1. Nội dung bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Nội dung bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình ban hành kèm theo Quyết định 224/QĐ-BVHTTDL năm 2022, bao gồm những tiêu chí ứng xử như sau:

 Tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ

- Nguyên tắc “Tôn trọng”: Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá, quan điểm, sự lựa chọn và lợi ích của nhau; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau.

- Nguyên tắc “Bình đẳng”: Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.

- Nguyên tắc “Yêu thương”: Có tình cảm gắn bó, quan tâm chăm sóc nhau.

- Nguyên tắc “Chia sẻ”: Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ vui buồn, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

Tiêu chí ứng xử của vợ, chồng: Chung thủy, nghĩa tình

- Vợ chồng cùng nhau xây dựng hôn nhân bền vững, không vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

- Yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ công việc trong gia đình, cùng có trách nhiệm nuôi dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình.

- Tạo điều kiện giúp đỡ nhau lựa chọn nghề nghiệp, học tập, nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

- Lắng nghe, cùng nhau thảo luận, thống nhất và quyết định những vấn đề chung của gia đình; hòa nhã với nhau.

Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương

- Cha mẹ, ông bà làm gương tốt cho con, cháu trong cử chỉ, hành động, lời nói; có tình cảm gắn bó gần gũi với con cháu.

- Quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy bảo con cháu khi con cháu còn nhỏ; khi con, cháu không có khả năng tự nuôi sống, chăm sóc bản thân.

- Trao truyền các giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho con cháu; giáo dục, động viên con cháu thực hiện lối sống văn hóa, ý thức công dân, giữ gìn nền nếp, gia phong.

Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép

- Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình.

- Học tập, rèn luyện, giữ gìn nền nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính.

- Thăm hỏi, chăm sóc động viên, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà khi cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu, gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ

- Anh, chị, em tôn trọng, bảo nhau điều hay, lẽ phải.

- Anh chị bao dung đối với em, em kính trọng anh chị.

- Cùng chia sẻ với nhau công việc chung trong gia đình, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn.

2. Vợ chồng phải cùng làm việc nhà, chia sẻ công việc gia đình

Vợ chồng có trách nhiệm cùng nhau làm việc nhà, chia sẻ công việc trong gia đình là nội dung được đề cập tại Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình ban hành kèm theo Quyết định 224/QĐ-BVHTTDL năm 2022, theo đó đối với tiêu chí ứng xử của vợ, chồng, Bộ tiêu chí nêu rõ:

- Vợ chồng cùng nhau xây dựng hôn nhân bền vững, không vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

- Yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ công việc trong gia đình, cùng có trách nhiệm nuôi dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình.

- Tạo điều kiện giúp đỡ nhau lựa chọn nghề nghiệp, học tập, nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

- Lắng nghe, cùng nhau thảo luận, thống nhất và quyết định những vấn đề chung của gia đình; hòa nhã với nhau.

Ngoài ra, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình còn bao gồm các nội dung:

- Tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ.

- Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương.

- Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép.

- Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ.

3. Quy định về quyền của phụ nữ trong mối quan hệ hôn nhân

Khoản 1 Điều 2 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã đề ra nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình như sau: "Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng." Điều 17 của luật này cũng quy định về Bình đẳng về quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng, nói rõ: "Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan."

Khoản 1 Điều 19 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 cũng quy định rõ về nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, và giúp đỡ giữa vợ và chồng. Nguyên tắc này đề cập đến cả mặt vật chất và tinh thần trong mối quan hệ hôn nhân. Về mặt vật chất, vợ chồng phải cùng hợp tác để đảm bảo đáp ứng các nhu cầu cơ bản của gia đình và từng cá nhân. Còn về mặt tinh thần, mối quan hệ cần được xây dựng trên sự thương yêu, chung thủy, và hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn.

Quyền được thương yêu và sự chăm sóc của người vợ nên được thể hiện thông qua hành động, cách cư xử và thái độ của người chồng. Điều này bao gồm sự quan tâm, lắng nghe, và hỗ trợ đối với người vợ trong mọi tình huống, đặc biệt là khi đối mặt với thách thức và khó khăn.

Tại Khoản 2 của Điều 19, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định "Nghĩa vụ sống chung" là một trách nhiệm xuất phát từ mối quan hệ hôn nhân hợp pháp. Theo đó, vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ tạo lập một cuộc sống chung, chung một nơi ở để xây dựng và bảo vệ chế độ hôn nhân, gia đình hạnh phúc, vững mạnh, và tiến bộ. Quy định này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường gia đình tích cực và hòa thuận.

Tuy nhiên, trong thực tế, khi mối quan hệ hôn nhân gặp khó khăn, nhiều người vợ không dám đơn phương đề xuất việc ly hôn. Điều 51 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 đề cập đến quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn. Quyền này của người vợ được thể hiện ở các điểm sau:

Thứ nhất, người vợ có quyền yêu cầu ly hôn trong cả hai trường hợp: thuận tình ly hôn theo quy định tại Điều 55 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 và ly hôn do một bên vợ yêu cầu theo Điều 56 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

Thứ hai, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 cũng quy định về quyền yêu cầu ly hôn của cha, mẹ, hoặc người thân thích khác trong gia đình nếu người vợ là nạn nhân của bạo lực gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, và tinh thần của người vợ.

Thứ ba, để bảo vệ quyền của người vợ, trong trường hợp người vợ đang mang thai, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, thì người chồng không được yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Mục đích của quy định này là đảm bảo trách nhiệm của người chồng trong việc hỗ trợ người vợ thực hiện chức năng làm mẹ. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ trở nên phức tạp và gây đau khổ cho người vợ, người vợ vẫn có quyền yêu cầu ly hôn, và Tòa án sẽ xem xét và giải quyết đơn yêu cầu ly hôn của người vợ theo quy định chung.

Xem thêm: Quan hệ giữa vợ và chồng trong hôn nhân gia đình

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Vợ chồng phải cùng làm việc nhà, chia sẻ công việc gia đình  mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!