Luật sư tư vấn về chủ đề "khu kinh tế"

khu kinh tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khu kinh tế.

Việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trong khu kinh tế

Việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trong khu kinh tế
Thưa luật sư, Tôi là doanh nghiệp đang có nhu cầu thuê đất của nhà nước để thực hiện dự án của công ty, tôi đang tìm hiểu các quy định là căn cứ để Nhà nước xác định tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất. Vậy Luật sư có thể cho tôi viết Việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất như thế nào?