Kính thưa quý khách hàng!

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của quý khách liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

NỘI DUNG YÊU CẦU

Kính thưa Luật sư!

Công ty chúng tôi có 2 cửa hàng xăng dầu. Cửa hàng số 1 của chúng tôi có giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đến ngày 15/5/2019 hết hạn được Sở công thương gia hạn đến ngày 15/8/2019, chúng tôi làm thủ tục cấp đổi GCN nhưng không được vì đất nằm trong quy hoạch nên không xin được giấy phép xây dựng cửa hàng. Từ ngày hết GCN, doanh nghiệp vẫn nhập hàng bán có hoá đơn chứng từ khai báo thuế và đóng thuế đầy đủ.

Ngày 11/1/2021 Thanh tra Sở Công thương kiểm tra cửa hàng có biên bản kiểm tra về lỗi kinh doanh khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hạn và ngày 28/1/2020 mời doanh nghiệp ra làm việc về vấn đề này.

Ngày 02/3 có gửi biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Nhưng không ghi ngày giờ cụ thể yêu cầu doanh nghiệp ký.

Vậy xin hỏi Luật sư:

1. Vì cửa hàng của chúng tôi đã đóng cửa sau khi đoàn kiểm tra, hiện đang làm thủ tục tạm dừng kinh doanh và đến giờ mới gửi biên bản vi phạm nên tôi không muốn ký biên bản. Như vậy có đúng pháp luật không. Nếu không ký doanh nghiệp sẽ bị phạt như thế nào.

2. Tôi tiếp nhận doanh nghiệp từ ngày 18/12/2020 thể hiện trong giấy đăng ký kinh doanh nhưng lại truy thu lợi nhuận từ 1/1/2020. Như vậy có đúng không? Hay tôi chỉ chịu trách nhiệm từ ngày 18/12/2020?

>> Xem thêm:  Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cần những gì ?

3. Lợi nhuận bán hàng được khai báo thuế đóng thuế đầy đủ, có bị gọi là lợi nhuận bất hợp pháp cần bị truy thu không?

4. Đoạn đường được quy hoạch hơn 10 năm nhưng vẫn chưa triển khai, nay doanh nghiệp có thể xin được giấy phép xây dựng tạm theo Luật xây dựng 2021 không?

TRẢ LỜI:

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Bộ luật dân sự 2015;

Luật đất đai 2013;

Luật xây dựng 2014;

Luật xây dựng sửa đổi 2020;

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012;

luật doanh nghiệp 2020;

>> Xem thêm:  Năm 2021, hành vi không có giấy phép đăng ký kinh doanh sẽ bị phạt như thế nào ?

Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính;

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí;

Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu;

NỘI DUNG TƯ VẤN

Dựa trên các thông tin, tài liệu Qúy khách cung cấp. Căn cứ vào các quy định pháp luật liên quan. Luật Minh Khuê trả lời từng vướng mắc của Qúy khách như sau:

Câu hỏi 1: Vì cửa hàng của chúng tôi đã đóng cửa sau khi đoàn kiểm tra, hiện đang làm thủ tục tạm dừng kinh doanh và đến giờ mới gửi biên bản vi phạm nên tôi không muốn ký biên bản. Như vậy có đúng pháp luật không.

Nếu không ký doanh nghiệp sẽ bị phạt như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ gia đình ? Kinh doanh nhỏ lẻ phải đăng ký kinh doanh không ?

Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không thuộc trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản nêu trên.

Khoản 3 Điều 58, Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định: Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ, thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản. Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.

Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt.

Như vậy, theo quy định này trường hợp Qúy khách - là đại diện tổ chức có hành vi vi phạm mà không ký vào biên bản thì Qúy khách vẫn bị xử phạt hành vi vi phạm đó. Người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản việc Qúy khách - là đại diện tổ chức có hành vi vi phạm từ chối ký biên bản. Việc từ chối ký biên bản không phải là căn cứ để xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này.

Khoản 2 Điều 58 luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định: “Biên bản vi phạm hành chính phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; họ, tên, chức vụ người lập biên bản; họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; hành vi vi phạm; biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý; tình trạng tang vật, phương tiện bị tạm giữ; lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lời khai của họ; quyền và thời hạn giải trình về vi phạm hành chính của người vi phạm hoặc đại diện của tổ chức vi phạm; cơ quan tiếp nhận giải trình.”

Nếu biên bản không ghi rõ ngày, tháng, năm lập biên bản là vi phạm quy định trên. Qúy khách có quyền để nghị làm rõ, ghi rõ nội dung này trong biên bản theo đúng quy định.

Câu hỏi 2. Tôi tiếp nhận doanh nghiệp từ ngày 18/12/2020 thể hiện trong giấy đăng ký kinh doanh, nhưng lại truy thu lợi nhuận từ 1/1/2020. Như vậy có đúng không? Hay tôi chỉ chịu trách nhiệm từ ngày 18/12/2020?

Trả lời:

Loại hình doanh nghiệp của Qúy khách là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Qúy khách tiếp nhận doanh nghiệp từ ngày 18/12/2020.

Khoản 1 Điều 74 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:

>> Xem thêm:  Bán gạo có phải đăng ký kinh doanh và đóng thuế không? Bán hàng online phải đóng thuế gì ?

Điều 74. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Qúy khách tiếp nhận và là chủ sở hữu của công ty, nên từ thời điểm Qúy khách là chủ sở hữu của công ty thì Qúy khách chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty, kể cả thời điểm trước đó. Vì vậy, nếu doanh nghiệp này vi phạm từ 1/1/2020, thì Qúy khách - là chủ sở hữu của công ty vào thời điểm hiện tại vẫn phải chịu trách nhiệm.

Câu hỏi 3. Lợi nhuận bán hàng được khai báo thuế đóng thuế đầy đủ?

Lợi nhuận này có bị gọi là lợi nhuận bất hợp pháp cần bị truy thu không?

Trả lời:

Căn cứ Điều 24, Nghị định 83/2014/NĐ-CP kinh doanh xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cửa hàng bán lẻ xăng dầu chỉ được kinh doanh khi được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Do đó, nếu cửa hàng xăng dầu của Qúy khách không được cấp đổi giấy chứng nhận vì đất nằm trong quy hoạch, thì khi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hạn thì cửa hàng của Qúy khách không được kinh doan xăng dầu.

Tuy nhiên, từ ngày Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hạn, doanh nghiệp Qúy khách vẫn nhập hàng bán có hoá đơn chứng từ khai báo thuế và đóng thuế đầy đủ. Hành vi này vi vi phạm quy định về điều kiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu và bị xử phạt theo Điều 14 Nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

“Điều 14. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký kinh doanh spa, dịch vụ làm đẹp ? Điều kiện kinh doanh dịch vụ spa ?

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động kinh doanh nhưng không bảo đảm duy trì điều kiện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

b) Cửa hàng xăng dầu trên mặt nước hoạt động kinh doanh nhưng không bảo đảm duy trì điều kiện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước;

c) Sử dụng người quản lý hoặc nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với thương nhân bán lẻ xăng dầu tại cơ sở không có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.”

Theo quy định này, Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với thương nhân bán lẻ xăng dầu tại cơ sở không có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Ngoài ra, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm này.

>> Xem thêm:  Thuê kho chứa hàng có phải đăng ký kinh doanh không ? Mức phạt khi không có giấy phép kinh doanh ?

Do vậy, Lợi nhuận bán hàng trong thời gian cửa hành xăng dầu không được gia hạn giấy phép là lợi nhuận bất hợp pháp.

Câu hỏi 4. Đoạn đường được quy hoạch hơn 10 năm nhưng vẫn chưa triển khai, nay doanh nghiệp có thể xin được giấy phép xây dựng tạm theo Luật xây dựng 2021 không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 131 Luật xây dựng sửa đổi 2020

Công trình xây dựng tạm là công trình được xây dựng có thời hạn phục vụ các mục đích sau:

- Thi công xây dựng công trình chính;

- Sử dụng cho việc tổ chức các sự kiện hoặc hoạt động khác trong thời gian quy định.

Qúy khách có thể xây dựng công trình tạm trong một thời hạn nhất đinh, tuy nhiên việc xây dựng này phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng công trình và thời gian tồn tại của công trình tạm. (Khoản 2 Điều 131 Luật xây dựng sửa đổi 2020).

Khoản 2 và Khoản 3 Điều 103 Luật xây dựng quy định:

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình quy định tại khoản 3 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý của cơ quan này.

>> Xem thêm:  Thuế hộ kinh doanh cá thể ? Không kinh doanh không hủy giấy phép ?

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý.”.

Dựa vào quy định này, Qúy khách xem xét công trình của mình là cấp mấy để xin phép cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi vềTư vấn về kinh doanh xăng dầu”. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và hồ sơ do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để quý khách tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn Pháp luật

Công ty Luật TNHH Minh Khuê

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Kinh doanh xăng dầu bao gồm các hoạt động nào?

Trả lời:

Kinh doanh xăng dầu bao gồm các hoạt động: Xuất khẩu (xăng dầu, nguyên liệu sản xuất trong nước và xăng dầu, nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu), nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu, nguyên liệu; sản xuất và pha chế xăng dầu; phân phối xăng dầu tại thị trường trong nước; dịch vụ cho thuê kho, cảng, tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển xăng dầu.

Câu hỏi: Thương nhân kinh doanh xăng dầu bao gồm những ai?

Trả lời:

Thương nhân kinh doanh xăng dầu bao gồm: Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; thương nhân sản xuất xăng dầu; thương nhân phân phối xăng dầu; thương nhân làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; thương nhân làm đại lý bán lẻ xăng dầu; thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu; thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu.

Câu hỏi: Thương nhân đầu mối bao gồm thương nhân nào?

Trả lời:

Thương nhân đầu mối bao gồm: Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và thương nhân sản xuất xăng dầu.

Thương nhân đầu mối là chủ sở hữu xăng dầu trên toàn hệ thống phân phối xăng dầu của mình, trừ trường hợp xăng dầu bán cho thương nhân phân phối xăng dầu và cho thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu.