Công văn 1782/BXD-VP công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt máy, thiết bị

Ngày 16 tháng 08 năm 2007, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1782/BXD-VP công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt máy, thiết bị với nội dung ...

Quyết định 3227/QĐ-UBND đơn giá Đo đạc lập bản đồ địa chính Đăng ký đất đai Phú Thọ

Ngày 23 tháng 12 năm 2015, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 3227/QĐ-UBND đơn giá Đo đạc lập bản đồ địa chính Đăng ký đất đai Phú Thọ với nội dung như ...

Quyết định 2879/QĐ-BYT năm 2006 ban hành “Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày 10 tháng 8 năm 2006, Bộ Y Tế ban hành Quyết định 2879/QĐ-BYT năm 2006 ban hành “Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành với nội ...

Quyết định 358/QĐ-TCTS-VP 2015 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm ngư Vùng I và vùng V

Luật Minh Khuê giới thiệu Quyết định 358/QĐ-TCTS-VP 2015 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm ngư Vùng I và vùng V với nội dung chi tiết như sau:

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8653-2:2012 về Sơn tường dạng nhũ tương (Phần 2 và Phần 3)

Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8653-2:2012 về Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ bền nước của màng sơn ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-10:2015 về Bệnh thủy sản - Quy trình chuẩn đoán - Phần 10 và Phần 11

Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-10:2015 về Bệnh thủy sản - Quy trình chuẩn đoán - Phần 10: Bệnh do Perkinsus Marinus ở nhuyễn ...

Công văn 434/BXD-KHCN 2017 phòng cháy chữa cháy thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1

Luật Minh Khuê giới thiệu 03 mẫu công văn: Công văn 434/BXD-KHCN; Công văn 435/BXD-KHCN và Công văn 329/BXD-KHCN 2017 giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8633-2:2010 (ISO 13385-2:2007) về Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS) Phần 1 và Phần 2

Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8633-2:2010 (ISO 13385-2:2007) về Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS) - Dụng cụ đo kích thước Phần 1 ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5363:2013 (ISO 4649:2010) về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ chịu mài mòn sử dụng thiết bị trống quay hình trụ

Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5363:2013 (ISO 4649:2010) về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ chịu mài mòn sử dụng thiết ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8063:2015 về Xăng không chì pha 5% Etanol và 10% Etanol

Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8063:2015 về Xăng không chì pha 5% Etanol và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8401:2015 về Xăng không chì pha ...

Dịch vụ nổi bật

Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng