Sau khi công ty hoạt động một năm thì xảy ra bất đồng giữa chủ tịch HĐTV và Giám đốc . Với tư cách là chủ tịch HĐTV và là người có nhiều vốn nhất, ông N đã ra quyết định cách chức ông B và bổ nhiệm ông AN thay thế. Vậy quyết định cách chức và bổ nhiệm có hợp pháp không? Vì sao?

Rất mong nhận được sự phản hồi của luật sư Trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Xác định tính hợp pháp của quyết định cách chức và bổ nhiệm ?

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Đối với vấn đề bạn đang thắc mắc chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014 

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ luật doanh nghiệp 2014

"Điều 60. Nghị quyết của Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty quy định tại Điều 25 của Luật này;

b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty."

Như vậy đối với trường hợp này bạn cần xem xét lại điều lệ công ty xem có quy định gì về vấn đề bầu và miễn nhiệm bãi nhiệm tổng giám đốc hay không, nếu có thì sẽ thực hiện theo điều lệ công ty. Nếu điều lệ công ty không quy định thì việc bầu và miễn nhiễm tổng giám đốc trong trường hợp trên cần phải được thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên việc chủ tịch đội đồng thành viên  ông N đã tự ra quyết định cách chức ông B và bổ nhiệm ông AN thay thế là chưa đúng với quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email  hoặc qua tổng đài luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi1900.6162. Chúng tôi sẳn sàng giải đáp.

Trân trọng ./.

Bộ phận Tư vấn pháp Luật Danh Nghiệp - Công ty luật Minh Khuê