Trong quá trình làm việc chủ tịch hội đồng quản trị đã mạo chữ ký của tôi lập hồ sơ thanh toán công trình, rồi rút tiền chi tiêu không công khai. Trường hợp này xử lý như thế nào?

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: K.N

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật hình sự của Công ty Luật Minh Khuê.

Xử lý trường hợp giả mạo chữ ký giám đốc ? 

Luật sư tư vấn luật hình sự gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp luật:

Bộ luật hình sự năm 1999.

>> Xem thêm:  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì ? Khái niệm về bảo hiểm trách nhiệm dân sự ?

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ vào điều 284 BLHS 1999 quy định:

" Điều 284. Tội giả mạo trong công tác  
1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:
a) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu;
b) Làm, cấp giấy tờ giả;
c) Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
a) Có tổ chức;
b) Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu;

>> Xem thêm:  Đào ngũ là gì ? Khái niệm đào ngũ được hiểu như thế nào ?

c) Phạm tội nhiều lần;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng."

Như vậy, trong trường hợp của bạn, nếu chủ tịch hội đồng quản trị đã giả mạo chữ kí của giám đốc là người có thẩm quyền để lập hồ sơ thanh toán, rút tiền công ty thì xét về các yếu tố:

Thứ nhất, yếu tố chủ quan: lỗi của chủ tịch hội đồng quản trị là lỗi cố ý trực tiếp, tức là người này nhận thấy rõ được hành vi của mình gây nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả đó xảy ra. chủ tịch HĐQT của công ty bạn nhận thấy rõ được hành vi giả mạo chữ kí sẽ lập được hợp đồng thanh toán và rút được tiền công ty gây nguy hại tới tài chính, kinh doanh của công ty nhưng vẫn mong muốn hành vi đó xảy ra.

Xét về yếu tổ chủ thể: bạn của bạn là chủ tịch HĐQT do vậy chắc chắn bạn của bạn trên 16 tuổi và có năng lực trách nhiệm hình sự, ngoài ra bạn bạn của bạn đang giữ chức vụ chủ tịch HĐQT trong công ty do vậy có thể lợi dụng chức vụ của mình để thực hiện giả mạo chữ kí và lập hồ sơ của công ty. Đây là loại chủ thể đặc biệt.

Xét về yếu tố khách thể: đối tượng tác động của hành vi là các giấy tờ tài liệu quan trọng của công ty.

Xét về yếu tố khác quan: bạn của bạn đã lợi dụng chức vụ là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty để giả mạo chữ kí của bạn là giám đốc công ty có chức vụ quyền hạn được kí vào hợp đồng thanh toán nhằm mục đức vụ lợi cá nhân.

>> Xem thêm:  Quản chế là gì ? Quy định pháp luật về hình phạt quản chế

Như vậy, bạn của bạn đã có đầy đủ các hành vi cấu thành tội phạm  giả mạo trong công tác quy định tại điều 284 BLHS 1999. Do vậy, trong trường hợp này bạn nên tới cơ quan điều tra  tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật hình sự của người này và yêu cầu người này bồi thường thiệt hại cho công ty nếu công ty có thiệt hại xảy ra để bảo vệ lợi ích của công ty.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Bất hồi tố là gì ? Khái niệm về bất hồi tố ?