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn giảm - ưu đãi thuế thu nhập cá nhân khu kinh tế
Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp biểu mẫu Thông tư 128/2014/TT-BTC để bạn đọc cùng tham khảo

Thông tư 133/2016/TT - BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 133/2016/TT - BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư hướng dẫn Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài - Thông tư 302/2016/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài - Thông tư 302/2016/TT-BTC
Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc Thông tư 302/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài để bạn đọc cùng tham khảo.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài
Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài để bạn đọc cùng tham khảo.

Thông tư 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực

Thông tư 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực
Ngày 11 tháng 11 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
Ngày 20 tháng 04 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 25/2016/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hiệu ...

Thông tư hướng dẫn thuế GTGT mới nhất - Thông tư 219/2013/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thuế GTGT mới nhất - Thông tư 219/2013/TT-BTC
Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp đến bạn đọc cùng tham khảo Thông tư 219/2013/TT-BTC hiện đang còn hiệu lực hướng dẫn chi tiết về thuế giá trị gia tăng

Quyết định số: 06/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở,nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định số: 06/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở,nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Quyết định số: 06/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở,nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa ...

Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân có hoạt động kinh doanh

Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân có hoạt động kinh doanh
Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp Mẫu biểu Thông tư 92/2015/TT-BTC tới quý bạn đọc cùng tham khảo:

Thông tư số: 01/2017/TT-TANDTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 quy định về phòng xử án

Thông tư số: 01/2017/TT-TANDTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 quy định về phòng xử án
Ngày 28 tháng 01 năm 2017 Tòa ánh nhân dân tối cao ban hành Thông tư số: 01/2017/TT-TANDTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 quy định về phòng xử án

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài để bạn đọc cùng tham khảo.

Dịch vụ nổi bật