Luat Minh Khue

Thông tư 14/2023/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 43/2012/TT-BCT

Thông tư 14/2023/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công thương bãi bỏ Thông tư 43/2012/TT-BCT về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai ...

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài Chính ban hành thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực áp dụng sau 45 ...

Công văn 11185/GDTH hướng dẫn tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

Ngày 17 tháng 12 năm 2004, Bộ Giáo Dục Đào Tạo ban hành Công văn 11185/GDTH hướng dẫn tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông. Nội dung toàn văn của công văn ...

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ngày 19/10/2020, Chính Phủ ban hành nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghị định này bắt đầu có hiệu lực từ ...

Dịch vụ nổi bật

Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng