Nghị định 30/2020/NĐ-CP công tác văn thư

Ngày 05 tháng 3 năm 2020, Chính Phủ ban hành nghị định 30/2020/NĐ-CP công tác văn thư, với nội dung cụ thể như sau:

Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

Ngày 18 tháng 11 năm 2016, Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo số: 02/2016/QH14, Luật Minh Khuê cung cấp văn bản Luật tín ...

Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC giao dịch điện tử lĩnh vực thuế

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 110/2015/TT-BTC NGÀY 28/07/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ

Thông tư 43/2013/TT-BYT phân tuyến chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám chữa bệnh

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT PHÂN TUYẾN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Quyết định 101/QĐ-TCHQ 2015 Danh mục hàng hóa rủi ro trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA RỦI RO VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ; RỦI RO VỀ MA TÚY TIỀN CHẤT; RỦI RO VỀ VŨ KHÍ, CHẤT PHÓNG XẠ; RỦI RO VỀ BUÔN LẬU, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP ...

Dịch vụ nổi bật