1. Xếp dỡ cơ giới tổng hợp trình độ cao đẳng là ngành nghề thế nào?

Theo tiểu mục 1 Mục A Phần 5 Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp và cao đẳng cho các ngành, nghề thuộc lĩnh vực dịch vụ vận tải, môi trường và an ninh (gọi tắt là Quy định) ban hành kèm theo Thông tư 56/2018/TT-BLĐTBXH, có quy định chi tiết như sau: Xếp dỡ cơ giới tổng hợp trình độ cao đẳng là ngành, nghề thực hiện các nhiệm vụ vận hành và bảo dưỡng các loại máy: nâng hàng, cầu trục, cổng trục, cần trục tự hành và một số loại máy liên quan khác để thực hiện việc xếp dỡ các loại hàng hóa đúng tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, đảm bảo năng suất lao động, an toàn kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường và đúng thời gian quy định, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Để hành nghề, người học phải có sức khỏe tốt, đạo đức nghề nghiệp, có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng với công việc theo chức danh đảm nhiệm. Ngoài ra, cần phải thường xuyên học tập để nâng cao trình độ, mở rộng kiến thức xã hội; rèn luyện tính cẩn thận; xây dựng ý thức và sự say mê nghề nghiệp.

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2.500 giờ (tương đương 85 tín chỉ).

Như vậy, xếp dỡ cơ giới tổng hợp trình độ cao đẳng là một ngành nghề đòi hỏi khả năng vận hành và bảo dưỡng các loại máy móc như máy nâng hàng, cầu trục, cổng trục, cần trục tự hành và nhiều loại máy móc khác. Công việc trong ngành này tập trung vào xếp dỡ hàng hóa theo tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, đồng thời đảm bảo năng suất lao động, an toàn kỹ thuật, vệ sinh môi trường và tuân thủ đúng thời gian quy định. Để đạt được trình độ cao đẳng, ngành này phải đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Để hoạt động trong lĩnh vực này, người học cần có sức khỏe tốt, đạo đức nghề nghiệp và kiến thức chuyên môn đầy đủ, cùng với kỹ năng nghề phù hợp với chức danh mà họ đảm nhiệm. Họ cũng cần không ngừng nâng cao trình độ, mở rộng kiến thức xã hội, rèn luyện tính cẩn thận và xây dựng ý thức nghiêm túc cùng sự đam mê với nghề nghiệp của mình.

Theo Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng cho ngành xếp dỡ cơ giới tổng hợp, người học cần hoàn thành một chương trình học có tổng khối lượng kiến thức là 2.500 giờ (tương đương 85 tín chỉ). Trong chương trình này, các môn học bao gồm cơ khí, điện tử, kỹ thuật vận hành máy móc, kỹ thuật an toàn lao động, quản lý chất lượng và quy trình công nghiệp. Hơn nữa, người học cần nắm vững các quy định, tiêu chuẩn và quy trình liên quan đến việc xếp dỡ hàng hóa.

Sau khi hoàn thành chương trình học và đạt kết quả học tập theo quy định, người học sẽ có đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia vào lĩnh vực xếp dỡ cơ giới tổng hợp và đáp ứng các yêu cầu chuyên ngành. Trình độ cao đẳng sẽ giúp họ thực hiện công việc một cách chính xác và hiệu quả, đồng thời đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành và bảo dưỡng các loại máy móc.

Để áp dụng hiệu quả Quy định này, các trường đào tạo và cơ quan chức năng có trách nhiệm đảm bảo rằng người học được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc xếp dỡ cơ giới tổng hợp. Việc này không chỉ đảm bảo chất lượng công việc mà còn đảm bảo an toàn và bảovệ môi trường trong ngành nghề này. Đồng thời, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa trường đào tạo, doanh nghiệp và cơ quan quản lý để đảm bảo sự phù hợp giữa nhu cầu thực tế và chương trình đào tạo.

Đối với người học, việc hoàn thành trình độ cao đẳng trong ngành xếp dỡ cơ giới tổng hợp sẽ mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp. Họ có thể làm việc trong các cảng biển, nhà máy, kho bãi, các doanh nghiệp vận tải và logistics, nơi cần sử dụng các loại máy móc để xếp dỡ hàng hóa. Ngoài ra, với trình độ cao đẳng, họ cũng có thể trở thành nhân viên chuyên gia, giám đốc hoặc quản lý ngành xếp dỡ, có khả năng đảm nhận các vị trí quản lý và lãnh đạo.

 

2. Người học phải có được tối thiểu những kiến thức nào sau khi tốt nghiệp ngành xếp dỡ cơ giới tổng hợp trình độ cao đẳng?

Theo quy định ban hành kèm theo Thông tư 56/2018/TT-BLĐTBXH, tiểu mục 2 Mục A Phần 5 yêu cầu người học trình bày đầy đủ và tổ chức các nội dung sau đây một cách chi tiết và chính xác:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy nâng hàng, cầu trục, cổng trục, cần trục tự hành và các loại máy liên quan. Người học cần hiểu rõ về các thành phần, cơ cấu và hệ thống của các loại máy này để có thể nắm vững hoạt động và quy trình sử dụng chúng.

- Trình bày được khái niệm, phân loại, tính chất và quy ước ký hiệu nhãn dán hàng hóa. Việc hiểu rõ về các khái niệm và phân loại hàng hóa, cũng như quy ước ký hiệu nhãn dán, giúp người học có khả năng xác định và đối xử đúng với từng loại hàng hóa.

- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận, cơ cấu, hệ thống trên các loại máy nâng hàng, cầu trục, cổng trục, cần trục tự hành và các loại máy liên quan. Người học cần có kiến thức về cách các bộ phận và hệ thống này hoạt động để có thể hiểu và thực hiện các thao tác sử dụng máy một cách an toàn và hiệu quả.

- Phân tích được một số nguyên nhân hư hỏng, cách kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng thông thường của các loại máy nâng hàng, cầu trục, cổng trục, cần trục tự hành và các loại máy liên quan. Người học cần có kiến thức về việc phân tích nguyên nhân hư hỏng, kiểm tra và sửa chữa để đảm bảo máy luôn hoạt động ổn định và an toàn.

- Trình bày được công dụng, phân loại, phương pháp bảo quản và sử dụng các loại nguyên vật liệu dùng trong xếp dỡ. Người học cần hiểu rõ về công dụng và phân loại của các nguyên vật liệu xếp dỡ, cũng như phương pháp bảo quản và sử dụng chúng một cách đúng đắn.

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng thường xuyên và bảo dưỡng định kỳ của các loại máy nâng hàng, cầu trục, cổng trục, cần trục tự hành và các loại máy liên quan. Người học cần nắm vững các quy trình bảo dưỡng để đảm bảo máy luôn hoạt động tốt và tránh được các sự cố không mong muốn.

- Trình bày được các phương án tổ chức và quản lý khi xếp dỡ. Người học cần hiểu về cách tổ chức và quản lý công việc xếp dỡ để đảm bảo tiến độ và an toàn trong quá trình làm việc.

- Trình bày được các phương pháp vận hành các loại máy nâng hàng, cầu trục, cổng trục, cần trục tự hành và các loại máy liên quan. Người học cần hiểu và áp dụng các phương pháp vận hành máy một cách chính xác và an toàn.

- Trình bày được các sự cố thường gặp và biện pháp xử lý trong quá trình xếp dỡ. Người học cần nắm vững các sự cố thường xảy ra và biết cách xử lý để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình xếp dỡ.

- Trình bày được các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động. Người học cần hiểu và tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của bản thân và người khác.

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả. Người học cần có kiến thức về bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả để đảm bảo bền vững và bảo vệ môi trường.

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. Người học cần nắm vững các kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất để phát triển cá nhân và tham gia vào xã hội một cách tích cực và có trách nhiệm.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành xếp dỡ cơ giới tổng hợp trình độ cao đẳng, người học sẽ phải tích luỹ một loạt kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp và an toàn. Các kiến thức và nội dung cần nắm vững và trình bày đầy đủ sau đây:

Trước hết, người học cần hiểu rõ về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy nâng hàng, cầu trục, cổng trục, cần trục tự hành và các loại máy móc liên quan khác. Việc nắm vững thành phần, cơ cấu và hệ thống của những thiết bị này giúp người học có khả năng vận hành và sử dụng chúng một cách hiệu quả và an toàn.

Đồng thời, người học cần có kiến thức về khái niệm, phân loại và tính chất của hàng hóa, cũng như quy ước ký hiệu nhãn dán. Việc hiểu rõ về các loại hàng hóa và cách đối xử với chúng là rất quan trọng để đảm bảo sự an toàn và đúng đắn trong quá trình xếp dỡ.

Ngoài ra, người học cần mô tả chi tiết về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận, cơ cấu và hệ thống trên các loại máy nâng hàng, cầu trục, cổng trục, cần trục tự hành và các loại máy móc tương tự. Những kiến thức này giúp người học hiểu rõ về cách thức hoạt động và thực hiện các thao tác sử dụng máy một cách an toàn và hiệu quả.

Ngoài việc nắm vững kiến thức về máy móc, người học cần có khả năng phân tích và xử lý các sự cố thông thường, cũng như kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng khi cần thiết. Việc phân tích nguyên nhân hư hỏng, kiểm tra và sửa chữa giúp đảm bảo máy luôn hoạt động ổn định và tránh được những rủi ro không mong muốn.

 

3. Phải có khả năng học tập, nâng cao trình độ như thế nào nếu người học ngành xếp dỡ cơ giới tổng hợp trình độ cao đẳng?

Theo quy định tại tiểu mục 6 Mục A Phần 5 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 56/2018/TT-BLĐTBXH, khả năng học tập và nâng cao trình độ là một yếu tố quan trọng đối với người học ngành Xếp dỡ cơ giới tổng hợp trình độ cao đẳng. Điều này đòi hỏi người học phải đáp ứng một số yêu cầu và khối lượng kiến thức tối thiểu sau khi tốt nghiệp.

Trước tiên, người học cần đạt được các yêu cầu về năng lực và kiến thức tối thiểu. Trình độ cao đẳng chỉ là một bước đệm, vì vậy người học phải tiếp tục phát triển kiến thức và năng lực của mình ở các trình độ cao hơn. Điều này đảm bảo rằng họ có khả năng nắm bắt và áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ mới nhất trong lĩnh vực Xếp dỡ cơ giới tổng hợp.

Một điểm quan trọng khác là người học sau khi tốt nghiệp cần có khả năng tự học và tự cập nhật kiến thức. Điều này đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Người học cần tự động cập nhật và nắm bắt những tiến bộ mới nhất trong ngành, nghề của mình để không bị lạc hậu. Điều này cũng giúp họ nâng cao trình độ và có thể tiếp tục học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề, hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

Tóm lại, người học ngành Xếp dỡ cơ giới tổng hợp trình độ cao đẳng cần có khả năng học tập và nâng cao trình độ theo yêu cầu được quy định. Điều này đảm bảo rằng họ có đủ kiến thức và năng lực để thích ứng với sự phát triển của ngành và đáng tin cậy trong việc thực hiện công việc của mình. Việc tự học và cập nhật kiến thức là yếu tố quan trọng giúp người học không chỉ duy trì mà còn nâng cao trình độ chuyên môn của mình.

Xem thêm >> Công nghệ kỹ thuật môi trường trình độ cao đẳng là ngành nghề như thế nào?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn