1. Xác định chủ thể của tội tham nhũng theo luật hình sự ?

Thưa luật sư, xin luật sư cho biết chủ thể các tội tham nhũng có phân biệt là người của cơ quan nhà nước hay khu vưc tư nhân không ? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Luật phòng, chống tham nhũng 2018 thì:

" 1. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

2. Người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm:

a) Cán bộ, công chức, viên chức;

b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

c) Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức;

đ) Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó."

Như vậy, chỉ những chủ thể nêu trên mới có thể là chủ thể của các tội phạm tham nhũng

Thưa luật sư, cho em hỏi vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội hiện nay là gì ? cảm ơn sự tư vấn.

Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý mọi mặt đời sống xã hội. Pháp luật đóng vai trò hết sức quan trọng trong đảm bảo duy trì trật tự an toàn xã hội, điều này được thể hiện ở nhiều lĩnh vực như đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông

Nhà nước dùng nhiều dụng cụ, nhiều biện pháp, nhưng luật pháp là công cụ quan yếu nhất. Với những đặc điểm riêng của mình, luật pháp có khả năng triển khai những chủ trương, chính sách của nhà nước một cách nhanh nhất, đồng bộ và có hiệu quả nhất trên quy mô rộng lớn nhất. Cũng nhờ có luật pháp, quốc gia có cơ sở để phát huy quyền lực của mình và rà, kiểm soát các hoạt động của các tổ chức, các cơ quan, các viên chức nhà nước và mọi công dân.

Trong tổ chức và quản lý kinh tế, pháp luật lại càng có vai trò lớn. Bởi, chức năng tổ chức và quản lý kinh tế của quốc gia có phạm vi rộng và phức tạp, bao gồm nhiều vấn đề, nhiều mối quan hệ mà nhà nước cần xác lập, điều hành và kiểm soát như hoạch định chính sách kinh tế, xác định chỉ tiêu kế hoạch, quy định các chế độ tài chính, tiền tệ, giá... Thảy quá trình tổ chức và quản lý đều đòi hỏi sự hoạt động tích cực của quốc gia nhằm tạo ra một cơ chế đồng bộ, xúc tiến quá trình phát triển đúng hướng của nền kinh tế và mang lại hiệu quả thiết thực.

Do thuộc tính phức tạp và khuôn khổ rộng của chức năng quản lý kinh tế, nhà nước không thể trực tiếp tham dự vào các hoạt động kinh tế cụ thể mà chỉ thực hiện việc quản lý ở tầm vĩ mô và mang thuộc tính hành chính - kinh tế. Quá trình quản lý kinh tế không thể thực hành được nếu không dựa vào pháp luật.

Chỉ trên cơ sở một hệ thống văn bản luật pháp kinh tế đầy đủ, đồng bộ, hiệp với thực tiễn (điều kiện và trình độ phát triển của kinh tế xã hội) và kịp thời trong mỗi thời kỳ cụ thể, quốc gia mới có thể phát huy được hiệu lực của mình trong lĩnh vực tổ chức và quản lý kinh tế, xã hội.

2. Như thế nào là tham nhũng có hệ thống theo quy định pháp luật ?

Ở cơ quan tôi, có người thực hiện nhiệm vụ trong đó có 1 hạng mục công việc phải hoàn thành với trị giá 115 triệu. Khi hết thời hạn, chỉ thực hiện được khối lượng công việc tương đương 32 triệu. Cơ quan nghiệm thu ký xác nhận công việc cho anh ta là do có khó khăn nên coi như đã hoàn thành. Số tiền chênh lệch 83 triệu không được nhắc tới và không được hoàn trả.
Vậy có thể coi đây là vụ tham nhũng có hệ thống không? Vì cả định mức khi giao nhiệm vụ đã vượt khung để tạo nên đơn giá 115 triệu ?
Xin cảm ơn luật sư.

Như thế nào là tham nhũng có hệ thống theo quy định pháp luật?

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo khoản 2 điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018quy định:

"2. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi."

Theo điều 2 Luật phòng, chống tham nhũng, các hành vi tham nhũng bao gồm:

"Điều 2. Các hành vi tham nhũng

1. Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm:

a) Tham ô tài sản;

b) Nhận hối lộ;

c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;đ) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;

g) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi;

h) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi;

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi;

k) Nhũng nhiễu vì vụ lợi;

l) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

2. Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm:

a) Tham ô tài sản;

b) Nhận hối lộ;

c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.

Tội tham ô được quy định tại điều 353 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 như sau:

"Điều 353. Tội tham ô tài sản

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

đ) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn;

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000

g) Ảnh hưởng xấu đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà tham ô tài sản, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này.

Theo điều 9, điều 10 và điều 11 Luật phòng chống tham nhũng 2018:

"Điều 9. Nguyên tắc công khai, minh bạch

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch thông tin về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và nội dung khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc công khai, minh bạch phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời theo trình tự, thủ tục do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quy định và phù hợp với quy định của pháp luật."

"Điều 10. Nội dung công khai, minh bạch

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về các nội dung sau đây:

a) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân;

b) Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác;

c) Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn;

d) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác ngoài nội dung công khai, minh bạch quy định tại khoản 1 Điều này còn phải công khai, minh bạch về thủ tục hành chính.

Điều 11. Hình thức công khai

1. Hình thức công khai bao gồm:

a) Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) Niêm yết tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

c) Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan;

d) Phát hành ấn phẩm;đ) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

e) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử;

g) Tổ chức họp báo;

h) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

2. Trường hợp luật khác không quy định về hình thức công khai thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện một hoặc một số hình thức công khai quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều này. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể lựa chọn thực hiện thêm hình thức công khai quy định tại điểm a và điểm h khoản 1 Điều này."

Như vậy, nếu cơ quan giao nhiệm vụ cho người đó hoàn thành công việc trị giá 115 triệu và cơ quan nghiệm thu ký xác nhận là anh ta đã hoàn thành công việc nhưng không công khai số tiền chênh lệch 83 triệu thì có thể được coi là tham nhũng, là hành vi tham ô tài sản.

3. Xin số điện thoại của đường dây nóng chống tham nhũng hiện nay ?

Thưa luật sư, Theo thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng thì đã thiết lập đường dây nóng cho phép người dân phản ánh về tệ nạn tham nhũng hiện ngay (đặc biệt là việc biếu quà dịp tết). Tôi xin luật sư cho tôi biết số điện thoại đường dây này ? Cảm ơn!

Trả lời:

Những ngày cuối năm, đặc biệt gần các dịp lễ tết thông thường nhu cầu, tâm lý tặng quà phát sinh rất nhiều. Do đó, tương tự như những năm trước đó đã triển khai, lãnh đạo Cục Chống tham nhũng đã mởi ra các đường dây nóng để phản ánh về những thông tin quà tặng Tết, dấu hiệu tiêu cực, nhũng nhiễu có thể xảy ra để xử lý ngay.

Theo đó, các số điện thoại đường dây nóng mà Cục Chống tham nhũng mở để nhận phản ánh tặng quà Tết bao gồm: 08.048228, 0902.386.999, 0125.698.6688 và Email: [email protected]

Số điện thoại trên được cập nhật theo thông tin mới nhất (rất có thể sẽ có sự thay đổi và điều chỉnh trong tương lai gần).

4. Bị cách chức do tham nhũng có được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo ?

Kính gửi công ty luật Minh Khuê. Tôi làm tại cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, tôi có nhận một số hồ sơ xin việc làm giáo viên ( không phải là lừa đảo ) sau đó công an phát hiện, tôi nộp lại số tiền đó cho công an; cơ quan tôi đã kỷ luật tôi hình thức cảnh cáo Đảng, cách trưởng phòng năm 2017: Trong quyết định kỷ luật Đảng có ghi với mục đích vụ lợi..... ( ý không nói tham nhũng nhưng do người soạn thảo văn bản đưa từ vụ lợi vào quyết định ) và tôi tự giác nộp lại tiền cho cơ quan công an ;
Tôi biết sai đã phấn đấu thi hành kỷ luật sau 02 năm tôi được cơ quan năm 2020 đề bạt làm phó phòng sau 01 năm sau tôi được giao phụ trách phòng vậy quyết định kỷ luật tôi có quy là tham nhũng không? tôi có được phê chuẩn đảm nhiệm trưởng phòng không? xin quý cơ quan cho biết, tư vấn cho tôi?
Rất mong được sự tư vấn của Quý Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Bị cách chức do tham nhũng có được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo?

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự gọi:1900.6162

Trả lời:

Thứ 1: Quyết định kỉ luật có được quy là tham nhũng không?

Căn cứ Điều 2 và điều 3 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

"Điều 3 luật phòng, chống tham nhũng quy định:

1. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

2. Người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm:

a) Cán bộ, công chức, viên chức;

b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

c) Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức;

đ) Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó."

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì bạn không nêu rõ chức vụ mà bạn đang làm là gì nhưng với hành vi của bạn thì vẫn được coi là một trong các hành vi tham nhũng theo khoản 2 hoặc khoản 8 Điều 2 Luật Phòng chống tham nhũng.

Thứ 2: Về việc có được phê chuẩn đảm nhiệm trưởng phòng hay không?

"Điều 82. Các quy định khác liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật quy định rõ:

1. Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài 06 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; nếu bị giáng chức, cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

2. Cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; hết thời hạn này, nếu cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

3. Cán bộ, công chức đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch, giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc.

4. Cán bộ, công chức bị kỷ luật cách chức do tham nhũng thì không được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý."

Như vậy, bạn đã bị kỉ luật cách chức do tham nhũng nên bạn không được bổ nhiệm vị trí trưởng phòng.

5. Chính sách phòng chống tham nhũng của Việt Nam ?

Trong thế giới hiện đại có hai thứ rất khó chống lại là HIV và tham nhũng. HIV tàn phá hệ thống miễn dịch của con người, tham nhũng tàn phá hệ thống miễn dịch của thể chế. Trong cả hai trường hợp, hậu quả của sự tàn phá thật nặng nề.

Thực tế cho thấy, giống như con HIV, “con” tham nhũng cũng biến hóa khôn lường, khó có thể tìm được loại văcxin phù hợp. Một nghiên cứu của tác giả Gerald E. Caiden đã chỉ ra đến 19 nhóm hành vi với trên dưới 50 hành vi cụ thể được gọi là tham nhũng. Xin được kể ra đây một vài hành vi để làm ví dụ như bội tín, hối lộ, lại quả, khai gian, đe dọa, vòi vĩnh...

Chiến đấu chống lại một con quái vật ba đầu sáu tay nghe đã khó, chống lại “con” tham nhũng với hàng chục cái đầu và không biết bao nhiêu tay như vậy thì khó đến chừng nào?!

Thật ra, với một sự đa dạng về hành vi như vậy, tham nhũng vẫn có thể được chia ra thành hai loại chính: một loại gắn với sự mua bán và một loại gắn với sự nhũng nhiễu.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: - 1900.6162

Loại gắn với sự mua bán là một kiểu tham nhũng hết sức “câu nệ, khách khí”. Em tặng quà sinh nhật cho bác; đổi lại bác dành dự án cho em. Năm trước, em chúc mừng năm mới bác “đúng kiểu”, năm sau (hoặc năm sau nữa) em được cất nhắc đề bạt vì “có năng lực”.

Về nguyên tắc, “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Tuy nhiên, làm ơn “đi” trước cũng khôn không kém. Vì dù sao được người ta “cảm ơn” thì vẫn đỡ ray rứt hơn là bị người hối lộ. Không ít các quan chức còn công khai tự hào vì cái sự “làm ơn” và được “trả nghĩa” của mình. Thì ra ở đời cái sự “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu” xảy ra đâu chỉ có trong chuyện tình đôi lứa mà thôi.

Dưới tác động của chuyện mua bán, đổi chác, đang hình thành nên một thị trường tham nhũng sôi động và quyết liệt. Mọi thứ từ chức tước, học vị, bằng cấp, danh hiệu, hợp đồng, đất đai, tín dụng, thương quyền... đều được mua bán trên thị trường này. Và cạnh tranh ở đây cũng quyết liệt không kém.

Nhũng nhiễu là loại tham nhũng “chân thành” hơn. Việc gây khó dễ được thực hiện công khai cho đến lúc người dân phải chi tiền mới thôi. Bạn có thể bị bắt phải sửa lên sửa xuống lá đơn của mình cho đến khi bạn hiểu ra rằng vấn đề hoàn toàn không nằm ở lá đơn, mà nằm ở chiếc phong bì không được gửi kèm với lá đơn đó. Loại nhũng nhiễu có người còn gọi là tham nhũng vặt. Tuy chưa chắc đã gây ra những tổn thất và bất công to lớn, tham nhũng vặt lại làm cho nhiều người dân vô cùng bức xúc.

Hai loại tham nhũng khác nhau cần phải có hai cách phòng chống khác nhau. Đối với loại tham nhũng thứ nhất thì những giải pháp quan trọng nhất là minh bạch; ban hành quyết định theo chế độ hội đồng; áp đặt chế độ trách nhiệm chính trị. Đối với loại tham nhũng thứ hai, là hệ thống thông tin đầy đủ về thủ tục, về quyền của người dân; các điều kiện để người dân có thể bảo vệ các quyền của mình (quan trọng nhất là quyền khiếu nại và quyền kiện đòi bồi thường thiệt hại); hệ thống tài phán hành chính hiệu năng và vận hành trên thực tế.

(MKLAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)