1. Vai trò quan trọng của Ngân hàng chính sách xã hội trong việc hỗ trợ vay vốn ưu đãi phát triển nhà ở xã hội

Vai trò quan trọng của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) trong việc hỗ trợ vay vốn ưu đãi phát triển nhà ở xã hội:

- Cung cấp nguồn vốn vay ưu đãi:

+ NHCSXH là kênh chính của Nhà nước cung cấp nguồn vốn vay ưu đãi cho chương trình phát triển nhà ở xã hội (NOXH). Lãi suất cho vay NOXH do Nhà nước quy định thấp hơn lãi suất thị trường, giúp giảm gánh nặng tài chính cho người vay vốn.

+ NHCSXH cho vay vốn NOXH với các đối tượng như:

-> Người có thu nhập thấp, hộ gia đình thu nhập thấp.

-> Người có công với nước, người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.

-> Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

-> Người mua nhà do Nhà nước, doanh nghiệp được Nhà nước giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng theo chương trình NOXH.

- Góp phần đảm bảo an sinh xã hội:

+ Việc NHCSXH cho vay vốn NOXH giúp người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp, có cơ hội tiếp cận nhà ở an toàn, ổn định, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội của Nhà nước.

+ NHCSXH đã triển khai nhiều chương trình cho vay vốn NOXH hiệu quả, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho hàng triệu người dân trên cả nước.

- Thúc đẩy thị trường nhà ở:

+ Việc NHCSXH cho vay vốn NOXH đã kích thích nhu cầu mua nhà, góp phần thúc đẩy thị trường nhà ở phát triển.

+ NHCSXH phối hợp với các cơ quan chức năng để quản lý hiệu quả nguồn vốn vay NOXH, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, góp phần tạo sự ổn định cho thị trường nhà ở.

- Góp phần phát triển kinh tế - xã hội:

+ Việc phát triển NOXH góp phần tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, dịch vụ, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

+ NHCSXH tích cực triển khai các chương trình cho vay vốn NOXH tại các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tạo điều kiện cho người dân ở các khu vực này có cơ hội tiếp cận nhà ở.

Nhìn chung, NHCSXH đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ vay vốn ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, thúc đẩy thị trường nhà ở và phát triển kinh tế - xã hội.

 

2. Vay vốn ưu đãi qua Ngân hàng chính sách để phát triển nhà ở xã hội như thế nào?

Các quy định về vay vốn ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát triển nhà ở xã hội theo Điều 117 Luật Nhà ở 2023:

- Nguồn vốn:

+ Vốn cấp từ ngân sách nhà nước cho NHCSXH để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công về nhà ở và xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

+ Huy động tiền gửi tiết kiệm của hộ gia đình, cá nhân trong nước có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân.

- Lãi suất:

+ Lãi suất cho vay ưu đãi, thấp hơn lãi suất thị trường.

+ Lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm cũng được ưu đãi.

- Thời hạn vay: Thời hạn cho vay dài hạn, phù hợp với khả năng trả nợ của người vay.

- Quản lý nguồn vốn:

+ NHCSXH phải lập khoản mục riêng để quản lý và sử dụng nguồn vốn theo đúng mục đích.

+ Chính phủ quy định chi tiết về quản lý nguồn vốn.

* Ngoài ra, Luật Nhà ở 2023 cũng quy định:

- Đối tượng được vay vốn ưu đãi:

+ Người có thu nhập thấp, hộ gia đình thu nhập thấp.

+ Người có công với nước, người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.

+ Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

+ Người mua nhà do Nhà nước, doanh nghiệp được Nhà nước giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng theo chương trình NOXH.

- Điều kiện vay vốn:

+ Có đủ khả năng trả nợ theo cam kết.

+ Có tài sản bảo đảm vay vốn.

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

 

3. Thủ tục vay vốn ưu đãi qua Ngân hàng chính sách để phát triển nhà ở xã hội

Quy trình thủ tục vay vốn ưu đãi phát triển nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH)

* Nộp hồ sơ vay vốn:

- Hồ sơ chung:

+ Giấy đề nghị vay vốn nhà ở xã hội theo mẫu của NHCSXH.

+ Giấy tờ tùy thân của người vay vốn (CMND/CCCD).

+ Sổ hộ khẩu hoặc KT3.

+ Giấy tờ chứng minh thu nhập của người vay vốn và các thành viên trong gia đình.

+ Giấy tờ chứng minh tài sản bảo đảm vay vốn (nếu có).

+ Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.

+ Các giấy tờ khác theo yêu cầu của NHCSXH.

- Hồ sơ riêng theo đối tượng vay vốn:

+ Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo: Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã xác nhận.

+ Đối với người có công với nước: Giấy tờ chứng minh là người có công với nước.

+ Đối với người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao: Hợp đồng lao động, Quyết định bổ nhiệm, Giấy xác nhận thời gian công tác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn: Quyết định bổ nhiệm, Giấy xác nhận thời gian công tác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

+ Đối với người mua nhà do Nhà nước, doanh nghiệp được Nhà nước giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng theo chương trình nhà ở xã hội: Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội, Giấy tờ chứng minh nguồn gốc nhà ở xã hội.

* Thẩm định hồ sơ vay vốn:

- NHCSXH sẽ thẩm định hồ sơ vay vốn theo quy định của Ngân hàng.

- Nội dung thẩm định bao gồm:

+ Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ vay vốn.

+ Đánh giá khả năng trả nợ của người vay vốn.

+ Đánh giá giá trị tài sản bảo đảm vay vốn (nếu có).

+ Xác minh mục đích sử dụng vốn vay.

- Sau khi thẩm định, NHCSXH sẽ thông báo kết quả cho người vay vốn.

* Giải ngân khoản vay:

- Sau khi được NHCSXH thông báo kết quả thẩm định hồ sơ vay vốn và được chấp thuận cho vay, người vay vốn sẽ thực hiện các thủ tục để giải ngân khoản vay theo quy định của Ngân hàng.

- Nội dung giải ngân bao gồm:

+ Ký hợp đồng vay vốn.

+ Người vay vốn nộp tiền bảo đảm vay vốn (nếu có).

+ NHCSXH giải ngân khoản vay cho người vay vốn.

* Quản lý, giám sát việc sử dụng vốn vay:

- NHCSXH sẽ quản lý, giám sát việc sử dụng vốn vay theo quy định của Ngân hàng.

- Nội dung quản lý, giám sát bao gồm:

+ Kiểm tra việc sử dụng vốn vay theo đúng mục đích đã cam kết.

+ Đánh giá tiến độ thực hiện dự án nhà ở xã hội.

+ Thu hồi vốn vay và lãi suất theo đúng cam kết.

- Lưu ý:

+ Quy trình thủ tục vay vốn ưu đãi phát triển nhà ở xã hội có thể thay đổi theo thời gian. Do vậy, để biết thông tin chính xác nhất, bạn nên liên hệ trực tiếp với NHCSXH tại địa phương nơi bạn cư trú.

+ Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về quy trình thủ tục vay vốn ưu đãi phát triển nhà ở xã hội tại website của NHCSXH

- Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý một số điều sau khi vay vốn ưu đãi phát triển nhà ở xã hội:

+ Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã cam kết với NHCSXH.

+ Thanh toán lãi suất và gốc vay đúng hạn.

+ Cung cấp đầy đủ báo cáo về việc sử dụng vốn vay cho NHCSXH theo quy định.

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các quy định về vay vốn ưu đãi phát triển nhà ở xã hội.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Vay vốn sinh viên Ngân hàng chính sách xã hội đối tượng và điều kiện là gì. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.