1. Vụ Quản lý các khu kinh tế là gì?

Vụ Quản lý các khu kinh tế trong tiếng Anh gọi là Department for Economic Zones Management. Đây là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khu kinh tế (bao gồm khu công nghiệp, khu chế xuất và các loại hình khu kinh tế tương tự khác trừ khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao). Vụ Quản lý các khu kinh tế là đầu mối giúp Bộ trưởng nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, pháp luật và theo dõi các vấn đề phát sinh liên quan đến xây dựng và phát triển các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

 

2. Nhiệm vụ của Vụ Quản lý các khu kinh tế là gì?

Căn cứ vào Điều 2 Quyết định số 1889/QĐ-BKHĐT, có thể thấy Vụ Quản lý các khu kinh tế có các nhiệm vụ sau:

  • Tham gia xây dựng và đầu mối tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển các khu kinh tế trong cả nước để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; làm đầu mối hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chủ trì kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển khu kinh tế; làm đầu mối góp ý kiến đối với quy hoạch xây dựng khu kinh tế.
  • Làm đầu mối nghiên cứu, đề xuất mô hình khu kinh tế, cơ chế, chính sách phát triển và hợp tác quốc tế liên quan đến khu kinh tế; xây dựng hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về khu kinh tế; tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, các cơ chế, chính sách có liên quan theo phân công của Bộ
  • Tham gia xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong nước và cả nước ngoài vào khu kinh tế phù hợp với quy hoạch; tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư vào khu kinh tế; tham gia các đơn vị trong Bộ trong việc tổng hợp, đánh giá kết quả và hiệu quả kinh tế - xã hội của hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
  • Chủ trì hoặc phối hợp tham gia thực hiện công tác thẩm định liên quan đến khu kinh tế, bao gồm các nhiệm vụ sau:

a. Chủ trì thẩm định các đề án điều chỉnh, bổ sung, các khu kinh tế vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu kinh tế của cả nước, các đề án thành lập, điều chỉnh khu kinh tế theo quy định pháp luật.

b. Chủ trì tổ chức thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền, quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư, gồm:

+ Dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế ven biển;

+ Dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất;

+ Dự án có mục tiêu sản xuất trong khu kinh tế ven biển

c. Chủ trì việc tham gia ý kiến thẩm định, góp ý kiến đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất; các dự án có mục tiêu sản xuất hoặc đa mục tiêu trong khu kinh tế ven biển không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

d. Chủ trì lập Báo cáo thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn ngân sách trung ương các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương theo chương trình mục tiêu hỗ trợ hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

e. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia thẩm định, góp ý kiến các dự án đầu tư khác do Bộ trưởng giao.

  • Làm đầu mối thích hợp, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giải quyết các vấn đề phát sinh, đánh giá về kết quả thành lập, hoạt động của các doanh nghiệp, dự án đầu tư, việc thực hiện thủ tục đầu tu vào khu kinh tế, kết quả hoạt động của các khu kinh tế đối với những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • Làm đầu mối theo dõi, đánh giá về hoạt động quản lý nhà nước của các Ban quản lý kinh kinh tế đối với những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • Làm đầu mối tổng hợp chung kế hoạch của khu kinh tế; xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chương trình hỗ trợ ngân sách trung ương cho hạ tầng khu kinh tế từng thời kì theo pháp luật đầu tư công.
  • Chủ trì xây dựng và tổ chức quản lý hệ thống thông tin về khu kinh tế trong cả nước.
  • Làm đầu mối tham mưu cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ Thường trực  Ban chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng

Như vậy, có thể thấy Vụ Quản lý các khu kinh tế có 9 nhiệm vụ cơ bản, trong đó, đây là những nhiệm vụ đóng vai trò rất lớn thúc đẩy phát triển các khu kinh tế nói riêng và nền kinh tế cả nước nói chung. Trên thực tế, có thể thấy Vụ Quản lý các khu kinh tế đã và đang cố gắng thực hiện đủ các chức năng, nhiệm vụ của mình. Cụ thể vào ngày 19/5/2016, đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư do ông Trần Quốc  Trung - Vụ phó Vụ Quản lý các khu kinh tế đã dẫn đoàn phối hợp cùng Bộ Công thương, Bộ Xây dựng đến làm việc và kiểm tra tình hình thực hiện, hoạt động của các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tại buổi làm việc đó, lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế đã báo cáo tình hình thực hiện và hoạt động của các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đồng thời trình bày những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ cũng như đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về khu công nghiệp, khu kinh tế và công tác quản lý đầu tư. Đồng thời, sau buổi làm việc, đoàn công tác cũng cùng với Ban Quản lý đi khảo sát thực tế kiểm tra các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Như vậy, Vụ Quản lý các khu kinh tế đã hoạt động nhằm rà soát, đánh giá hoạt động của khu công nghiệp, khu kinh tế và có những đề xuất thực tế đến Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy các khu công nghiệp và khu kinh tế phát triển.

 

3. Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý các khu kinh tế 

Theo Điều 3 Quyết đinh số 1889/QĐ-BKHĐT: " Vụ Quản lý các khu kinh tế có Vụ trưởng, một số Phó Vụ trưởng. Vụ làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên, biên chế của Vụ do Bộ trưởng quyết định." Trong đó, theo thông tin từ trang web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay người giữ chức Vụ trưởng Vụ quản lý các khu kinh tế là ông Lê Thành Quân. Tiếp đến là hai phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế là bà Vương Thị Minh Hiếu và ông Trần Quốc Trung. 

Như vậy, cơ cấu tổ chức của Vụ đã được quy định rất rõ ràng trong Quyết định số 1889/QĐ - BKHĐT, đòi hỏi những người nằm trong cơ cấu tổ chức phải kết hợp chặt chẽ với nhau để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Vụ Quản lý các khu kinh tế.

Trên đây là những thông tin xoay quanh Vụ Quản lý các khu kinh tế mà Luật Minh Khuê muốn cung cấp tới bạn đọc. Hy vọng bài viết này sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào về các vấn đề pháp lý thì vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến thông qua số hotline: 1900.6162 để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình. Xin chân thành cảm ơn!