Phải có bằng đại học luật hoặc kinh tế

Bán đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản công khai theo phương thức trả giá lên, có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định 17/2010. Phương thức trả giá lên là phương thức trả giá từ thấp lên cao cho đến khi có người trả giá cao nhất.

Việc bán đấu giá phải được thực hiện tại các Trung tâm bán đấu giá và được điều hành bởi Đấu giá viên.

Để có thể trở thành một Đấu giá viên, trước hết bạn phải là một công dân Việt Nam và đang thường trú tại Việt Nam. Ngoài ra, bạn phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây :

- Có phẩm chất đạo đức tốt;

- Đã tốt nghiệp đại học ngành luật hoặc ngành kinh tế;

- Đã qua khóa đào tạo nghề đấu giá.

Bộ Tư pháp là nơi có trách nhiệm quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá và cơ sở đào tạo nghề đấu giá.

Để tham gia khá đào tạo nghề đấu giá, người có bằng tốt nghiệp đại học ngành luật hoặc ngành kinh tế được đăng ký tham dự khóa đào tạo nghề đấu giá tại Cơ sở đào tạo nghề đấu giá. Thời gian của khóa đào tạo nghề đấu giá là 3 tháng.

Nội dung đào tạo bao gồm kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng hành nghề đấu giá và thực tập tại tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp. Người hoàn thành chương trình đào tạo nghề đấu giá được cơ sở đào tạo nghề đấu giá cấp Chứng chỉ đào tạo nghề đấu giá.

Tuy nhiên, những người sau đây được miễn đào tạo nghề đấu giá mà vẫn có thể được xét cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá :

- Giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ luật; giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ kinh tế;luật sư, thừa phát lại;

- Đã là thẩm tra viên chính ngành Toà án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát; thanh tra viên chính; thẩm tra viên chính thi hành án; chuyên viên chính; nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh tế;

- Đã là thẩm tra viên cao cấp ngành Toà án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát; thanh tra viên cao cấp; thẩm tra viên cao cấp thi hành án; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh tế;

- Đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, đấu giá viên, công chứng viên, chấp hành viên.

 .Bạn muốn hành nghề “Đấu giá viên” ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Chứng chỉ hành nghề đấu giá

Người đã có Chứng chỉ đào tạo nghề đấu giá có thể nộp đơn xin cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá để chính thức hành nghề.

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá gồm :

- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá;

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học ngành luật hoặc ngành kinh tế;

- Bản sao Chứng chỉ đào tạo nghề đấu giá.
 

Bộ Tư pháp là nơi có trách nhiệm xem xét và cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá cho người đề nghị.

Sau khi đã được cấp chứng chỉ hàng nghề, người được cấp chứng chỉ phải … hành nghề một cách chuyên nghiệp. Tức là phải làm việc thường xuyên tại một tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

Nếu ai đã có Chứng chỉ hành nghề đấu giá, nhưng thuộc các trường hợp sau thì sẽ bị thu hồi chứng chỉ:

- Không làm việc thường xuyên tại tổ chức bán đấu giá tài sản; không còn hoạt động trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản;

- Không điều hành cuộc bán đấu giá nào trong vòng một năm, trừ trường hợp có lý do chính đáng;

- Bị tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề đấu giá không thời hạn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Vi phạm các hành vi bị cấm.
 

Những hành vi bị cấm đối với đấu giá viên
1. Cho thuê, cho mượn hoặc cho các tổ chức, cá nhân khác sử dụng Chứng chỉ hành nghề đấu giá của mình để thực hiện các hoạt động đấu giá.

2. Nhận bất kỳ một khoản tiền hoặc lợi ích nào từ người có tài sản bán đấu giá ngoài khoản tiền phí đấu giá và chi phí đã thoả thuận trong hợp đồng, hoặc lợi dụng danh nghĩa đấu giá viên của mình để thu các lợi ích khác từ cá nhân, tổ chức.

3. Lợi dụng trách nhiệm, quyền hạn để thông đồng với tổ chức, cá nhân nhằm mục đích vụ lợi.

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê