1. Thay đổi người quản lý thì công ty thông tin tín dụng phải báo cáo với cơ quan?

Việc báo cáo thay đổi người quản lý của công ty thông tin tín dụng theo quy định của Nghị định 58/2021/NĐ-CP được thực hiện theo các quy tắc như sau:

- Hình thức báo cáo: Công ty thông tin tín dụng có thể sử dụng nhiều phương thức để gửi báo cáo, bao gồm văn bản trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước, qua dịch vụ bưu chính, hoặc bằng phương thức điện tử đến Ngân hàng Nhà nước.

- Nội dung báo cáo: Báo cáo thay đổi người quản lý cần bao gồm các thông tin cụ thể về người quản lý mới, bao gồm tên, chức vụ, thông tin liên lạc, và bất kỳ thông tin quan trọng nào khác có liên quan.

- Thời hạn báo cáo: Công ty thông tin tín dụng cần thực hiện báo cáo ngay khi có bất kỳ thay đổi nào về người quản lý doanh nghiệp.

- Danh sách các báo cáo khác: Ngoài báo cáo thay đổi người quản lý, công ty thông tin tín dụng cũng phải thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình tài chính và hoạt động, báo cáo về sự cố lớn về kỹ thuật đối với cơ sở hạ tầng thông tin, và báo cáo khi có các thay đổi về các yếu tố quan trọng khác như số lượng tổ chức tham gia, thỏa thuận về quy trình thu thập thông tin tín dụng, cơ sở hạ tầng thông tin, và các thành viên Ban kiểm soát.

Tổng quan, quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch, thông tin chính xác và hiệu quả trong quản lý của công ty thông tin tín dụng, cũng như giữ cho Ngân hàng Nhà nước được cập nhật về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Công ty này phải tuân thủ các nguyên tắc chi tiết trong việc thông báo các thay đổi đối với người quản lý, đồng thời sẵn sàng cung cấp thông tin cần thiết để đảm bảo sự minh bạch và độ chính xác trong các hoạt động của họ. Quy định này nhằm mục đích đảm bảo rằng Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý có thông tin đầy đủ và chính xác về các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin tín dụng. Bằng cách này, việc giám sát và quản lý rủi ro được thực hiện một cách hiệu quả, góp phần vào sự ổn định và minh bạch của hệ thống tài chính và ngân hàng nói chung.

 

2. Báo cáo thay đổi người quản lý của công ty thông tin tín dụng

Báo cáo thay đổi người quản lý của công ty thông tin tín dụng là một thủ tục quan trọng được định rõ trong các quy định pháp luật, đặc biệt là theo Nghị định số 58/2021/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động của các công ty thông tin tín dụng. Theo quy định này, khi có sự thay đổi về người quản lý doanh nghiệp của công ty thông tin tín dụng, công ty đó cần báo cáo về thay đổi này đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông tin cụ thể liên quan đến thay đổi người quản lý bao gồm tên, chức vụ, và các thông tin liên quan khác. Trong báo cáo, công ty cần mô tả chi tiết về sự cố hoặc thay đổi thông tin, bao gồm cả mô tả về hư hỏng, trục trặc kỹ thuật khiến hệ thống không đáng tin cậy, cũng như nội dung thay đổi như thông tin về người quản lý, thỏa thuận với các tổ chức tham gia, và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Cùng đó, báo cáo cũng cần đi kèm với biện pháp xử lý và đề xuất nếu có.

Báo cáo này có thể được thực hiện bằng các phương tiện như văn bản trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước hoặc qua dịch vụ bưu chính, hoặc bằng phương thức điện tử. Trong báo cáo, công ty cần mô tả chi tiết về sự thay đổi, cùng với các biện pháp xử lý và đề xuất nếu có. Quy trình này giúp đảm bảo tính minh bạch và đồng bộ trong quản lý thông tin của các công ty thông tin tín dụng, đồng thời giúp cơ quan quản lý theo dõi và đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành này. Theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 58/2021/NĐ-CP thì mẫu báo cáo thay đổi người quản lý của công ty thông tin tín dụng mới nhất hiện nay có dạng như sau:

>>>> Mẫu báo cáo thay đổi người quản lý của công ty thông tin tín dụng

PHỤ LỤC IV - MẪU BÁO CÁO SỰ CỐ TIN HỌC/THAY ĐỔI THÔNG TIN

(Kèm theo Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ)

TÊN CÔNG TY
THÔNG TIN TÍN DỤNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 001/CT-TTDT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO SỰ CỐ TIN HỌC/THAY ĐỔI THÔNG TIN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

I. THÔNG TIN VỀ SỰ CỐ TIN HỌC/HOẶC THAY ĐỔI THÔNG TIN

1. Mô tả sự cố/hoặc nội dung thay đổi thông tin:

- Mô tả sự cố: Hệ thống của chúng tôi gặp sự cố nghiêm trọng về phần mềm và hạ tầng mạng do cuộc tấn công từ nguồn không xác định, gây ra tình trạng không đảm bảo độ tin cậy và hoạt động bất thường.

- Nội dung thay đổi: Thay đổi người quản lý doanh nghiệp từ ông Nguyễn Văn A sang bà Trần Thị B; thay đổi cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để tăng cường độ an toàn.

- Nội dung khác: Việc tăng cường bảo mật hệ thống và thực hiện các biện pháp khẩn cấp để khắc phục sự cố.

2. Biện pháp xử lý:

Mô tả biện pháp xử lý: Chúng tôi đã ngưng toàn bộ hoạt động, đưa hệ thống vào chế độ bảo trì, và triển khai các biện pháp kỹ thuật như cập nhật hệ thống an toàn, kiểm tra và làm mới phần mềm, và tăng cường bảo vệ mạng.

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Chúng tôi đề xuất Nhà Nước hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để khắc phục sự cố và cập nhật cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin theo các tiêu chuẩn mới.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

(Ký tên, đóng dấu)

 

3. Thời hạn báo cáo thay đổi người quản lý của công ty thông tin tín dụng

Quy định về thời hạn báo cáo thay đổi người quản lý của công ty thông tin tín dụng, như được quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 58/2021/NĐ-CP, đặt ra một khung thời gian cụ thể và linh hoạt để đảm bảo tính kịp thời và chính xác trong quá trình báo cáo. Thời hạn chậm nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi, là quy định rõ ràng để công ty thông tin tín dụng có đủ thời gian để thực hiện báo cáo mà không làm ảnh hưởng đến tính minh bạch và công bằng của thông tin.

Điều đặc biệt là thời gian chốt số liệu báo cáo cũng được xác định theo từng nội dung được yêu cầu báo cáo khi phát sinh hoặc khi có thay đổi. Điều này giúp đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp là chính xác, đồng thời tạo điều kiện cho cơ quan quản lý có cơ sở dữ liệu chính xác và đầy đủ để theo dõi và đánh giá hoạt động của các công ty thông tin tín dụng. Thời hạn chậm nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi, là một chuẩn mực hợp lý để đảm bảo tính kịp thời và chính xác trong quá trình báo cáo. Quy định về thời gian chốt số liệu báo cáo theo từng nội dung yêu cầu, đồng thời, đảm bảo tính minh bạch và chính xác của thông tin được báo cáo. Điều này là quan trọng để cung cấp cơ sở dữ liệu đầy đủ và chính xác cho cơ quan quản lý, hỗ trợ họ trong việc theo dõi và đánh giá hoạt động của các công ty thông tin tín dụng một cách hiệu quả.

 

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Người quản lý di sản thừa kế là gì? Có quyền, nghĩa vụ thế nào?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.