1. Tôn chỉ của Hội Công nghệ Khoan và Khai thác Việt Nam được quy định thế nào?

Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam (gọi tắt là Hội) được thành lập và hoạt động dựa trên Điều 2 của Điều lệ Hội Công nghệ Khoan và Khai thác Việt Nam, được ban hành theo Quyết định số 88/2005/QĐ-BNV. Điều lệ này đã quy định rõ về tôn chỉ và mục đích của Hội. Theo đó: 

Hội công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam (sau đây gọi là Hội) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người làm công tác giảng dạy, khoa học công nghệ, thi công, quản lý và đầu tư trong lĩnh vực khoan khảo sát, tìm kiếm, thăm dò địa chất và khoáng sản. Hội Công nghệ Khoan khai thác là hội thành viên của Tổng Hội Địa chất Việt Nam. Hội hoạt động theo Điều lệ và pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mục đích của Hội là tập hợp đoàn kết rộng rãi những người đã, đang hoạt động trong ngành khoan khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản rắn và dầu khí, nước ngầm nhằm giúp đỡ nhau phát huy tài năng và trí tuệ, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam (viết tắt là Hội) là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, được thành lập với mục đích tập hợp và đoàn kết những người làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học công nghệ, thi công, quản lý và đầu tư trong lĩnh vực khoan khảo sát, tìm kiếm, thăm dò địa chất và khoáng sản. Hội là thành viên của Tổng Hội Địa chất Việt Nam và hoạt động dựa trên Điều lệ và pháp luật của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tôn chỉ của Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam là tạo ra một cộng đồng chuyên nghiệp, đoàn kết và có trách nhiệm trong ngành công nghiệp khoan khảo sát và khai thác. Hội hướng đến việc nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của các thành viên, đồng thời góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Hội cam kết hỗ trợ lẫn nhau, tận dụng tài năng và trí tuệ của các thành viên để thực hiện các hoạt động khoan khảo sát, thăm dò địa chất và khai thác khoáng sản một cách hiệu quả và bền vững.

Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam không chỉ tập trung vào hoạt động trong nước mà còn quan tâm đến việc thúc đẩy sự hợp tác quốc tế. Hội thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm và công nghệ với các tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực khoan khảo sát và khai thác. Đồng thời, Hội đảm bảo việc đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp này, từ đó nâng cao hiệu suất và an toàn trong quá trình khoan khảo sát và khai thác.

Ngoài ra, Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra đề xuất và ý kiến ​​về các chính sách, quy định và quy chuẩn liên quan đến ngành khoan khảo sát và khai thác. Hội đại diện cho quyền lợi và lợi ích của các thành viên, tham gia vào quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách và quy định liên quan đến ngành công nghiệp này.

Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam cũng tạo ra một môi trường chuyên nghiệp và đáng tin cậy để giao lưu, hợp tác và thúc đẩy mối quan hệ giữa các thành viên trong ngành. Hội tổ chức các hội thảo, hội nghị, buổi tọa đàm và khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao kiến thức và kỹ năng của các thành viên. Đồng thời, Hội cũng tạo đira các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và xã hội nhằm tăng cường sự gắn kết và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành khoan khảo sát và khai thác. Hội không ngừng khuyến khích các thành viên nghiên cứu và áp dụng các công nghệ tiên tiến và hiện đại nhằm cải thiện hiệu suất và chất lượng công việc. Đồng thời, Hội cũng thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo trong lĩnh vực này, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp và đất nước.

Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam cũng đảm bảo việc thực hiện các tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động. Hội khuyến khích các thành viên tuân thủ các quy định và quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến an toàn lao động, bảo vệ môi trường và quản lý rủi ro. Hội cũng thúc đẩy việc áp dụng các phương pháp và công nghệ thân thiện với môi trường, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến nguồn tài nguyên và môi trường sống.

Tổ chức Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì một quy trình đánh giá và chứng nhận năng lực chuyên môn cho các thành viên. Hội đảm bảo rằng các thành viên đạt được đủ kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp để hoạt động trong lĩnh vực khoan khảo sát và khai thác. Điều này góp phần tạo ra một đội ngũ chuyên gia chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của ngành công nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Như vậy, Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một ngành công nghiệp khoan khảo sát và khai thác phát triển, hiện đại và bền vững. Hội tụ hợp và đoàn kết những người có cùng chung niềm đam mê và sự cam kết với ngành nghề, góp phần vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, thúc đẩy sáng tạo và đổi mới, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường, và tạo ra sự phát triển bền vững cho đất nước.

 

2. Nhiệm vụ của Hội Công nghệ Khoan và Khai thác Việt Nam như thế nào?

Hội Công nghệ Khoan và Khai thác Việt Nam được thành lập theo Quyết định 88/2005/QĐ-BNV và hoạt động dựa trên Điều lệ của mình. Điều lệ này quy định rõ những nhiệm vụ cần thực hiện của Hội, bao gồm các điểm sau đây:

- Đầu tiên, Hội có nhiệm vụ động viên và khuyến khích sự nhiệt tình và sáng tạo của các thành viên trong việc nghiên cứu, tổng kết, phổ biến, chuyển giao và áp dụng các thành tựu mới về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực khoan - khai thác. Mục tiêu của nhiệm vụ này là để đáp ứng các nhu cầu và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

- Thứ hai, Hội cũng có trách nhiệm khuyến khích và hỗ trợ các thành viên trong việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ khoa học kỹ thuật. Điều này giúp đào tạo nhân tài và chuyên gia lành nghề cho đất nước, đồng thời góp phần vào sự phát triển của ngành.

- Thứ ba, Hội phải thông tin và phổ biến kiến thức về khoa học công nghệ khoan - khai thác khoáng sản rắn, dầu khí, nước ngầm và bảo vệ tài nguyên khoáng sản cũng như môi trường. Điều này nhằm tạo ra sự nhận thức và hiểu biết rõ hơn về các vấn đề liên quan đến ngành này.

- Thứ tư, Hội có trách nhiệm nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới cũng như tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực khoan và khai thác. Hội cần tham gia vào việc xây dựng quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn nhà nước liên quan đến lĩnh vực này.

- Thứ năm, Hội cần tư vấn, giám định và phản biện với Nhà nước và các Bộ ngành về chiến lược phát triển công nghệ, kỹ thuật và phương án đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả thăm dò khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên môi trường. Hội cũng có trách nhiệm đề xuất các chính sách, chế độ và biện pháp cụ thể để thúc đẩy sự phát triển của ngành khi có yêu cầu.

- Cuối cùng, Hội thực hiện các hoạt động kinh tế theo quy định của pháp luật nhà nước và sử dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm tạo nguồn thu cho quỹ hoạt động của mình.

Với những nhiệm vụ trên, Hội Công nghệ Khoan và Khai thác Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và nâng cao hiệu quả của ngành khoan và khai thác trong nước. Hội cũng thực hiện nhiều hoạt động hướng tới việc xây dựng mối quan hệ đối tác với các tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học, và các doanh nghiệp trong ngành. Điều này giúp tạo ra một môi trường đầy đủ tài nguyên và cơ hội để thúc đẩy sự phát triển công nghệ và đổi mới trong ngành khoan và khai thác.

Hơn nữa, Hội cũng thực hiện các hoạt động quốc tế, như tổ chức hội thảo, hội nghị và triển lãm quốc tế. Điều này không chỉ giúp tăng cường sự giao lưu, hợp tác và học hỏi từ cộng đồng quốc tế, mà còn tạo điều kiện để các thành viên trong ngành khám phá những tiến bộ mới nhất và áp dụng chúng vào thực tế.

Để đảm bảo hoạt động của Hội diễn ra hiệu quả, Hội phát triển các chương trình đào tạo, khóa học và hướng dẫn thực tế để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng của các chuyên gia trong ngành. Hội cũng xây dựng mạng lưới giao lưu thông tin, trao đổi kiến thức và cung cấp hỗ trợ tư vấn cho các thành viên.

Hội Công nghệ Khoan và Khai thác Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành khoan và khai thác ở Việt Nam. Với sự hợp tác và cống hiến của các thành viên, Hội đóng góp vào việc tăng cường hiệu suất sản xuất, bảo vệ môi trường và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành này.

 

3. Có được nhận các nguồn tài trợ khác đối với Hội Công nghệ Khoan và Khai thác Việt Nam không?

Hội Công nghệ Khoan và Khai thác Việt Nam, tuân thủ theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Điều lệ do ban hành theo Quyết định 88/2005/QĐ-BNV, được phân định quyền hạn như sau: Theo khoản này, Hội được quyền nhận các nguồn tài trợ hợp pháp từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Quyền hạn này nhằm tạo điều kiện để Hội tiếp nhận các nguồn tài chính và hỗ trợ từ các bên liên quan, nhằm thúc đẩy hoạt động và phát triển của Hội trong lĩnh vực khoan và khai thác.

Hội Công nghệ Khoan và Khai thác Việt Nam, với căn cứ vào khoản 5 Điều 5 Điều lệ được ban hành theo Quyết định 88/2005/QĐ-BNV, có quyền được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn này đặt ra một cơ sở pháp lý rõ ràng cho Hội, cho phép nó tiếp nhận các nguồn tài trợ từ các tổ chức và cá nhân, dưới các hình thức và điều kiện được quy định bởi pháp luật hiện hành. Điều này mang ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho Hội trong việc huy động nguồn lực tài chính và hỗ trợ từ các bên liên quan, nhằm thúc đẩy hoạt động và phát triển của Hội trong lĩnh vực khoan và khai thác.

Hội Công nghệ Khoan và Khai thác Việt Nam có quyền được tiếp cận các nguồn tài trợ từ các tổ chức và cá nhân trong nước. Điều này đồng nghĩa với việc các tổ chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nghiên cứu, trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp trong lĩnh vực khoan và khai thác có thể cung cấp tài trợ cho Hội. Đồng thời, các cá nhân có kiến thức và kinh nghiệm đáng tin cậy trong lĩnh vực này cũng có thể đóng góp tài trợ cho Hội.

Ngoài ra, Hội cũng có quyền được nhận các nguồn tài trợ từ các tổ chức và cá nhân ngoài nước. Điều này mở ra cơ hội để Hội tiếp cận các nguồn tài trợ quốc tế, mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế và trao đổi kinh nghiệm với các đối tác quốc tế trong ngành khoan và khai thác. Các tổ chức quốc tế, các quỹ tài trợ, các tổ chức phi chính phủ và các chuyên gia quốc tế có thể đóng góp tài trợ cho Hội, nhằm hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và phát triển của Hội.

Xem thêm >> Quy định về nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn