Luat Minh Khue

xăng dầu

xăng dầu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xăng dầu

Điều kiện kinh doanh xăng dầu từ 15/01/2018

Điều kiện kinh doanh xăng dầu từ 15/01/2018
Bắt đầu từ 15/01/2018 hàng loạt những chính sách đã thay đổi trong đó có điều kiện kinh doanh liên quan tới xăng dầu. Những cá nhân, thương nhân định kinh doanh xăng dầu năm 2018 thì cần phải quan tâm tới chính sách mới này để đáp ứng được điều kiện theo luật định.

Từ 15/12/2009: DN xăng dầu không phải trích tiền trả ngân sách Nhà nước

Từ 15/12/2009: DN xăng dầu không phải trích tiền trả ngân sách Nhà nước
Bộ Tài chính vừa có công văn số 17623 /BTC-QLG thông báo: Đến nay ngân sách Nhà nước đã thu đủ số tiền tạm ứng cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để tự xử lý số lỗ kinh doanh mặt hàng xăng. Do đó, kể từ ngày 15/12 các doanh nghiệp ngừng trích khoản 1.000 đồng/lít đối với mặt hàng xăng.