Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Khuê với nội dung bạn yêu cầu chúng tôi xin đưa ra nội dung tư vấn như sau:

1.Cơ sở pháp lý:  

- Luật hộ tịch năm 2014

- Nghị định 123/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ quy định Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch: 

“1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại."

Do đó, nếu bạn thuộc trường hợp trên bạn được đăng ký lại khai sinh và thủ tục đăng kí lại khai sinh sẽ thực hiện theo Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP:

“1. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;

b) Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;

c) Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý”

Và Căn cứ điều 41, Nghị định 123/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch về thẩm quyền đăng kí lại khai sinh thì thẩm quyền thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thực hiện đăng ký

Như vậy nếu bạn thuộc trường hợp trên bạn sẽ được khai sinh lại và thẩm quyền khai sinh lại thuộc về huyện Đông Thiệu, tỉnh Thanh Hóa

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục đổi tên con sang họ của bố ?

Nếu bạn không thuộc trường hợp trên (khai sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất) thì bạn sẽ không được giải quyết việc cấp lại bản gốc Giấy khai sinh mà chỉ có thể xin cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện đăng ký khai sinh. Hồ sơ giấy tờ xin cấp bản sao trích lục sổ hộ tịch về khai sinh  quy định tại Điều 64 Luật hộ tịch và Điều 2 Nghị định 123/2015 bao gồm:

"- Bản chính hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng;

-  Tờ khai xin cấp bản sao trích lục hộ tịch;"

Mọi vướng mắc hãy gọi ngay:1900.6162 để được Luật sư tư vấn và giải đáp về việc đăng ký khai sinh.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật hành chính - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Xác định họ cho con khi đi khai sinh bị nhầm?