Tiếp theo bên mời thầu mở hồ sơ đề xuất tài chính và mức giá chào của bên mình đang thấp nhất sau các bước điều chỉnh giá. Tuy nhiên hiện nay phía mời thầu lại yêu cầu bên mình tiếp tục làm rõ các hóa đơn của hợp đồng tương tự (yêu cầu có xác nhận của bên thuế rằng các hóa đơn nói trên đã được kê khai, nêu rõ số hóa đơn, số tiền và bên mình đã hoàn thành mọi nghĩa vụ liên quan tới các hóa đơn đó). Bên mời thầu không phát hành văn bản yêu cầu làm rõ này mà chỉ thông báo bằng miệng. Xin hỏi anh/chị yêu cầu của bên mời thầu như thế có đúng quy định của pháp luật hay không. Xin cám ơn.

Người gửi : Đinh Huy Tập

Luật sư trả lời:

* Căn cứ pháp lý:

- Luật đấu thầu 2013;

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP;

- Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT;

Theo thông tư 05/2015/TT- BKHĐT quy định mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ thì:

* Sau khi mở Hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT), Hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC), nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSĐXKT, HSĐXTC theo yêu cầu của Bên mời thầu.

Tất cả các yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu và phản hồi của nhà thầu phải được thực hiện bằng văn bản. Trường hợp HSĐXKT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm (trong đó bao gồm cả giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nếu Hồ sơ mời thầu có quy định) thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong HSĐXKT và HSĐXTC của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu, không làm thay đổi nội dung cơ bản của Hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về thời gian lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu

Nhà thầu phải thông báo cho Bên mời thầu về việc đã nhận được văn bản yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu bằng một trong những cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

Việc làm rõ Hồ sơ dự thầu giữa nhà thầu và Bên mời thầu được thực hiện thông qua văn bản.

* Trong khoảng thời gian theo quy định tại bảng dữ liệu đấu thầu, trường hợp nhà thầu phát hiện Hồ sơ dự thầu của mình thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm (trong đó bao gồm cả giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nếu Hồ sơ mời thầu có quy định) thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến Bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình.

Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của Hồ sơ dự thầu.

Bên mời thầu phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc đã nhận được các tài liệu làm rõ của nhà thầu bằng một trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

* Việc làm rõ Hồ sơ dự thầu chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu có Hồ sơ dự thầu cần phải làm rõ. Nội dung làm rõ Hồ sơ dự thầu được Bên mời thầu bảo quản như một phần của Hồ sơ dự thầu. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không có văn bản làm rõ hoặc có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá Hồ sơ dự thầu của nhà thầu theo Hồ sơ dự thầu nộp trước thời điểm đóng thầu.

Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể gửi văn bản yêu cầu nhà thầu có khả năng trúng thầu đến làm việc trực tiếp với Bên mời thầu để làm rõ Hồ sơ dự thầu. Nội dung làm rõ Hồ sơ dự thầu phải được ghi cụ thể thành biên bản. Việc làm rõ Hồ sơ dự thầu trong trường hợp này phải bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Như vậy, luật đã quy định cụ thể và rõ ràng tất cả các yêu cầu cần làm rõ hồ sơ dự thầu thì Bên mời thầu phải thông báo bằng văn bản tới Nhà thầu. Trường hợp, của bạn Bên mời thầu không phát hành văn bản yêu cầu làm rõ này mà chỉ thông báo bằng miệng là sai với quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại