Chủ đầu tư, bên mời thầu đã thực hiện đầy đúng, đúng quy định khi đăng tải thông tin gói thầu. Nhưng trong quá trình lựa chọn nhà thầu vẫn nảy sinh một số vấn đề dưới đây:

- Tính đến thời điểm đóng thầu, chỉ có một nhà thầu A nộp HSDT.

Chủ đầu tư đã quyết định cho mở thầu ngay để đánh giá.

- HSDT của nhà thầu A có giá dự thầu là 4.840.000.000 VND (Bốn tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng chẵn). Thành ra nhà thầu chào vượt 40.000.000 VND (Bốn mươi triệu đồng chẵn) so với giá phê duyệt.

Chủ đầu tư nên xử lý tình huống này như thế nào ?

Xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật Đấu thầu, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

>> Xem thêm:  Các giấy tờ cần chuẩn bị trong hồ sơ mời thầu ? Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu là gì ?

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật đấu thầu năm 2013.

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

2. Luật sư tư vấn:

- Tình huống trong đấu thầu:

- Xử lý tình huống đấu thầu:

"Điều 85. Nguyên tắc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

4. Bên mời thầu tiến hành mở thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau thời điểm đóng thầu. Trường hợp không có nhà thầu nộp hồ sơ, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng; trường hợp có ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ sơ thì bên mời thầu mở thầu ngay mà không phải xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 117 Nghị định này."

Theo đó, với trường hợp của bạn, gói thầu được tiến hành đấu thầu qua mạng và chỉ có 01 nhà thầu nộp HSDT, việc chủ đầu tư tiến hành mở thầu ngay để đánh giá là phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 85 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

"Điều 117. Xử lý tình huống trong đấu thầu

8. Trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì xem xét xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Cho phép các nhà thầu này được chào lại giá dự thầu nếu giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ các yếu tố cấu thành chi phí thực hiện gói thầu;

b) Cho phép đồng thời với việc các nhà thầu chào lại giá dự thầu, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét lại giá gói thầu, nội dung hồ sơ mời thầu đã duyệt, nếu cần thiết.

Trường hợp cho phép các nhà thầu được chào lại giá dự thầu thì cần quy định rõ thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ chào lại giá dự thầu nhưng không quá 10 ngày, kể từ ngày bên mời thầu gửi văn bản đề nghị chào lại giá dự thầu cũng như quy định rõ việc mở các hồ sơ chào lại giá dự thầu theo quy trình mở thầu quy định tại Điều 29 Nghị định này. Trường hợp cần điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì người có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh trước ngày mở hồ sơ chào lại giá dự thầu nhưng tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị điều chỉnh song phải bảo đảm trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào lại giá dự thầu;

c) Cho phép mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất vào đàm phán về giá nhưng phải bảo đảm giá sau đàm phán không được vượt giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. Trường hợp cần điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì người có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh trong thời gian tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị điều chỉnh. Trường hợp đàm phán không thành công thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đàm phán. Cách thức này chỉ áp dụng đối với trường hợp gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế của dự án, gói thầu."

Như vậy, trong trường hợp của bạn, việc xử lý tình huống được thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, bạn có thể cho phép nhà thầu chào lại giá dự thầu, hoặc kết hợp giữa việc cho phép nhà thầu chào lại giá dự thầu và đề nghị chủ đầu tư xem xét lại giá gói thầu, nội dung HSMT đã phê duyệt (nếu thấy cần thiết).

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Quy định mới về xuất hóa đơn khi liên danh đấu thầu công trình ? Một bên có được xuất hóa đơn toàn bộ công trình ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Phân loại các dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn theo luật đấu thầu ? Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu ?