1. Ai là người ký phát hành hối phiếu nhận nợ theo quy định?

Theo quy định tại khoản 9 Điều 4 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005, người phát hành hối phiếu nhận nợ được xác định là người lập và ký hối phiếu nhận nợ. Trong ngữ cảnh này, người phát hành chịu trách nhiệm về việc tạo ra và ký kết các hối phiếu nhận nợ, đồng thời có nghĩa vụ thực hiện các cam kết và trách nhiệm liên quan đến hối phiếu đó.

Người phát hành đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển nhượng nợ và có trách nhiệm về sự minh bạch và tính chính xác của thông tin trên hối phiếu. Họ là người thực hiện việc đưa ra cam kết về việc trả nợ tại thời điểm quy định và đảm bảo rằng các điều kiện và quy định liên quan đến hối phiếu được tuân thủ đầy đủ. Người phát hành đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin trên hối phiếu và chịu trách nhiệm về cam kết trả nợ. Điều này làm nổi bật vai trò quan trọng của người phát hành trong quá trình chuyển nhượng nợ và đồng thời khẳng định trách nhiệm của họ đối với các điều kiện và cam kết liên quan đến hối phiếu.

 

2. Thời hạn xuất trình thanh toán hối phiếu nhận nợ 

Theo quy định tại Điều 57 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005, các quy định về bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi hối phiếu nhận nợ được chi tiết như sau:

​- Quy định về bảo lãnh theo Điều 24 của Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 áp dụng tương tự đối với hối phiếu nhận nợ.

​- Quy định về chuyển nhượng theo Điều 25 của Luật áp dụng cho hối phiếu nhận nợ, đặc biệt là việc quy định về các điều kiện, phương thức và tác động của việc chuyển nhượng.

​- Quy định về cầm cố tài sản theo Điều 26 của Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 áp dụng tương tự đối với hối phiếu nhận nợ.

​- Quy định về nhờ thu theo Điều 27 cũng áp dụng cho hối phiếu nhận nợ, bao gồm các quy tắc về việc nhờ thu và quyền lợi của người nhờ thu.

- Quy định về thanh toán theo Điều 28 của Luật áp dụng cho thanh toán hối phiếu nhận nợ, bao gồm cả các quy tắc về thời hạn và phương thức thanh toán.

​- Các quy định từ Điều 24 đến Điều 52 của Luật, đặc biệt là về truy đòi hối phiếu nhận nợ, cũng được áp dụng tương tự như đối với các công cụ chuyển nhượng khác.

Dựa trên các quy định tại Điều 42 và Điều 43 của Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005, việc quy định về thời hạn thanh toán và xuất trình hối phiếu đòi nợ để thanh toán được mô tả như sau:

Theo Điều 42, thời hạn thanh toán của hối phiếu đòi nợ được xác định cụ thể, có thể là ngay khi xuất trình, sau một thời hạn nhất định từ ngày chấp nhận, từ ngày ký phát hoặc vào một ngày được xác định. Tuy nhiên, quy định rằng hối phiếu đòi nợ không hợp lệ nếu ghi nhiều thời hạn thanh toán hoặc ghi thời hạn không đúng quy định.

Đối với việc xuất trình hối phiếu đòi nợ để thanh toán, Điều 43 qui định rõ quyền và điều kiện của người thụ hưởng. Người thụ hưởng có quyền xuất trình hối phiếu tại địa điểm thanh toán để đòi hỏi thanh toán vào ngày đến hạn hoặc trong thời hạn năm ngày làm việc tiếp theo. Nếu có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, người thụ hưởng có thể xuất trình hối phiếu sau thời hạn, và thời gian sự kiện này không được tính vào thời hạn thanh toán.

Trong trường hợp hối phiếu đòi nợ ghi "ngay khi xuất trình," người thụ hưởng cần xuất trình để thanh toán trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày ký phát. Việc xuất trình được coi là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ điều kiện, bao gồm xuất trình do người thụ hưởng hoặc đại diện hợp pháp, đến hạn thanh toán và tại địa điểm quy định.

Cuối cùng, quy định cho phép xuất trình hối phiếu đòi nợ qua mạng bưu chính công cộng, và thời điểm xuất trình được xác định theo dấu bưu điện nơi gửi thư bảo đảm. Điều 42 và Điều 43 của Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 tập trung vào việc xác định thời hạn thanh toán và quyền xuất trình hối phiếu đòi nợ để đạt sự minh bạch và chắc chắn trong giao dịch. Thời hạn thanh toán có thể được xác định ngay khi xuất trình, sau một khoảng thời gian cố định từ ngày chấp nhận, từ ngày ký phát, hoặc vào một ngày cụ thể.

Quy định về xuất trình hối phiếu đòi nợ để thanh toán đặt ra các quyền và điều kiện cụ thể cho người thụ hưởng. Người này có quyền yêu cầu thanh toán vào ngày đến hạn hoặc trong thời hạn năm ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng, họ được phép xuất trình sau thời hạn, mà thời gian này không được tính vào thời hạn thanh toán.

Đối với hối phiếu đòi nợ ghi "ngay khi xuất trình," thì thời hạn thanh toán là chín mươi ngày, kể từ ngày ký phát. Quy định này đặt ra các điều kiện cụ thể để xuất trình hợp lệ, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình thanh toán. Các quy định này tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc cho quá trình chuyển nhượng và thanh toán các công cụ chuyển nhượng, đảm bảo sự công bằng và rõ ràng trong quản lý và giải quyết các giao dịch tài chính.

 

3. Giá trị của hối phiếu nhận nợ không ghi địa điểm phát hành

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 53 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005, nội dung của hối phiếu nhận nợ cần đáp ứng các yêu cầu cụ thể như sau:

- Nội dung cơ bản của hối phiếu nhận nợ:

+ Cụm từ "Hối phiếu nhận nợ" được ghi trên mặt trước của hối phiếu nhận nợ;

+ Cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định;

+ Thời hạn thanh toán;

+ Địa điểm thanh toán;

+ Tên của người thụ hưởng được người phát hành chỉ định hoặc yêu cầu thanh toán;

+ Địa điểm và ngày ký phát hành;

+ Tên, địa chỉ và chữ ký của người phát hành.

- Giá trị của hối phiếu nhận nợ:

+ Hối phiếu nhận nợ không có giá trị nếu thiếu một trong các nội dung quy định, trừ các trường hợp ngoại lệ.

+ Trong trường hợp thiếu địa điểm thanh toán, địa điểm thanh toán sẽ là địa chỉ của người phát hành.

+ Trường hợp thiếu địa điểm phát hành, địa điểm phát hành là địa chỉ của người phát hành.

- Số tiền và việc ghi chú:

+ Số tiền ghi bằng số khác với số tiền ghi bằng chữ, thì số tiền ghi bằng chữ có giá trị thanh toán.

+ Trong trường hợp ghi số tiền bằng chữ hai lần trở lên và có sự khác nhau, thì số tiền có giá trị nhỏ nhất được ghi bằng chữ có giá trị thanh toán.

- Tờ phụ đính kèm:

+ Trong trường hợp hối phiếu nhận nợ không có đủ chỗ để viết, có thể có thêm tờ phụ đính kèm.

+ Tờ phụ đính kèm sử dụng để ghi nội dung bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu.

+ Tờ phụ phải được gắn liền với hối phiếu nhận nợ và ký tên trên chỗ giáp lai giữa tờ phụ và hối phiếu nhận nợ.

Vì vậy, giá trị và yêu cầu cụ thể của nội dung hối phiếu nhận nợ, đồng thời cũng nêu rõ những trường hợp ngoại lệ khi thiếu thông tin về địa điểm phát hành. Do đó, hối phiếu nhận nợ vẫn giữ giá trị mà không cần ghi rõ địa điểm phát hành trong trường hợp ngoại lệ đã quy định. Mặc dù quy định về việc ghi địa điểm phát hành là bắt buộc, nhưng đồng thời cũng quy định rõ những trường hợp ngoại lệ khi thiếu thông tin này. Do đó, hối phiếu nhận nợ vẫn giữ giá trị và có thể được chấp nhận mà không cần ghi rõ địa điểm phát hành trong các trường hợp ngoại lệ quy định.

 

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Hối phiếu là gì? Khái niệm hối phiếu được hiểu như thế nào?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.