1. Hiểu thế nào về xe quân sự?

Xe quân sự, đặc biệt là hệ thống xe cơ giới và xe máy chuyên dùng, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và thực hiện các chiến dịch quân sự. Xe cơ giới, đa dạng với nhiều loại khác nhau, đều có công năng và ứng dụng riêng biệt.
Trước hết, xe ô tô đóng vai trò lớn, bao gồm cả xe con, xe vận tải và xe chuyên dùng. Xe con, với khả năng chở người đến 9 chỗ ngồi, là phương tiện linh hoạt phục vụ cho việc vận chuyển quân nhân và lãnh đạo. Xe vận tải có kết cấu chuyên biệt để chở hàng hoặc thậm chí kéo pháo, khí tài, là những nguồn lực quan trọng hỗ trợ trận địa. Riêng xe chuyên dùng được xây dựng với cấu trúc chuyên biệt, phù hợp với yêu cầu chiến - kỹ thuật và công năng của từng loại, bao gồm cả xe chuyên dùng chung và xe chuyên dùng quân sự (xe đặc chủng).
Ngoài ra, hệ thống xe máy chuyên dùng cũng đóng góp quan trọng vào năng lực di chuyển và triển khai của lực lượng quân sự. Các loại xe máy chuyên dùng quân sự, xe máy thi công, xe máy xếp dỡ và các loại khác tham gia giao thông theo quy định, đều là những phương tiện linh hoạt và hiệu quả.
Tất cả những loại xe này không chỉ thể hiện sự đa dạng và chuyên biệt trong hệ thống quân sự, mà còn chứng minh sự tiến bộ trong nghiên cứu và phát triển công nghệ quốc phòng. Qua đó, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong mọi tình huống chiến sự.
 

2. Những nguyên tắc mới về cải tạo xe quân sự từ 15/01/2024

Vào ngày 29/11/2023, Bộ Quốc phòng đã chính thức ban hành Thông tư 95/2023/TT-BQP, đưa ra các quy định chi tiết về việc cải tạo xe cơ giới và xe máy chuyên dùng, thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Đây là một bước quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu suất của các phương tiện quân sự, đồng thời thể hiện sự chú trọng đặc biệt đối với việc duy trì và phát triển năng lực hậu cần trong lực lượng quốc phòng.
Thông tư này không chỉ là một cơ sở pháp luật quan trọng mà còn là một bước đệm quan trọng trong việc tiêu chuẩn hóa các quy trình cải tạo, đảm bảo rằng mọi hoạt động nâng cấp đều tuân thủ các tiêu chí an toàn và chất lượng được đặt ra bởi Bộ Quốc phòng. Quy định cụ thể về cải tạo xe cơ giới và xe máy chuyên dùng sẽ giúp tối ưu hóa khả năng sử dụng và kéo dài tuổi thọ của các phương tiện, làm tăng khả năng đáp ứng của họ trong các tình huống chiến đấu và nhiệm vụ khẩn cấp.
Ngoài ra, việc Bộ Quốc phòng đảm bảo việc quản lý các hoạt động cải tạo là một phần quan trọng của chiến lược phát triển bền vững, đồng thời đảm bảo an ninh quốc gia. Thông tư 95/2023/TT-BQP không chỉ là một tài liệu hướng dẫn mà còn là cam kết của Bộ Quốc phòng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu suất của đội ngũ xe cơ giới và xe máy chuyên dùng trong lực lượng quốc phòng.
Quá trình cải tạo xe quân sự là một hoạt động quan trọng nhằm nâng cao khả năng sử dụng và hiệu suất của các phương tiện quân sự. Điều này bao gồm việc thay đổi tính năng sử dụng hoặc thay thế hệ thống, tổng thành của xe quân sự. Tuy nhiên, để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả, Thông tư 95/2023/TT-BQP đã đặt ra một số nguyên tắc quan trọng cần tuân thủ khi tiến hành quá trình cải tạo này.
(1) Đầu tiên, quy định rằng trong trường hợp thay thế hệ thống, tổng thành, cụ thể là bằng hệ thống, tổng thành cùng kiểu loại và của cùng nhà sản xuất, và đồng thời không thay đổi mã phụ tùng, thì đây không được xem là quá trình cải tạo. Điều này nhấn mạnh sự đồng nhất và tương thích giữa các thành phần của xe quân sự.
(2) Thứ hai, quy định rõ các nguyên tắc cụ thể áp dụng cho việc cải tạo xe cơ giới và xe máy chuyên dùng. Mỗi xe cơ giới chỉ được cải tạo, thay đổi động cơ và không quá 03 hệ thống, tổng thành trong 07 của xe nguyên thủy, bao gồm các thành phần như hệ thống truyền lực, chuyển động, treo, phanh, lái, buồng lái, thùng hàng hoặc thùng tự đổ, và hệ thống điện xe.
(3) Đối với xe máy chuyên dùng, giới hạn là không quá 04 hệ thống, tổng thành trong 08 của xe nguyên thủy, với các thành phần tương tự như hệ thống truyền lực, chuyển động, treo, phanh, lái, buồng lái, thùng hàng hoặc thùng tự đổ, và hệ thống điện xe.
Những nguyên tắc này được thiết lập để đảm bảo rằng quá trình cải tạo diễn ra theo cách có tổ chức và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng, an toàn kỹ thuật, và bảo vệ môi trường, nhằm đảm bảo rằng xe quân sự sau cải tạo vẫn đáp ứng được các tiêu chuẩn và yêu cầu của quân đội.
(4) Để đảm bảo tính an toàn và tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như quy định của pháp luật, Bộ Quốc phòng quy định rằng mọi quá trình cải tạo xe quân sự phải được thực hiện đồng bộ với các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, và đặc biệt là bí mật Nhà nước. Việc này nhằm đảm bảo rằng mỗi chiếc xe cải tạo đều đáp ứng được các tiêu chí nghiêm ngặt và không ảnh hưởng đến khả năng quốc phòng và an ninh quốc gia.
(5) Trọng lượng tổng cộng của xe quân sự sau quá trình cải tạo phải tuân thủ các tiêu chuẩn về độ ổn định và an toàn khi vận hành theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008. Điều này đảm bảo rằng mỗi chiếc xe, sau khi trải qua quá trình cải tạo, vẫn duy trì khả năng vận hành an toàn và ổn định trên các loại địa hình và điều kiện khác nhau.
(6) Khối lượng giới hạn của xe quân sự sau khi trải qua quá trình cải tạo không được phép vượt quá giới hạn đã được quy định trong Luật Giao thông đường bộ 2008. Điều này nhằm giữ cho xe duy trì sự tương thích với cấu trúc đường bộ và đồng thời đảm bảo rằng xe không gây nguy hiểm hoặc làm hại đến người và phương tiện tham gia giao thông.
(7) Mọi xe quân sự sau khi trải qua quá trình cải tạo đều phải tuân thủ quy định về đăng ký theo các quy định của pháp luật. Điều này là bước quan trọng để theo dõi và quản lý chặt chẽ sự xuất hiện của các xe cải tạo trên đường bộ, đồng thời đảm bảo tính hợp pháp và an toàn của chúng trong cộng đồng giao thông.
Lưu ý: Thông tư 95/2023/TT-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2024

3. Xe quân sự khi tham gia giao thông phải có những giấy tờ nào?

Theo quy định tại tiểu mục 2.1 Mục 2 Thông tư liên tịch 27/2003/TTLT-BGTVT-BQP, xe quân sự khi tham gia giao thông phải tuân thủ một số điều kiện và có những giấy tờ quan trọng sau đây:
- Giấy chứng nhận đăng ký: Đây là tài liệu chứng minh việc xe quân sự đã được đăng ký và được công nhận bởi cơ quan quản lý đăng ký xe. Giấy chứng nhận này cung cấp thông tin cơ bản về xe, như chủ sở hữu, thông số kỹ thuật, và các thông tin liên quan khác.
- Biển số đăng ký: Là biểu hiện trực tiếp trên xe, biển số đăng ký giúp xác định và nhận biết mỗi chiếc xe quân sự khi tham gia giao thông. Biển số này phải tuân thủ các quy định về kích thước, màu sắc, và cách bố trí theo quy định của cơ quan quản lý.
- Tem kiểm định: Đây là dấu hiệu cho thấy xe đã được kiểm định và đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và kỹ thuật. Tem kiểm định là một phần quan trọng để đảm bảo rằng xe quân sự đáp ứng các yêu cầu cần thiết để tham gia giao thông.
- Giấy phép lưu hành: Xác nhận việc xe quân sự đang được phép lưu hành trên đường bộ và đã đáp ứng các điều kiện và yêu cầu quy định. Giấy phép này thường được cấp bởi cơ quan quản lý giao thông và có thể yêu cầu kiểm tra định kỳ để đảm bảo tính an toàn và tuân thủ.
- Giấy công tác xe: Được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, giấy công tác xe xác nhận rằng xe quân sự đang thực hiện nhiệm vụ hoặc công tác theo quy định. Điều này là quan trọng để theo dõi và kiểm soát việc sử dụng xe trong ngữ cảnh quân sự và an ninh quốc gia.
Tất cả những giấy tờ này không chỉ chứng nhận tính hợp pháp của xe khi tham gia giao thông mà còn là cơ sở để lực lượng kiểm tra xe quân sự và lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông kiểm tra và kiểm soát theo quy định.
 

Xem thêm bài viết: Ký hiệu biển số xe quân sự, xe quân đội theo quy định mới nhất. Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng