Khách hàng: Kính thưa Luật sư Minh Khuê, một người là quản lý thì cần có những nhiệm vụ gì? Luật sư hãy giúp tôi phân tích về nhiệm vụ của người quản lý theo quan điểm của Drucker?

Cảm ơn!

Trả lời:

1. Quản lý, người quản lý là gì?

Quản lý có thể hiểu là việc quản trị của một tổ chức, cho dù đó là một doanh nghiệp, một tổ chức phi lợi nhuận hoặc cơ quan chính phủ. Quản lý bao gồm các hoạt động thiết lập chiến lược của một tổ chức và điều phối các nỗ lực của nhân viên (hoặc tình nguyện viên) để hoàn thành các mục tiêu của mình thông qua việc áp dụng các nguồn lực sẵn có, như tài chính, tự nhiên, công nghệ và nhân lực. Thuật ngữ "quản lý" cũng có thể chỉ những người quản lý một tổ chức. Hay quản lý là việc quản trị của một tổ chức, cho dù đó là một doanh nghiệp, một tổ chức phi lợi nhuận hoặc cơ quan chính phủ. Quản lý bao gồm các hoạt động thiết lập chiến lược của một tổ chức và điều phối các nỗ lực của nhân viên (hoặc tình nguyện viên) để hoàn thành các mục tiêu của mình thông qua việc áp dụng các nguồn lực sẵn có, như tài chính, tự nhiên, công nghệ và nhân lực.

Có rất nhiều học giả nghiên cứu định nghĩa về khái niệm Quản lý, ta có thể lấy ví dụ một số học gải sau:

Thứ nhất, theo Frederick W.Taylor (1856 – 1915) là một trong những đại biểu xuất sắc của trường phái quản lý theo khoa học. Để trả lời câu hỏi quản lý là gì ông cho rằng: Quản ly là biết được chính xác điêu bạn muốn người khác làm và sau đó thấy được rằng họ đa hoàn thành công việc một cách tốt nhất và rẻ nhất”. Ông đã đưa ra các tư tưởng chính của thuyết quản lý theo khoa học là: Tiêu chuẩn hóa công việc, chuyên môn hóa lao động, cải tạo các hệ quản lý.

2. Đôi nét về Drucker

Ông Peter Ferdinand Drucker sinh ngày 19 tháng 11 năm 1909 và mất vào ngày 11 tháng 11 năm 2005, ông là chuyên gia hàng đầu thế giới về tư vấn quản trị. Ông được coi là cha đẻ của ngành Quản trị kinh doanh hiện đại, là tác giả nhiều cuốn sách quản lý nổi tiếng, trong đó có cuốn Những thách thức của quản lý trong thế kỷ 21. Những đóng góp của ông được đánh giá rất cao, tạp chí Financial Times (Thời báo Tài chính) đã bình chọn ông là một trong 4 nhà Quản lý bậc thầy của mọi thời đại (cùng với Jack Welch, Philip Kotler và Bill Gates).

Ông Peter F. Drucker là chuyên gia kinh tế học, một nhà nghiên cứu về quản lý và chính trị học nổi tiếng nhất thời hiện đại của nước Mỹ và cũng là nhân vật đại diện của trường phái kinh nghiệm chủ nghĩa của phương Tây. Ông sinh năm 1909 ở thành phố Viên.

Vào năm 1929, ông là cộng tác viên và cố vấn kinh tế của một tờ báo do một ngân hàng Châu Âu ở Luân Đôn thành lập. Năm 1931, ông đỗ tiến sĩ luật khoa ở trường Đại học Frank­furt (Đức). Nãm 1937, ông di cư sang Mỹ để tránh bọn phát xít. Ông bắt đầu xuất hiện trong giới kinh tế học Mỹ với tư cách là học giả của một tập đoàn do một số ngân hàng và công ty bảo hiểm Mỹ kết hợp thành lập. Trong thời gian từ năm 1942 - 1949, ông là giáo sư chính trị học và triết học ở Học viện Benington (Mỹ). Từ năm 1950 - 1972, ông là giáo sư về khoa học quản lý của Viện Nghiên cứu công thương nghiệp - trường Đại học New York. Năm 1972, ông được mời làm giáo sư cao cấp ở trường Đại học New York. Từ năm 1971 trở đi, ông là giáo sư khoa xã hội học tại Viện Nghiên cứu Kramel. Ông đã làm cố vấn của chính phủ các nước như Mỹ, Canada, Nhật... đồng thời là cố vấn cho các doanh nghiệp lớn như Công ty Thiết bị thương mại quốc tế, Công ty Kla-Slar, Công ty Động cơ thông dụng (Gen­eral Motor Corporation). Nãm 1963, ông vinh dự được nhận giái thưởng quốc tế Krake về quản lý.

Năm 1967, ông nhận giải thướng chìa khóa vàng Taylor của Hội xúc tiến quản lý. Peter F. Drucker đã có những cống hiến quan trọng có ảnh hưởng sâu rộng về nhiều mặt trong lý luận kinh tế học. Đặc biệt, về mặt lý luận quản lý, ông và một nhóm cộng sự, xuất phát từ thực tiễn quản lý các doanh nghiệp, với đối tượng nghiên cứu chính là kinh nghiệm quản lý của các doanh nghiệp lớn, đã khái quát và nâng lên thành lý luận quản lý của chủ nghĩa kinh nghiệm mang màu sắc riêng, mới mẻ, với sự sáng tạo nhiều mặt như chức năng, mục tiêu, nhiệm vụ, cơ cấu, hoạt động quản lý và bình luận về “Phương pháp Taylor”.

Ông sinh tại thủ đô Viên của Áo, lấy bằng tiến sĩ luật quốc tế tại Đại học Frankfurt (Đức). Trong thời gian từ năm 1931 đến 1939, ông cùng gia đình phải chạy trốn khỏi Đức Quốc xã. Peter Drucker làm rất nhiều nghề và từng là nhà báo tại Luân Đôn, sau đó nhập cư vào Mỹ năm 1940. Là một bậc thầy về kinh tế học, ông còn nghiên cứu về các khoa học khác. Trong quá trình truyền đạt kinh nghiệm quản lý của mình, ông áp dụng cách truyền đạt những bài học qua những phương pháp thuật học khác nhau như sử học, tâm lý học, xã hội học, vật lý học, văn hóa, tôn giáo... Ông nắm giữ 25 chứng chỉ học vị tiến sĩ các loại của các trường Đại học từ Hoa Kỳ, Bỉ, Czech, Anh, Tây Ban Nha cho đến Thụy Sĩ.

3. Nhiệm vụ của người quản lý nói chung

Tại một số doanh nghiệp nhất định, đôi khi chủ doanh nghiệp cùng một lúc đóng hai vai trò, vừa là nhà lãnh đạo, vừa là nhà quản lý. Có rất nhiều công việc mà nhà quản lý cần thực hiện hàng ngày để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Vì vậy, họ cần có những kỹ năng cần thiết để thực hiện các công việc quản lý.

Dưới đây là một số ni​hiệm vụ của người quản lý nói chung như sau:

- Thứ nhất, người quản lý phải có nhiệm vụ huấn luyện nhân viên

Một trong những phần việc quan trọng là huấn luyện. Các nhà quản lý sẽ chỉ cho cấp dưới hướng đi của doanh nghiệp và cách thức để thực hiện. Một cách đơn giản hơn, họ là người hướng dẫn và đào tạo cho cấp dưới. Mục đích của huấn luyện là phát triển doanh nghiệp bằng cách nâng cao tiềm năng nhân lực trong doanh nghiệp.

- Thứ hai, người quản lý phải có nhiệm vụ lập kế hoạch

Lập kế hoạch là một trong những chức năng quản lý cũng như là công việc quan trọng hằng ngày của mọi nhà quản lý. Nhà quản lý là người lập các kế hoạch tương lai của tổ chức và suy nghĩ các về cách thực thi và nguồn lực cần thiết. Vì vậy, lập kế hoạch trở thành một trong những nhiệm vụ quản lý quan trọng nhất.

- Thứ ba, người quản lý phải có tác nhân thay đổi

- Thứ tư, tạo động lực cho nhân viên

Nhân viên nên được tạo động lực nếu người quản lý muốn nhận được những kết quả tốt nhất từ họ. Người quản lý sẽ không thể tìm thấy ai làm việc vì không thứ gì cả. Tất cả nhân viên đều mong muốn được tạo động lực để đóng góp vào thành công của doanh nghiệp. Tuy nhiên hãy nhớ rằng mỗi nhân viên sẽ có những cách tạo động lực khác nhau. Một trong những nhiệm vụ quản lý là tối ưu hóa quy trình và tối đa hóa hiệu suất của nhân viên. Vì vậy, người quản lý hãy lan truyền động lực cũng là một nhiệm vụ khác của quản lý.

- Tổ chức - đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng của người quản lý, tổ chức là một trong những khâu quản lý bên cạnh lập kế hoạch và tạo động lực. Không có trình độ tổ chức, doanh nghiệp của bạn sẽ bị xáo trộn. Bởi vì mỗi doanh nghiệp có nhiều bộ phận, nhiều ý kiến và hành vi khác nhau. Vì vậy kỹ năng tổ chức là một phần việc của nhà quản lý tạo nên sự khác biệt của doanh nghiệp....

4. Khái quát về nhiệm vụ người quản lý theo Drucker

Drucker cho rằng, với cương vị nhà quản lý chủ yếu của xí nghiệp, giám đốc có hai nhiệm vụ đặc thù mà người khác không thể thay thế được. Trước hết, người giám đốc phải tạo ra một “thể thống nhất của sản xuất’’. Sức sản xuất của thể thống nhất này phải lớn hơn sức sản xuất của các bộ phận cộng lại. Xuất phát từ ý nghĩa trên mà giám đốc vừa là một nhạc sĩ, vừa là chỉ huy dàn nhạc, đồng thời lại là người cải cách và điều phối cóng việc. Để tạo ra một “thể thống nhất của sản xuất”, giám đốc cần khắc phục các điểm yếu tồn tại trong doanh nghiệp đồng thời phải làm cho các nguồn tài nguyên, đặc biệt là nguồn nhân lực được phát huy toàn bộ. Để điều hành toàn thể xí nghiệp, giám dốc phải nghiên cứu những vân đề đặc thù như nghiên cứu thị trường... Bởi vì, có khi những vấn đề đặc thù đó có thể có những tác dụng quyết định. Thứ đến, mỗi khi đưa ra một quyết sách hoặc áp dụng một hành động, giám đốc cần phải nghĩ đến lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài.

5. Nhiệm vụ người quản lý theo Drucker

Theo ông Drucker, ông cho rằng, mỗi giám đốc đều có một số nhiệm vụ chung cần phải thực hiện, bao gồm:

- Xác định mục tiêu, đồng thời quyết định những việc cần làm để đạt được những mục tiêu đó và truyền đạt đến những nhân viên có liên quan.

- Tiến hành công tác tổ chức, tức là phân loại công việc, xây dựng cơ cấu tổ chức tương ứng, tuyển chọn nhân viên...

- Khích lệ công nhân viên, liên kết công việc, tức là dùng các công cụ như chính sách tiền lương, tiền thưởng, nâng bậc để khích lệ mọi người làm tốt công việc, đồng thời thông qua hệ thống thông tin rộng rãi để thống nhất điều hành hoạt động của xí nghiệp.

- Phân tích kết quả của doanh nghiệp, xác định mục tiêu, đồng thời đánh giá công việc của tất cả các nhân viên trong doanh nghiệp.

- Làm cho công nhân viên đều trưởng thành, phát triển, tức là giám đốc thông qua phương thức quản lý mục tiêu để làm cho công nhân viên chức phát huy được tài năng của họ.

Drucker cho rằng, công việc của giám đốc là rất phức tạp. Mỗi công việc mà giám đốc thực hiện đều đòi hỏi những điều kiện và tố chất khác nhau. Đương nhiên, người ta không thể yêu cầu giám đốc có hiểu biết đầy đủ về mọi vấn đề mà ông ta gặp phải. Giám đốc không phải là thiên tài, nhưng ông ta có một công cụ mà người khác không thể có là nắm được thông tin một cách toàn diện. Điều đó giúp ông ta trong khi xử lý vấn đề có một ưu thế đặc biệt. Công việc của giám đốc là khích lệ, chỉ huy và tổ chức mọi người thực hiện công việc của họ.

Hiệu quả công việc của giám đốc phụ thuộc vào tài năng cá nhân của ông ta, tức là năng lực nghe, đọc, nói, viết của giám đốc. Giám đốc cần phải nắm chắc công việc để truyền đạt lại cho người khác những tư tưởng của mình và có thể kịp thời phát hiện được ý nghĩ của người khác.

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê sưu tầm và biên soạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Luật Minh Khuê (Sưu tầm và Biên soạn).