Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013 số 39/2013/QH13

Ngày 16 tháng 11 năm 2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung năm 2013 số 39/2013/QH13. ...

Nghị định 30/2020/NĐ-CP công tác văn thư

Ngày 05 tháng 3 năm 2020, Chính Phủ ban hành nghị định 30/2020/NĐ-CP công tác văn thư. Nghị định này thay thế nghị định số 110/2004/NĐ-CP và Nghị định số ...

Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 về Quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 về Quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 31 tháng 01 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm ...

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNNPTNT về Khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng hình sự

Lĩnh vực tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thủ tục phá sản, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, thi hành tạm giữ, tạm giam, xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án và việc ...

Thông báo 21/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử

Ngày 20 tháng 8 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Thông báo 21/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử:

Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948

Ngày 10 tháng 12 năm 1948, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.

Hiến pháp năm 1992

Bản Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nan khoá VIII, kỳ họp thứ 11 nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 15 tháng 4 năm 1992, hồi 11 giờ 45 phút. Luật hiến pháp năm 1992 có nội dung như sau:

Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành?

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đông thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc

Đính chính văn bản 01/ĐC-UBND năm 2015 đính chính Quyết định 27/2014/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ngày 10 tháng 02 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh bình ban hành Đính chính văn bản 01/ĐC-UBND năm 2015 đính chính Quyết định 27/2014/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy ...

Hiến Chương Liên hợp quốc năm 1945

Hiên chương Liên Hợp QUốc được Ký ngày 26/06/1945 tại San Francisco, có hiệu lực ngày 24/10/1945. Luật Minh KHuê giới thiệu toàn văn Hiến chương Liên Hợp Quốc, cụ thể:

Hướng dẫn liên ngành 885/HDLN/TNMT-CT thu tiền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất Lào Cai

Luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn Hướng dẫn liên ngành 885/HDLN/TNMT-CT thu tiền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất Lào Cai và một số quyết định của các tỉnh, thành phố khác liên quan đến việc thu tiền sử dụng đất, cụ thể:

Kế hoạch 88/KH-UBND đăng ký nuôi con nuôi thực tế Thừa Thiên Huế

Cho và nhận con nuôi là một trong những mục đích nhân văn, nhân đạo phù hợp với quy chuẩn của Quốc tế và một số hiệp định mà Việt Nam đã tham gia từ khá sớm. Luật Minh Khuê giới thiệu một số văn bản chỉ đạo của các tỉnh/Thành phố về vấn đề này:

Kết luận 24-KL/TW năm 2012 về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Ngày 5 tháng 6 năm 2012, Bộ Chính Trị - Đảng Cộng Sản Việt Nam ban hành Kết luận 24-KL/TW về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Nội dung toàn văn như sau:

Quy chế quản lý, kinh doanh loại hình căn hộ du lịch và biệt thự du lịch hiện hành

Quy chế này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, các cơ quan quản lý về du lịch và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Quy định số 214-QĐ/TW năm 2020 về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện ban chấp hành Trung Ương, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư quản lý

Ngày 02 tháng 01 năm 2020, Ban Chấp Hành Trung Ương - Đảng Cộng Sản Việt Nam ban hành Quy định số 214-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện ban chấp hành Trung Ương, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư quản lý. Nội dung toàn ...

Quy trình hoàn thuế mới nhất do Tổng cục Thuế ban hành ? Hướng dẫn về thủ tục hoàn thuế ?

Quy trình hoàn thuế hiện nay thực hiện như thế nào ? Quy định về hoàn thuế xe ô tô sát xi ? Hoàn thuế GTGT cho đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao ? Hoàn thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu nộp thừa ? Hoàn thuế giá trị gia tăng cơ sở kinh ...

Thoả ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp 1986

Luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn thỏa ước Lahay về đăgn ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp (ngày 06.11.1925) - Văn kiện Lahay (ngày 28.11.1960)

Tờ trình số 0781/TM-XNK ngày 02/04/2003 của Bộ Thương mại về việc tờ trình về một số biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu chè năm 2003 trước tác động của cuộc chiến tranh i-rắc

Ngày 02 tháng 4 năm 2003, Bộ Thương mại ban hành Tờ trình số 0781/TM-XNK ngày 02/04/2003 về việc tờ trình về một số biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu chè năm 2003 trước tác động của cuộc chiến tranh i-rắc:

Dịch vụ nổi bật