1. 6 yêu cầu về giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng từ 05/04/2024

Các yêu cầu về giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng từ ngày 05/04/2024, theo quy định tại Điều 10 của Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH, bao gồm:

- Tuân thủ mục tiêu và nội dung: Giáo trình phải tuân thủ rõ ràng các mục tiêu, yêu cầu và nội dung của chương trình đào tạo, cũng như các môn học và mô đun trong chương trình.

- Tính chính xác và hệ thống: Phải đảm bảo tính chính xác và hệ thống trong cách trình bày, đồng thời bảo đảm tính sư phạm và sự cân đối, phù hợp giữa các nội dung chuyên môn và các hình vẽ, bản vẽ, sơ đồ minh họa.

- Nội dung kiến thức và kỹ năng: Giáo trình phải đảm bảo rằng nội dung kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về năng lực của người học phải đáp ứng được mục tiêu của từng chương, bài trong mỗi môn học, mô đun.

- Phương pháp kiểm tra và đánh giá: Kết thúc mỗi chương, bài phải có hệ thống câu hỏi, bài tập và phương pháp kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng của người học. Ngoài ra, giáo trình cần có danh mục tài liệu tham khảo với nguồn gốc rõ ràng.

- Trình bày và sử dụng ngôn ngữ: Trình bày của giáo trình cần được viết ngắn gọn, đơn giản và dễ hiểu. Sử dụng thuật ngữ chuyên môn nghề nghiệp phổ biến và nhất quán. Các hình vẽ, bản vẽ, sơ đồ minh họa phải làm sáng tỏ các kiến thức, kỹ năng.

- Phù hợp với trang thiết bị và nguồn học liệu: Giáo trình cần đảm bảo phù hợp với trang thiết bị, nguồn học liệu và các phương pháp, phương tiện dạy học khác để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình học tập và hiệu quả của chương trình đào tạo.

 

2. Quy định về thời gian khóa học và khối lượng học tập trong chương trình đào tạo cao đẳng

Căn cứ dựa theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH về thời gian khóa học và khối lượng học tập trong chương trình đào tạo cao đẳng. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH về thời gian khóa học và khối lượng học tập trong chương trình đào tạo cao đẳng, các điểm cụ thể được liệt kê như sau:

- Thời gian và khối lượng học tập: Đối với chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, thời gian khóa học thiết kế từ 02 đến 03 năm học và phải bao gồm ít nhất 60 tín chỉ kiến thức. Đối với chương trình đào tạo trình độ trung cấp, thời gian khoá học thiết kế từ 01 đến 02 năm học và phải bao gồm ít nhất 35 tín chỉ kiến thức đối với người đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, và ít nhất 50 tín chỉ đối với người đã có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể điều chỉnh nội dung học tập để đảm bảo người học có kiến thức cơ bản.

- Miễn trừ và bảo lưu:  Thời gian khóa học có thể được miễn trừ hoặc bảo lưu tùy thuộc vào việc người học đã học được nội dung nào và thời gian tương ứng với việc miễn trừ hoặc bảo lưu.

- Thời gian học: Bao gồm thời gian học tập và thời gian cho các hoạt động chung như khai giảng, bế giảng, sơ kết, tổng kết, nghỉ hè, lễ, tết, lao động và dự phòng.Thời gian học trong một chương trình đào tạo không chỉ đơn thuần là thời gian dành cho việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới, mà còn bao gồm một loạt các hoạt động và sự kiện khác nhau mang tính quan trọng đối với quá trình học tập và phát triển cá nhân của học viên. Thời gian học tập là phần chính của thời gian học, bao gồm cả thời gian tham gia lớp học, thảo luận, thực hành và các hoạt động học tập khác. Điều này có thể bao gồm việc tham gia các buổi giảng, thực hành tại phòng thí nghiệm hoặc trên thực địa, tham gia các hoạt động nhóm và cá nhân để nắm vững kiến thức.

- Tỷ lệ thời gian lý thuyết và thực hành: Tỷ lệ thời gian học lý thuyết và thực hành, thực tập, thí nghiệm phụ thuộc vào từng ngành, nghề đào tạo, nhưng phải đảm bảo lý thuyết chiếm từ 25% - 50% đối với trình độ trung cấp và từ 30% - 50% đối với trình độ cao đẳng.

- Thời gian kiểm tra và thi: Thời gian kiểm tra và thi lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, trong khi thời gian kiểm tra và thi thực hành tích hợp vào giờ thực hành.

- Thời gian đối với các ngành, nghề đặc thù: Thời gian khóa học có thể thay đổi đối với các chương trình đào tạo các ngành, nghề trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao theo quy định của Chính phủ.

 

3. Những quy định chung về hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

Căn cứ dựa theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH có quy định về hội đồng thẩm định chương trình đào tạo. Cụ thể như sau:

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và hiệu quả của quá trình đào tạo. Dựa trên quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH, dưới đây là một số quy định chung về hội đồng thẩm định chương trình đào tạo:

- Tổ chức và trách nhiệm: Hội đồng thẩm định được thành lập và hoạt động dưới sự quản lý và quyết định của người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Hội đồng này có trách nhiệm tư vấn về chuyên môn trong quá trình thẩm định chương trình đào tạo, cũng như nhận xét, đánh giá và chịu trách nhiệm về chất lượng của chương trình.

- Thành phần và cơ cấu: Người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thẩm quyền quy định số lượng, tiêu chuẩn, thành phần và cơ cấu của Hội đồng thẩm định. Tuy nhiên, các yêu cầu sau phải được đảm bảo:

+ Hội đồng thẩm định phải có số lượng thành viên lẻ, bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các thành viên khác, trong đó bao gồm ít nhất 01 ủy viên phản biện từ cơ sở đào tạo khác và 01 đại diện từ doanh nghiệp sử dụng lao động.

+ Thành phần của Hội đồng thẩm định bao gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý đào tạo, và cán bộ kỹ thuật từ doanh nghiệp. Thành viên của Hội đồng thẩm định không tham gia trong Ban chủ nhiệm/Tổ biên soạn chương trình, đồng thời cần có ít nhất 1/3 thành viên là nhà giáo đang giảng dạy ở cấp trình độ đào tạo và ngành, nghề tương ứng.

+ Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng thẩm định: Cần có trình độ đại học trở lên và ít nhất 05 năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý trong lĩnh vực của ngành, nghề được thẩm định. Cũng cần khuyến khích mời giáo viên, giảng viên của các cơ sở đào tạo nước ngoài tham gia Hội đồng thẩm định để mang lại sự đa dạng và chất lượng cho quá trình thẩm định.

- Chức năng và quy trình làm việc: Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tiến hành quá trình thẩm định chương trình đào tạo, bao gồm việc đánh giá, nhận xét và đưa ra các biện pháp cần thiết để cải thiện chất lượng chương trình. Quy trình làm việc của Hội đồng thẩm định phải tuân thủ quy định và quy trình chuẩn được xác định trước, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thẩm định. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tiến hành quá trình đánh giá toàn diện về chương trình đào tạo. Điều này bao gồm việc xem xét nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, tài liệu học liệu, cũng như các phương tiện và điều kiện hỗ trợ học tập. Việc đánh giá phải được thực hiện một cách kỹ lưỡng và dựa trên các tiêu chí và chuẩn mực được xác định trước, đảm bảo tính chính xác và khách quan.

Những quy định chung về hội đồng thẩm định chương trình đào tạo giúp đảm bảo sự chuyên nghiệp, tính công bằng và chất lượng trong việc đánh giá và cải thiện chương trình đào tạo, từ đó tạo ra môi trường học tập tích cực và hiệu quả cho học viên.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất

Bên cạnh đó thì các bạn còn có thể tham khảo thêm bài viết sau đây: Các loại hình trường cao đẳng ở Việt Nam hiện nay? Nhiệm vụ và quyền hạn của trường cao đẳng là gì?