Nghĩa là thời hạn nâng lương đến sau thời hạn được xóa kỷ luật ?  

Xin cảm ơn!

Người gửi: LVC

Câu hỏi được biên tập từ bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê.

Vấn đề Xóa kỉ luật - kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho công ty luật Minh Khuê. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

>> Xem thêm:  Thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức ?

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động 2012 

Nội dung phân tích:

Điều 127 Bộ luật lao động được quy định đầy đủ như sau:

Điều 127. Xoá kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động

"1. Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng, hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xoá kỷ luật. Trường hợp bị xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức cách chức thì sau thời hạn 03 năm, nếu tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì không bị coi là tái phạm.

2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ, có thể được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn."

Theo quy định trên thì:

-Việc xóa kỷ luật chỉ áp dụng đối với trường hợp người lao động bị khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng. Trong hai trường hợp, về cơ bản người lao động vi phạm ở mức độ chưa nghiêm trọng, chưa ảnh hưởng lớn đến trật tự, nề nếp trong đơn vị, cần thiết tạo cơ hội cho họ khắc phục, sửa chữa.

-Trường hợp người lao động bị kỷ luật cách chức, người lao động không còn đủ phẩm chất, trình độ , khả năng đảm đương chức vụ được giao, nên không thể khôi phục lại chức vụ cho người lao động sau một thời gian nhất định. Đối với trường hợp này theo như quy định trên được hiểu là sau thời hạn 3 năm, nếu người lao động tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì không bị coi là tái phạm để áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn. Còn việc họ có được đảm đương chức vụ nào nữa hay không hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện quy định, sự tín nhiệm của đơn vị và của người sử dụng lao động.

>> Xem thêm:  Các hình thức kỷ luật được áp dụng với người lao động ?

- Đối với trường hợp người lao động bi xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương thì được giảm thời hạn kỷ luật. Thấy rằng việc xóa kỷ luật áp dụng đối với trường hợp người lao động bị khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng tuy nhiên thì việc giảm thời hạn kỷ luật chỉ đặt ra với trường hợp người lao động bi xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà không đặt ra đối với trường hợp người lao động bị khiển trách. Bởi vì, hình thức khiển trách là hình thức kỷ luật nhẹ, thời hạn kỷ luật ngắn, về cơ bản không ảnh hưởng đến công việc và thu nhập của người lao động.

Người lao động bi xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương thì được giảm thời hạn kỷ luật khi đáp ứng các điều kiện sau: thứ nhất là người lao động đã chấp hành được một nửa thời hạn kỷ luật và thứ hai là người lao động đã thể hiện là có sửa chữa tiến bộ.

Như vậy, trường hợp của bạn hỏi là thời hạn nâng lương đến sau thời hạn được xóa kỉ luật thì việc xóa kỉ luật vẫn có hiệu lực.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động.

 

>> Xem thêm:  Hình thức xử lý với việc sinh con thứ 3 ?