Án lệ số 60/2023/AL về thời hạn trả thưởng xổ số kiến thiết

Án lệ là một loại văn bản tư pháp, có nhiệm vụ là cụ thể hóa việc giải thích và áp dụng pháp luật tại Việt Nam. Qua bài viết dưới đây, Luật Minh Khuê chúng ...

Luật việc làm năm 2013 số 38/2013/QH13 mới nhất áp dụng

Ngày 16 tháng 11 năm 2013, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật việc làm. Đây là Luật việc làm đầu tiên của nước ...

Dịch vụ nổi bật

Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng