Công ty tôi đã thông báo phát hành hóa đơn tự in với số lượng hóa đơn là 800 số. Công ty đã sử dụng hết 500 số, còn lại 300 số chưa sử dụng. Đến nay, công ty muốn thay đổi một số thông tin trên hóa đơn và không muốn sử dụng số còn tồn. Vậy công ty tôi có được hủy các hóa đơn đó không? Trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào và được quy định ở đâu? Tôi xin cám ơn!

Người gửi: N.V.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế của công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào anh, cảm ơn anh đã gửi câu hỏi của mình đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin anh cung cấp xin được tư vấn cho anh như sau:

1. Cơ sở pháp lý

-Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ-CP nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

2. Nội dung phân tích

Đầu tiên xin khẳng định là trong trường hợp này công ty anh được phép hủy hóa đơn theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

>> Xem thêm:  Địa chỉ là gì ? Khái niệm về địa chỉ theo quy định của pháp luật

"b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất."

  • Hồ sơ hủy hóa đơn

- Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

- Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số 501 đến số 800 hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

- Biên bản hủy hóa đơn;

- Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

  • Trình tự

Bước 1: Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Bước 2: Thành lập hội đồng hủy hóa đơn (Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán)

Các thành viên hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Bước 3: Nộp hồ sơ hủy hóa đơn tại chi cục thuế quản lý trực tiếp

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thắc mắc của anh. Cảm ơn anh đã tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT) là gì ?

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Thủ tục lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ trụ sở chính công ty mới nhất năm 2021