Luat Minh Khue

đấu gia viên

đấu gia viên - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đấu gia viên

Cấp thẻ đấu giá viên ?

Cấp thẻ đấu giá viên  ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Mong quý cơ quan giải đáp câu hỏi của tôi về hồ sơ cấp thẻ đấu giá viên bán ở đâu? Thủ tục thế nào? Liên hệ với cơ quan nào? Thời gian như thế nào? Xin cám ơn. Gửi bởi: Phạm Thanh Nhã