Trả lời

Điều 63 Luật hộ tịch 2014 quy định:

Điều 63. Cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký

Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký.

Như vậy, việc xin cấp bản sao trích lục giấy khai sinh sẽ không phụ thuộc vào nơi cư cú hay nơi đã làm thủ tục khai sinh cho bé. Do đó, bạn không cần phải về Tuyên Quang ( nơi đã khai sinh cho bé ) mà có thể liên hệ đến Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch trong Hồ Chí Minh để được cấp bản sao trích lục giấy khai sinh.

Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch gồm cơ quan đăng ký hộ tịch, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và cơ quan khác được giao thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trong đó, Cơ quan đăng ký hộ tịch gồm : ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan đại diện.

Về thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch được quy định tại Điều 64 Luật hộ tịch 2014, cụ thể như sau:

1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

2. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nếu đủ điều kiện thì Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Xem thêm: Trích lục giấy khai sinh thực hiện ở đâu? Làm lại giấy khai sinh?