Bài thu hoạch Quốc phòng - An ninh mới nhất sẽ được Luật Minh Khuê cung cấp cho các bạn đọc dưới bài viết dưới đây:

 

1. Tổng quan tình hình quốc phòng - an ninh của nước ta hiện nay.

Quốc phòng được hiểu là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng cũ trang nhân dân làm nòng cốt.

Còn An ninh được sử dụng để nói lên trạng thái bình yên, sử dụng ổn định cũng như sự vững chắc của chế độ chính trị của một quốc gia. An ninh quốc gia bao gồm an ninh đối nội, an ninh đối ngoại, an ninh về tất cả các lĩnh vực chính trị kinh tế, quốc phòng, văn hóa, xã hội, ... trong đó chủ yếu có an ninh chủ quyền độc lập, an ninh lãnh thổ, ... Các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia được quy định là các tội nguy hiểm trong quy định của Bộ luật hình sự hiện hành.

Quốc phòng anh ninh là hoạt động kết hợp song song hai yếu tố biểu tượng cho sức mạnh của quốc gia, với mục đích ngăn chặn và đánh bại những nguy hiểm vây quanh, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Những năm gần đây Đảng và Nhà nước ta đã bằng nhiều biện pháp, áp dụng nhiều chủ trương đường lối chính sách và pháp luật để củng cố và hoàn thiện thể chế giữ vững cơ chế lãnh đạo của đảng trong quản lý và điều hành đất nước và đặc biệt là đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Để làm được điều đó cần tập hợp được sức mạnh của quần chúng nhân trong cuộc cuộc giữ gìn bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Những năm gần đây tình hình quốc phòng và an ninh của nước ta liên tục được giữ vững và ổn định cụ thể có thể thấy sự phát triển về sức mạnh và lực lượng nền quốc phòng và an ninh được củng cố. Tuy nhiên giữa bối cảnh tình hình bất ổn thể giới như hiện nay như dịch bệnh Covid - 19 hay chiến tranh Nga - Ucraina đã đặt ra nhiều thách thức, rủi ro không những về kinh tế mà còn có chính trị. Điều đó đặt ra cho Đảng và Nhà nước cần phải linh động trong cơ chế lãnh đạo, chủ trương nắm bắt kịp thời tình hình thế giới và áp dụng sao cho phù hợp với tình hình của nước ta. Gần đây, rất nhiều vụ án sử lý một số cán bộ, đảng viên có vi phạm về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nhất là tình trạng tham nhũng, quan liêu thái độ hách dịch, không tôn trọng nhân dân trong khi thi hành công cụ đã làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân với so với tổ chức Đảng. Do đó, thực hiện chủ trương sẽ xử lý vi phạm theo hướng "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ. Kết quả là hàng loạt cán bộ đảng viên cấp cao của Đảng đã bị đưa ra ánh sáng về các vi phạm của mình. Đặc biệt có cả các vụ việc liên quan đến thị trường tài chính, chứng khoán làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư trong các năm qua cũng đã được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Tình hình đối ngoại của nước ta luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm cụ thể chúng ta luôn được đánh giá cao trong mắt bạn bè quốc tế, là thành viên của các tổ chức phi chính phủ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và là thành viên có nhiều đóng góp. 

 

2. Mục tiêu, nhiệm vụ chính của quốc phòng an ninh.

Bảo vệ tổ quốc không chỉ là nghĩa vụ mà còn lại quyền của mỗi công dân. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là hai lực lượng nòng cót trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự và an toàn xã hội.

Đảng ta đã xác định rõ mục tiêu của quốc phòng an ninh chính là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, bảo về chế độ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu chung. Đồng thời là mục tiêu vô cùng quan trọng là bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa giữ vững môi trường hòa bình để từ đó có thể phát triển đất nước, phát triển kinh tế - xã hội.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp và tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam chúng ta tin tưởng sự lãnh đạo của đảng với sự nghiệp quốc phòng an ninh của đất nước. 

 

3. Nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với an ninh quốc phòng.

Trong Điều lệ Đảng đã quy định cụ thể Đảng sẽ chỉ huy tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với sự nghiệp quốc phòng và an ninh.

Sự chỉ huy này có thể trên những mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức triển khai, giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị đối với các công tác quốc phòng và an ninh. Các cấp ủy Đảng có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy sự nghiệp quốc phòng an ninh theo nội dung và quy định của pháp luật cho từng cấp.

Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo lực lượng quân đội và lực lượng công an tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác, mọi nhiệm vụ, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Đảng lãnh đạo xây dựng và hoạch định đường lối chiến lược về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

 

4. Liên hệ bản thân.

Là một đảng viên sau khi học xong lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị quốc phòng an ninh, tôi nhận thức được mình cần làm một số vấn đề sau đây:

+ Phải luôn luôn học tập nỗ lực rèn luyện không ngừng để trở thành công dân tốt, đảng viên gương mẫu trước quần chúng nhân dân.

+ Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh những cám dỗ vật chất hoặc tinh thần của các thế lực thù địch hoặc cá nhân với mục đích xấu làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

+ Phát hiện, đấu tranh ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù đặc biệt là trong bối cảnh tình hình mới, chống chiến lược"diễn biến hòa bình" và bạo loạn lật đổ.

+ Giữ vũng sự ổn định tư tưởng lập trường, quan điểm chính trị phát huy tính đoàn kết trong tập thể cơ quan, đơn vị đang công tác.

+ Thực hiện nghiêm túc việc phê bình và tự phê bình, gắn bó chặt chẽ có quan hệ tốt với quần chúng nhân dân.

+ Thường xuyên tuyên truyền vận động gia đình, người thân và nhân dân địa phương thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật 

+ Tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa.

Trên đây là bài viết về bài thu hoạch quốc phòng và an ninh mới nhất của Luật Minh Khuê trực tiếp tổng hợp soạn thảo. Mọi vướng mắc Quý khách hàng có thể trao đổi trực tiếp với bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 số Hotline 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn!