1. Khái niệm về chiết khấu hối phiếu đòi nợ

Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ là quá trình mà tổ chức tín dụng mua lại Hối phiếu đòi nợ từ người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán. Bằng cách này, người thụ hưởng có thể nhận tiền trước, đồng thời tổ chức tín dụng sẽ thu được lợi ích từ việc chiết khấu.

Tái chiết khấu Hối phiếu đòi nợ được hiểu rằng trong trường hợp này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc một tổ chức tín dụng khác sẽ mua lại Hối phiếu đòi nợ đã được một tổ chức tín dụng khác chiết khấu trước khi đến hạn thanh toán. Việc này giúp tăng cường sự lưu thông của các công cụ chuyển nhượng và hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong việc duy trì tính thanh khoản.

Như vậy, chiết khấu và tái chiết khấu Hối phiếu đòi nợ là những công cụ tài chính quan trọng giúp cải thiện tính thanh khoản và khả năng quay vòng vốn trong hệ thống ngân hàng và tín dụng

 

2. Đối tượng chiết khấu, tái chiết khấu hối phiếu đòi nợ

Trong bối cảnh tài chính và ngân hàng, việc chiết khấu và tái chiết khấu Hối phiếu đòi nợ là những hoạt động quan trọng, giúp tăng cường tính thanh khoản và linh hoạt tài chính cho các doanh nghiệp và cá nhân. Để hiểu rõ hơn về đối tượng chiết khấu và tái chiết khấu, chúng ta cần xem xét hai khía cạnh chính:

-  Hối phiếu đòi nợ đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật: Hối phiếu đòi nợ là một loại giấy tờ có giá, thể hiện lệnh thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định vào một thời điểm nhất định. Để được chiết khấu hoặc tái chiết khấu, hối phiếu đòi nợ phải đáp ứng các điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu chiết khấu, tái chiết khấu Hối phiếu đòi nợ

Các đối tượng có nhu cầu chiết khấu và tái chiết khấu hối phiếu đòi nợ bao gồm:

Doanh nghiệp: Các doanh nghiệp thường sử dụng hối phiếu đòi nợ như một công cụ tài chính để tối ưu hóa dòng tiền và nâng cao hiệu quả quản lý vốn. Khi doanh nghiệp cần tiền mặt ngay để đầu tư hoặc thanh toán các chi phí hoạt động, họ có thể chiết khấu hối phiếu đòi nợ tại các tổ chức tín dụng hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cá nhân: Các cá nhân cũng có thể có nhu cầu chiết khấu hối phiếu đòi nợ, đặc biệt là những người làm kinh doanh nhỏ lẻ hoặc những người cần tiền mặt ngay để giải quyết các nhu cầu tài chính cá nhân.​

 

3. Điều kiện chiết khấu, tái chiết khấu hối phiếu đòi nợ

Chiết khấu và tái chiết khấu Hối phiếu đòi nợ là những hoạt động tài chính quan trọng giúp tăng cường tính thanh khoản và linh hoạt tài chính cho các doanh nghiệp và cá nhân. Để đảm bảo quá trình này diễn ra suôn sẻ và minh bạch, cả hối phiếu đòi nợ lẫn đối tượng có nhu cầu chiết khấu, tái chiết khấu đều phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể. Các điều kiện này được quy định nhằm đảm bảo tính hợp pháp và an toàn trong giao dịch.

- Hối phiếu đòi nợ phải có giá trị: Theo đó thì hối phiếu đòi nợ phỉa không thuộc vào những trường hợp được coi là hối phiếu không có giá trị. Cụ thể thì hối phiếu đòi nợ sẽ không có giá trị nếu như thiêu các nội dung cần thiết theo quy định bởi khoản 1 Điều 16 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005. Ngoại trừ một số trường hợp khác.

- Doanh nghiệp và cá nhân muốn thực hiện chiết khấu hoặc tái chiết khấu hối phiếu đòi nợ cũng phải đáp ứng các điều kiện về tài chính và uy tín sau: Các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thường xem xét uy tín tài chính của doanh nghiệp hoặc cá nhân trước khi thực hiện chiết khấu hoặc tái chiết khấu. Uy tín này được đánh giá dựa trên lịch sử tín dụng, các khoản vay trước đây, và khả năng trả nợ đúng hạn. Doanh nghiệp và cá nhân phải chứng minh được khả năng thanh toán của mình. Điều này bao gồm việc cung cấp các báo cáo tài chính, sao kê ngân hàng, và các tài liệu chứng minh khả năng tài chính để đảm bảo rằng họ có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn

 

4. Thủ tục chiết khấu, tái chiết khấu hối phiếu đòi nợ

Việc chiết khấu và tái chiết khấu Hối phiếu đòi nợ là các hoạt động quan trọng trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông và sử dụng các công cụ tài chính. Theo quy định tại Điều 35 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005, chiết khấu và tái chiết khấu Hối phiếu đòi nợ được thực hiện như sau:

Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ

Hối phiếu đòi nợ có thể được chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc các tổ chức tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chiết khấu hối phiếu đòi nợ là quá trình mà các tổ chức tín dụng hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mua lại hối phiếu đòi nợ từ người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán. Điều này cho phép người thụ hưởng có thể nhận được tiền trước thời hạn ghi trên hối phiếu, tạo sự linh hoạt tài chính và giải quyết nhu cầu vốn ngắn hạn.

Ví dụ, một doanh nghiệp có thể bán hối phiếu đòi nợ chưa đến hạn thanh toán cho một ngân hàng để nhận tiền ngay, từ đó có thể sử dụng số tiền này để đầu tư hoặc chi trả cho các hoạt động kinh doanh khác.

Tái chiết khấu Hối phiếu đòi nợ

Tái chiết khấu hối phiếu đòi nợ là quá trình mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc các tổ chức tín dụng khác mua lại hối phiếu đòi nợ đã được một tổ chức tín dụng chiết khấu trước đó. Quy trình này thường được thực hiện khi tổ chức tín dụng ban đầu cần quay vòng vốn hoặc cải thiện tính thanh khoản. Việc tái chiết khấu giúp các tổ chức tín dụng duy trì sự ổn định tài chính và đáp ứng các yêu cầu về thanh khoản mà không cần phải chờ đợi hối phiếu đến hạn.

Ví dụ, một ngân hàng đã chiết khấu hối phiếu đòi nợ từ khách hàng có thể bán lại hối phiếu này cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để lấy tiền mặt, từ đó cải thiện khả năng thanh khoản và duy trì hoạt động kinh doanh liên tục.

 

5. Lãi suất chiết khấu và tái chiết khấu hối phiếu đòi nợ

Căn cứ dựa theo quy định bởi khoản 3 Điều 8 của Thông tư 18/2021/TT-NHNN có quy định như sau: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận giá tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giá mua lại công cụ chuyển nhượng, lãi suất tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, lãi suất áp dụng đối với khoản tiền tái chiết khấu quá hạn và các chi phí hợp pháp khác có liên quan đến hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng phù hợp với quy định của pháp luật.

Như vậy thì lãi suất chiết khấu và tái chiết khấu hối phiếu được ngân hàng quy định và điều chỉnh

 

6. Tác động của việc chiết khấu và tái chiết khấu hối phiếu đòi nợ

Việc chiết khấu và tái chiết khấu không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp, cá nhân mà còn có tác động sâu rộng đến tổ chức tín dụng và cả nền kinh tế nói chung. Dưới đây là một phân tích chi tiết về các tác động của hoạt động này:

- Đối với Doanh nghiệp và Cá nhân:

+ Thu hồi vốn trước hạn thanh toán, đáp ứng nhu cầu kinh doanh: Chiết khấu và tái chiết khấu giúp doanh nghiệp và cá nhân thu hồi vốn từ các công cụ chuyển nhượng trước thời điểm hạn thanh toán. Điều này giúp họ có thêm nguồn vốn để đầu tư vào các hoạt động kinh doanh khác mà cần đến vốn lưu động.

+ Giảm áp lực tài chính: Việc chiết khấu và tái chiết khấu giúp giảm bớt áp lực tài chính đối với doanh nghiệp và cá nhân bằng cách cải thiện thanh khoản và tăng cường khả năng thanh toán. Điều này giúp họ có thể tập trung vào việc phát triển kinh doanh mà không phải lo lắng về vấn đề tài chính.

- Đối với Tổ chức Tín dụng:

+ Mở rộng nguồn vốn huy động: Hoạt động chiết khấu và tái chiết khấu giúp các tổ chức tín dụng mở rộng nguồn vốn huy động thông qua việc mua lại các công cụ chuyển nhượng từ doanh nghiệp và cá nhân. Điều này giúp họ có thêm nguồn vốn để cho vay và đầu tư, từ đó tạo ra lợi nhuận và tăng cường hoạt động kinh doanh.

+ Tăng thu nhập từ hoạt động chiết khấu, tái chiết khấu: Chiết khấu và tái chiết khấu cũng mang lại lợi ích tài chính cho các tổ chức tín dụng thông qua việc thu được lãi suất và các khoản phí từ việc mua lại và tái chiết khấu các công cụ chuyển nhượng.

- Đối với Nền kinh tế:

+ Thúc đẩy lưu thông tiền tệ: Việc chiết khấu và tái chiết khấu giúp tăng cường lưu thông tiền tệ trong nền kinh tế bằng cách tạo điều kiện cho các khoản vốn lưu động được thu hồi và tái đầu tư vào các hoạt động kinh doanh khác.

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh: Bằng cách giảm bớt áp lực tài chính và cung cấp nguồn vốn lưu động, hoạt động chiết khấu và tái chiết khấu hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp và cá nhân, từ đó góp phần vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế.

Việc chiết khấu và tái chiết khấu không chỉ là những hoạt động tài chính đơn giản mà còn mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho cả các bên liên quan và nền kinh tế. Bằng cách tăng cường thanh khoản, giảm áp lực tài chính và thúc đẩy lưu thông tiền tệ, hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và ổn định của hệ thống tài chính và kinh tế

Nếu các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ

Tham khảo thêm: Tái chiết khấu là gì? Quy định về lãi suất tái chiết khấu?