1. Giới thiệu về môn Tự nhiên xã hội (TNXH) và chương trình giáo dục tổng thể

Môn TNXH là 1 môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục tiểu học. Môn học này giúp học sinh hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực cần thiết như:

   + Năng lực nhận thức khoa học

   + Năng lực giải quyết vấn đề

   + Năng lực sáng tạo

   + Năng lực giao tiếp và hợp tác

Chương trình giáo dục tổng thể là chương trình giáo dục được xây dựng theo hướng phát triển toàn diện, hài hòa cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. Chương trình này chú trọng phát triển năng lực của học sinh, giúp học sinh tự dọc, tự giải quyết vấn đề, sáng tạo và thích ứng với cuộc sống.

Trong chương trình giáo dục tổng thể, môn TNXH được coi là 1 trong những môn học nền tảng, giúp học sinh phát triển các năng lực cần thiết.

 

2. Bài thu hoạch môn Tự nhiên xã hội (Chương trình giáo dục tổng thể)

BÀI THU HOẠCH MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2018

Họ và tên: ..........

Trường: ..........

Câu 1: Thầy cô hãy nêu mục tiêu và quan điểm xây dựng chương trình môn Tự nhiên và Xã hội năm 2018 ?
Câu 2: So sánh chương trình SGK môn Tự nhiên và Xã hội năm 2006 và 2018 ?
Câu 3: Lập kế hoạch dạy học môn TN & XH theo SGK mới (Cùng học để phát triển), theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

Bài làm:

Câu 1: Thầy cô hãy nêu mục tiêu và quan điểm xây dựng chương trình môn Tự nhiên và Xã hội năm 2018 ?

Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội năm 2018 nhằm góp phần hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất và năng lực sau: Tình yêu con người, thiên nhiên; đức tính chăm chỉ; ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng; ý thức tiết kiệm, giữ gìn, bảo vệ tài sản; tinh thần trách nhiệm với môi trường sống; các năng lượng chung và năng lực khoa học.

Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội năm 2018 được xây dựng trên cơ sở quán triệt các quan điểm chung của chương trình tổng thể và các quan điểm đặc thù của môn học, bao gồm: dạy học tích họp, dạy học theo chủ đề, tích cực hóa hoạt động của học sinh,...

Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh vào quá trình học tập, nhất là những hoạt động trải nghiệm. Việc tích cực hóa hoạt động của học sinh giúp học sinh chủ động, tích cực tìm hiểu, khám phá thế giới tự nhiên và xã hội.

Câu 2: So sánh chương trình SGK môn Tự nhiên và Xã hội năm 2006 và 2018 ?

Tiêu chí Chương trình TNXH 2006 Chương trình TNXH 2018
Mục tiêu Nắm vững kiến thức. kĩ năng cơ bản về thế giới tự nhiên và xã hội Phát triển toàn diện, hài hòa cả về tri thức, kĩ năng và phẩm chất
Nội dung 3 chủ đề: gia đình, trường học, cộng đồng địa phương. 6 chủ đề: gia đình, trường học, cộng đồng địa phương, thực vật và động vật, con người và sức khỏe, trái đất và bầu trời.
Thời lượng

Lớp 1, 2: 35 tiết / năm

Lớp 3: 70 tiết / năm

Cả 3 lớp: 70 tiết / năm
SGK 1 bộ Nhiều bộ
Đánh giá Kiến thức, kĩ năng, thái độ. Phẩm chất và năng lực.

Câu 3: Lập kế hoạch dạy học môn TN & XH theo SGK mới (Cùng học để phát triển), theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

BÀI 33: Trái đất và bầu trời

I. Mục tiêu

- Kiến thức:

   + Biết được Trái Đất là 1 hành tinh trong hệ Mặt trời.

   + Biết được 1 số hiện tượng thời tiết thường gặp trên Trái đất.

- Phẩm chất:

   + Yêu thiên nhiên, yêu thích việc tìm hiểu về thế giới tự nhiên.

   + Có ý thức bảo vệ sức khỏe và môi trường.

II. Đồ dùng dạy học

- Chuẩn bị của GV: Tranh SGK (phóng to); máy chiếu, laptop (nếu có)

- Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi, bút

III. Các hoạt động dạy - học

Hoạt động 1: Khởi động

- Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS

- Cách tiến hành:

   + GV cho HS chơi trò chơi "Chiếc hộp bí ẩn".

   + GV chuẩn bị 1 chiếc hộp bí ẩn, bên trong có 1 số đồ vật liên quan đến chủ đề bài học. GV lần lượt gọi HS lên lấy đồ vật trong hộp và đoán xem đó là gì.

   + HS đoán đúng thì GV giới thiệu về vật đó.

Hoạt động 2: Khám phá kiến thức mới

- Mục tiêu: 

   + HS biết được Trái đất là 1 hành tinh trong hệ mặt trời, bầu trời bao quanh trái đất.

   + HS biết được 1 số hiện tượng thời tiết thường gặp

- Cách tiến hành:

   + GV cho HS quan sát tranh SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi trong SGK.

   + GV tổng kết lại kiến thức đã học.

Hoạt động 3: Luyện tập

- Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng quan sát và nhận biết các hiện tượng tự nhiên.

- Cách tiến hành:

   + GV cho HS chơi trò chơi "Tìm hiện tượng thời tiết".

   + GV chuẩn bị 1 số bức tranh ghi lại các hiện tượng thời tiết và yêu cầu HS nhận biết hiện tượng nào đang diễn ra.

Hoạt động 4: Vận dụng

- Mục tiêu: Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế và tạo hứng thú tìm hiểu cho HS.

- Cách tiến hành:

   + GV cho HS xem 1 số đoạn phim về các hiện tượng thời tiết.

   + GV yêu cầu HS chia sẻ về những điều đã biết về các hiện tượng thời tiết.

Hoạt động 5: Tổng kết

- Mục tiêu:

   + Tóm tắt kiến thức đã học

   + Nhắc nhở HS bảo vệ môi trường.

- Cách tiến hành:

   + GV nhắc lại các kiến thức đã học.

   + GV giao bài tập về nhà cho HS.

 

 

3. Vai trò của bài thu hoạch môn TNXH đối với thầy, cô giáo

Bài thu hoạch môn TNXH là 1 trong những yêu cầu của chương trình giáo dục tiểu học. Bài thu hoạch giúp giáo viên tổng kết lại những kiến thức, kỹ năng đã học được trong môn học, đồng thời giúp giáo viên phát triển các năng lực cần thiết.

Vai trò của bài thu hoạch môn TNXH đối với giáo viên có thể được phân tích cụ thể như sau:

- Hệ thống hóa kiến thức, kỹ năng

Bài thu hoạch giúp giáo viên hệ thống hóa lại những kiến thức, kỹ năng đã học được trong môn TNXH. Thông qua bài thu hoạch, giáo viên có thể nắm vững các nội dung kiến thức, các phương pháp dạy học, các hình thức kiểm tra, đánh giá,... của môn học. Điều này giúp giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng tốt yêu cầu của chương trình giáo dục.

- Phát triển năng lực tư duy, giải quyết vấn đề

Bài thu hoạch giúp giáo viên phát triển năng lực tư duy, giải quyết vấn đề. Thông qua quá trình thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp, giáo viên có thể rèn luyện khả năng tư duy logic, sáng tạo, giải quyết vấn đề 1 cách hiệu quả. Điều này giúp giáo viên tự tin hơn trong công tác giảng dạy, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Rèn luyện kỹ năng viết

Bài thu hoạch giúp giáo viên rèn luyện kỹ năng viết. Thông qua việc viết bài thu hoạch, giáo viên có thể rèn luyện khả năng diễn đạt mạch lạc, rõ ràng, chính xác,... Điều này giúp giáo viên nâng cao chát lượng giảng bài, đáp ứng tốt yêu cầu của chương trình giáo dục.

- Phát triển các năng lực cần thiết

Bài thu hoạch giúp giáo viên phát triển các năng lực cần thiết như năng lực nhận thức khoa học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác. Thông qua quá trình thực hiện bài thu hoạch, giáo viên có thể phát huy các năng lực này 1 cách toàn diện. Điều này giúp giáo viên đáp ứng tốt yêu cầu của chương trình giáo dục, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy.

 

4. Đề xuất 1 số giải pháp nâng cao chất lượng bài thu hoạch

Bài thu hoạch môn TNXH là 1 trong những yêu cầu quan trọng của chương trình giáo dục tiểu học. Bài thu hoạch giúp giáo viên hệ thống hóa kiến thức, kỹ năng, phát triển năng lực cần thiết. Đề bài thu hoạch phát huy được vai trò của mình, cần có những giải pháp nâng cao chất lượng bài thu hoạch.

Dưới đây là 1 số giải pháp nâng cao chất lượng bài thu hoạch môn TNXH:

- Chọn chủ đề phù hợp. Chủ đề bài thu hoạch cần phù hợp với năng lực, sở thích của giáo viên. Giáo viên cần lựa chọn những chủ đề mà mình có hứng thú, có kiến thức nền tảng để có thể thực hiện bài thu hoạch 1 cách hiệu quả.

- Thu hoạch thông tin đầy đủ, chính xác. Thông tin là nền tảng của bài thu hoạch. Giáo viên cần thu thập thông tin 1 cách đầy đủ, chính xác từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo tính khách quan, khoa học của bài thu hoạch.

- Viết bài thu hoạch khoa học, logic. Bài thu hoạch cần được viết 1 cách khoa học, logic, có bố cục rõ ràng, nội dung đầy đủ, súc tích. Giáo viên cần chú ý đến các yếu tố như:

   + Trình bày theo bố cục 3 phần rõ ràng: Mở bài, Thân bài, Kết bài.

   + Sử dụng ngôn ngữ khoa học,chính xác, mạch lạc.

   + Tránh mắc lõi chính tả, ngữ pháp.

   + Sử dụng hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu minh họa 1 cách hợp lý.

- Đánh giá, rút kinh nghiệm nghiêm túc. Sau khi hoàn thành bài thu hoạch giáo viên cần dành thời gian để đánh giá, rút kinh nghiệm 1 cách nghiêm túc. Việc đánh giá, rút kinh nghiệm giúp giáo viên rút ra bài học cho bản thân, giúp nâng cao chất lượng bài thu hoạch trong những lần sau.

Xem thêm: Bài thu hoạch xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh (Mô đun 4)