Luat Minh Khue

Quyết định 89/2005/QĐ-BNN

Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

Nghị quyết 36/2000/QH10

Về việc phê chuẩn Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy, máy thủy, phần vỏ tàu thuyền; giá áp dụng tính lệ phí trước bạ đất và nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy, máy thủy, phần vỏ tàu thuyền; giá áp dụng tính lệ phí trước bạ đất và ...

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Nam Định

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Nam Định ban hành ngày 28 tháng 11 năm 2014

Quy trình 5249/QT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đấu thầu tín phiếu kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quy trình 5249/QT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đấu thầu tín phiếu kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi ở khu dân cư do tỉnh Phú Thọ ban hành

Ngày 15 tháng 12 năm 2014, UBND Tỉnh Phú Thọ ban hành Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Chi hội trưởng Hội Người cao ...

Hướng dẫn 09-HD/BTCTW năm 2017 nghiệp vụ công tác đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Ngày 05 tháng 06 năm 2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn 09-HD/BTCTW năm 2017 nghiệp vụ công tác đảng viên với nội dung toàn văn như sau, Công ty luật Minh Khuê giới thiệu để tham khảo:

Thủ tục mở phòng khám tư nhân như thế nào?

Chào luật sư, mình năm nay 55 tuổi. Do hiện nay yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng. Nên hiện nay mình có nhu cầu muốn mở phòng khám tư nhân để khám chữa bệnh cho mọi người. Vậy luật sư có thể tư vấn giúp mình thủ tục mở phòng khám tư nhân như thế ...

Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất Đai

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy ...

Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi tiết kiệm phù hợp với phạm vi hoạt động được phép theo quy định của pháp luật và Giấy phép thành lập, hoạt động của tổ chức tín dụng. Công dân Việt Nam được gửi tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam; Công dân Việt ...

Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2019 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố Hà Nội

Cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố tại số 34 phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm và số 20 Hoàng Diệu, quận Hà Đông (gọi tắt là Trụ sở Tiếp công dân) có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; tiếp ...

Dịch vụ nổi bật