Thông tư 58/2020/TT-BCA cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thông tư 58/2020/TT-BCA cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày 16 tháng 6 năm 2020, Bộ Công An ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Xem nội dung chi tiết văn bản Thông tư 58/2020/TT-BCA cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ kèm file tải về (download)

Nghị định số 70/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối

Nghị định số 70/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp ...

Luật đầu tư năm 2020 số 61/2020/QH14 mới nhất

Ngày 17 tháng 06 năm 2020, Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật đầu tư năm 2020 số 61/2020/QH14 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài:

Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài? Phân chia tài sản chung trong hôn nhân

Ly hôn có yếu tố nước ngoài là ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật của Việt Nam về thủ tục, phân chia tài sản chung

Thông tư 58/2020/TT-BCA cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày 16 tháng 6 năm 2020, Bộ Công An ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Xem nội dung chi tiết văn bản Thông tư 58/2020/TT-BCA cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ ...

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Bộ Quốc Phòng và Bộ Y Tế ban hành thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP hướng dẫn khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm: Kiểm tra sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe, giám định sức khỏe và ...

Luật cạnh tranh năm 2018 số 23/2018/QH14 mới nhất

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành luật cạnh tranh số: 23/2018/QH14, bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2019. Luật Minh Khuê giới thiệu toàn bộ văn bản pháp luật này để quý khách hàng tham khảo:

Xử phạt hành vi xả thải chất thải Doanh nghiệp ra môi trường

Hiện nay ô nhiễm môi trường đang là một trong những vấn đề nóng bỏng trên toàn cầu. Tình trạng môi trường ô nhiễm đã gây ra những ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt của người dân sống xung quanh khu công nghiệp

Luật chứng khoán năm 2006 số 70/2006/QH11

Ngày 29 tháng 06 năm 2006 Quốc hội ban hành Luật chứng khoán số 70/2006/QH11. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 vàcó hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm ...

Hiến pháp năm 1992

Bản Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nan khoá VIII, kỳ họp thứ 11 nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 15 tháng 4 năm 1992, hồi 11 giờ 45 phút. Luật hiến pháp năm 1992 có nội dung như sau:

Dịch vụ nổi bật