Hiện tôi đang mang bầu và tình hình sức khỏe khá yếu nên tôi muốn xin nghỉ làm, vậy nếu tôi nghỉ tại thời điểm bây giờ tôi có được hưởng chế độ thai sản hay không ? Và nếu được hưởng thì cơ quan nào sẽ chi trả. Xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Thưa quý khách, Công ty Luật MINH KHUÊ xin gửi tới chị lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của quý khách liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật bảo hiểm xã hội 2014;

- Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

- Quyết định 01/2014/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 01 năm 2014 về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH.

2. Giải quyết vấn đề:

2.1. Về cách tính thời gian hưởng chế độ thai sản

>> Xem thêm:  Tiền lương tháng 13, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ có chịu thuế thu nhập cá nhân không ?

Do quý khách không nêu cụ thể về thời gian dự kiến sinh của mình là thời gian nào nên chúng tôi khó có thể xác định chính xác cho quý khách là có được hưởng chế độ thai sản hay không? Chúng tôi xin tư vấn cho quý khách dựa theo thông tin cơ bản về quy định của pháp luật và lấy ví dụ cụ thể để quý khách dễ tiếp cận vấn đề.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

"1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Ví dụ 13: Chị A sinh con ngày 18/01/2017 và tháng 01/2017 có đóng bảo hiểm xã hội, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 02/2016 đến tháng 01/2017, nếu trong thời gian này chị A đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Ví dụ 14: Tháng 8/2017, chị B chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/12/2017, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2017, nếu trong thời gian này chị B đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị B được hưởng chế độ thai sản theo quy định."

2.2. Mức hưởng chế độ thai sản và thẩm quyền giải quyết

2.2.1. Mức hưởng

Mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Ngoài ra, bạn được nhận khoản trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

2.2.2. Hồ sơ hưởng giải quyết chế độ thai sản

Theo quy định tại Quyết định 01/2014/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 01 năm 2014, Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đang đóng bảo hiểm xã hội sinh con, bao gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội.

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm thất nghiệp có gián đoạn hay phải liên tục ?

- Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con.

- Trường hợp quý khách thôi việc trước thời điểm sinh con thì hồ sơ giải quyết cần bổ sung Đơn của người lao động nữ sinh con (mẫu số 11B-HSB).

2.2.3. Thẩm quyền giải quyết

Theo Điều 13 Quyết định 01/2014/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 01 năm 2014, thẩm quyền giải quyết thuộc về Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện.

2.2.4. Thời gian giải quyết

Thời hạn giải quyết chế độ thai sản được quy định tại Điều 117 Luật bảo hiểm xã hội như sau:

Điều 117. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động quy định tại Điều 112 và Điều 113 của Luật này, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động.

2. Hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại các điều 112, 113 và 116 của Luật này.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không quyết toán thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Theo quy định tại Điều 13 Quyết định 01/2014/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 01 năm 2014 cũng quy định thời hạn giải quyết tối đa là 15 ngày. Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội vui lòng gọi: 1900.6162 (nhấn máy lẻ phím 6) để được luật sư tư vấn và giải đáp trực tiếp qua điện thoại.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hưởng trợ cấp thai sản có được hưởng luôn về trợ cấp thất nghiệp không ?