1. Thêm mới 02 loại giấy tờ khi hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 92 tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định chi tiết các thành phần bắt buộc trong hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, bao gồm:

- Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế: Điều này là một quy định mới, yêu cầu người kinh doanh thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế của họ đến Cơ quan thuế. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc thông tin chính xác và đầy đủ từ phía người kinh doanh để đảm bảo quá trình chấm dứt hoạt động diễn ra một cách hợp pháp và tuân thủ các quy định pháp luật thuế. Quy định này nhằm tạo ra một quy trình minh bạch và chính xác trong việc cập nhật thông tin với cơ quan thuế khi người kinh doanh quyết định chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình.

- Bản sao biên bản họp của thành viên hộ gia đình: Trong trường hợp các thành viên của hộ gia đình đã đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ cần kèm theo bản sao biên bản họp của các thành viên về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Để đảm bảo tính chính xác và pháp lý của quyết định chấm dứt, hồ sơ cần bao gồm bản sao chính xác và đầy đủ của biên bản họp, trong đó ghi rõ quyết định chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh từ phía các thành viên. Thông qua việc kèm theo biên bản họp, hồ sơ trở nên linh hoạt và cung cấp thông tin cụ thể về sự đồng thuận của các thành viên trong quá trình ra quyết định này, giúp đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (GCN) là một phần quan trọng của hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Trong quá trình chấm dứt, việc bao gồm bản gốc GCN đăng ký hộ kinh doanh đảm bảo tính chính xác và pháp lý của quá trình này. GCN cung cấp thông tin cụ thể về đăng ký hộ kinh doanh, bao gồm tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, và các thông tin khác liên quan. Bản gốc GCN sẽ được sử dụng để xác nhận thông tin đăng ký của hộ kinh doanh, đặc biệt là trong quá trình chấm dứt hoạt động. Việc bảo quản và sử dụng bản gốc này là quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp và chính xác của quy trình chấm dứt, và nó cũng có thể được yêu cầu bởi cơ quan quản lý thuế và các cơ quan quản lý khác trong quá trình kiểm tra và xác minh thông tin kinh doanh.

Đây là những yêu cầu cụ thể đối với hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh theo quy định của Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Việc thực hiện đầy đủ và đúng đắn các bước này là quan trọng để đảm bảo quy trình chấm dứt diễn ra theo đúng quy định pháp luật.

2. Chấm dứt hoạt động kinh doanh khi chưa trả hết nợ

Trước đây, theo nghị định cũ, quy định rằng khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ, bao gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện. Tuy nhiên, quy định này đã được điều chỉnh theo hướng mới theo Khoản 2, Điều 93 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Theo quy định mới, hộ kinh doanh đang hoạt động cần đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ, kể cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện, trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Tuy nhiên, có một ngoại lệ, đó là khi hộ kinh doanh và chủ nợ đã có thoả thuận khác về việc thanh toán nợ. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc thanh toán các nghĩa vụ tài chính trước khi chấm dứt hoạt động, đồng thời tạo điều kiện linh hoạt cho các thoả thuận giữa hộ kinh doanh và chủ nợ.

Do đó, trong trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ đạt được thoả thuận với nhau về việc thanh toán các khoản nợ, thì hộ kinh doanh vẫn có thể tiến hành chấm dứt hoạt động kinh doanh ngay cả khi chưa thanh toán hết nợ, miễn là có sự thỏa thuận giữa hai bên. Điều này cho phép hộ kinh doanh và chủ nợ tự linh hoạt định rõ điều kiện và thời điểm chấm dứt, tạo điều kiện thuận lợi cho cả hai bên và giảm bớt gánh nặng tài chính trong quá trình chấm dứt hoạt động kinh doanh. Thỏa thuận này giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng và linh hoạt trong quá trình giải quyết các nghĩa vụ tài chính, đồng thời giúp hộ kinh doanh và chủ nợ duy trì mối quan hệ tốt và tránh được các vấn đề pháp lý có thể phát sinh.

3. Quy định pháp luật về giải thể hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có thể tiến hành quy trình giải thể do những nguyên nhân sau: Hoạt động của hộ kinh doanh không mang lại hiệu quả, làm cho chủ hộ quyết định giải thể; Chủ hộ kinh doanh không mong muốn tiếp tục với hoạt động kinh doanh của hộ nên quyết định giải thể; Mặc dù hộ kinh doanh đang hoạt động hiệu quả, nhưng chủ hộ kinh doanh quyết định giải thể để thành lập công ty, mở rộng quy mô và ngành nghề kinh doanh, cũng như tiếp cận đối tượng khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu xuất hóa đơn VAT; Trong trường hợp hộ kinh doanh muốn thay đổi địa chỉ đăng ký và chuyển sang địa chỉ khác thuộc quận/khác tỉnh, hộ kinh doanh sẽ thực hiện quy trình giải thể ở địa chỉ cũ và đăng ký lại tại địa chỉ mới.

Quy trình giải thể hộ kinh doanh bao gồm hai bước chính:

Bước 1: Đóng mã số thuế hộ kinh doanh Chủ hộ kinh doanh cần đóng mã số thuế hộ kinh doanh tại chi cục thuế quản lý hộ kinh doanh sau khi đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ và hoàn thành nghĩa vụ thuế. Trước khi thực hiện đóng mã số thuế, Chủ hộ kinh doanh cần đảm bảo đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ thuế và hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh. Xác nhận rằng tất cả các tài liệu và hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ thuế và hoạt động kinh doanh đã được kiểm tra và sẵn sàng. Đến chi cục thuế quản lý hộ kinh doanh để được hướng dẫn cụ thể về quy trình và các bước cần thực hiện để đóng mã số thuế. Điền đơn đăng ký đóng mã số thuế hộ kinh doanh theo mẫu quy định tại chi cục thuế. Sau khi xử lý đơn đăng ký, chi cục thuế sẽ xác nhận và cung cấp biên lai cho Chủ hộ kinh doanh làm chứng từ về việc đóng mã số thuế. Lưu giữ biên lai chứng minh việc đóng mã số thuế kỹ lưỡng để sử dụng trong các tình huống kiểm tra và xác minh pháp lý tương lai. Quá trình này giúp Chủ hộ kinh doanh đảm bảo rằng việc đóng mã số thuế được thực hiện một cách chính xác và đúng quy trình theo quy định của cơ quan thuế.

Bước 2: Làm thủ tục chấm dứt hoạt động Hoàn tất các thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và trả giấy phép hộ kinh doanh tại UBND cấp quận, huyện. Các bước chính trong quy trình này: Chuẩn bị hồ sơ: Thu thập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết để nộp đơn chấm dứt hoạt động, bao gồm các giấy tờ như giấy chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kinh doanh, và các tài liệu liên quan. Điền đơn xin chấm dứt hoạt động: Điền đơn xin chấm dứt hoạt động theo mẫu quy định của UBND cấp quận, huyện. Nộp hồ sơ tại UBND: Gửi hồ sơ và đơn xin chấm dứt hoạt động tới UBND cấp quận, huyện, nơi mà hộ kinh doanh đã đăng ký hoạt động. Kiểm tra và xác nhận hồ sơ: UBND sẽ kiểm tra hồ sơ và xác nhận tính hợp lệ của đơn xin chấm dứt hoạt động và các tài liệu đi kèm. Lập biên bản chấm dứt hoạt động: UBND sẽ lập biên bản chấm dứt hoạt động kèm theo lý do và thông báo cho chủ hộ kinh doanh. Trả giấy phép hộ kinh doanh: Chủ hộ kinh doanh sau đó sẽ trả giấy phép hộ kinh doanh về cho UBND để hoàn tất thủ tục chấm dứt. Lưu trữ hồ sơ: UBND sẽ lưu trữ hồ sơ và thông báo chấm dứt theo quy định. Quy trình này đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đối với việc giải thể hộ kinh doanh.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Trình tự, thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể mới nhất 2023.

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!