1. Có được hưởng thai sản khi bầu 3 tháng nghỉ việc?

Chào luật sư, em có tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 12/2014 đến tháng 02/2018. Nhưng năm 2017 em chỉ đóng bảo hiểm xã hội được 11 tháng ( tháng 8 không đóng do chuyển chỗ làm). Em mang bầu vào tháng 12/2017. Dự kiến sinh vào 06/09/2018. Nhưng em đã xin nghỉ việc vào 02/03/2018. Vậy em có được hưởng tiền thai sản sau khi sinh không. Cảm ơn luật sư đã tư vấn ạ.

Luật sư trả lời:

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này".

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 điều 31 nêu trên. Bạn phải đóng BHXH đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. 12 tháng trước khi sinh của bạn được xác định là từ tháng 9/2017 đến 8/2018 (do bạn đã nghỉ việc nên tháng sinh không được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh). Tính đến thời điểm bạn nghỉ việc bạn đã đóng BHXH được 6 tháng (tháng 9, 10, 11, 12 năm 2017 và tháng 1, 2 năm 2018) vì vậy bạn đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên để tránh trường hợp bạn sinh muộn hơn dự kiến dẫn đến không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, bạn nên đóng BHXH thêm 1 đến 2 tháng nữa.

Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ việc như sau:

- Bạn tiến hành nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho cơ quan BHXH nơi ban cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

Hồ sơ gồm:

+ Sổ Bảo hiểm xã hội

+ Bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con

+ Khi đi mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu/sổ tạm trú để xuất trình.

- Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho bạn trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ của bạn.

- Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết hồ sơ cho bạn thì phải nêu rõ lý do, nếu không nêu rõ lý do hoặc lý do không đúng quy định của pháp luật, bạn có quyền khiếu nại theo quy định.

 

2. Chế độ thai sản và thủ tục tất toán sổ bảo hiểm xã hội ?

Xin chào luật minh khuê. Tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp. Tôi đóng bảo hiểm xã hôi từ tháng 07/2015 đến tháng hết tháng 05/2016 thì tôi nghỉ việc. Tháng 6/2017 tôi mang thai. Do không hiểu biết luật bảo hiểm xã hội nên tôi không làm thủ tục hưởng chế độ thất nghiệp.

Qua bạn bè tư vấn thì tôi mang sổ bảo hiểm xã hội đến cơ quan bảo hiểm mà công ty cũ của tôi đóng xin làm thủ tục tất toán nhận tiền 1 lần sổ bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm trả sổ lại cho tôi và hẹn tháng 6 này đến cơ quan bảo hiểm tôi đang cư trú để làm thủ tục tất toán. Đến bây giờ tôi vẫn chưa tất toán sổ để nhận tiền. Vậy tôi muốn hỏi nếu tôi ko tất toán sổ thì có được hưởng chế độ thai sản không ?

Cảm ơn

Luật sư trả lời:

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Thời gian 12 tháng trước khi sinh con được xác định theo quy định tại Điều 2 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

"a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này".

Căn cứ vào quy định trên, để được hưởng chế độ thai sản bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Tuy nhiên theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã đóng BHXH từ tháng 07/2015 đến hết tháng 05/2016, từ đó cho đến khi bạn sinh nếu bạn không tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì bạn sẽ không được hưởng chế độ thai sản.

3. Nghỉ việc khi mang thai 5 tháng có được hưởng chế độ thai sản không?

Thưa luật sư! Tôi đóng bảo hiểm từ tháng 8/2014 đến tháng 5/2015 thì tôi chấm dứt hợp đồng tại công ty, lúc đó tôi đang mang bầu được 5 tháng. Tôi dự kiến sinh là tháng 9/2015. Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không ạ? Tôi xin cảm ơn!

Chế độ thai sản và thủ tục tất toán sổ bảo hiểm xã hội ?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Vì Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016 cho nên trong trường hợp của bạn áp dụng Luật bảo hiểm xã hội năm 2006, cụ thể Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định như sau:

Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội 2006 có quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Do đó, để được hưởng trợ cấp thai sản bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh. Với điều kiện này bạn đã đáp ứng được vì trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con (từ tháng 10/2014 đến tháng 9/2015) bạn đã tham gia đóng bảo hiểm được 8 tháng. Vì vậy, bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Điều kiện hưởng và nơi làm thủ tục hưởng chế độ thai sản ?

 

4. Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi sinh em bé ?

Thưa luật sư, Em chào anh chị. Anh chị cho em hỏi. Nếu từ tháng 9/2013 em bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 6/2015 thì em dừng không đóng. Nhưng đến tháng 4/2016 em lại đóng bảo hiểm xã hội và đến tháng 10/2016 em sinh em bé thì em có được hưởng chế độ thai sản không. Và tính chế độ thai sản như thế nào ? Cảm ơn luật sư!

Luật sư trả lời:

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này".

Trong trường hợp của bạn, 12 tháng trước khi sinh của bạn được xác định là từ tháng 11/2015 đến tháng 10/2016 (hoặc từ tháng 10/2015 đến tháng 09/2016) tùy trường hợp cụ thể của bạn.

Theo thông tin bạn cung cấp thì trong thời gian từ tháng 06/2015 đến tháng 03/2016 bạn không tham gia BHXH bắt buộc. Nếu bạn đóng BHXH từ tháng 04/2016 đến tháng 10/2016 và không gián đoạn, tức là bạn đóng BHXH được khoảng 7 tháng BHXH, thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Thủ tục hưởng chế độ thai sản sau khi đã nghỉ việc như sau:

- Bạn tiến hành nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho cơ quan BHXH nơi ban cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

Hồ sơ gồm:

+ Sổ Bảo hiểm xã hội

+ Bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con

+ Khi đi mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu/sổ tạm trú để xuất trình.

- Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho bạn trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ của bạn.

 

5. Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi không đóng bảo hiểm xã hội liên tục ?

Chào luật sư ạ. Em có câu hỏi về bảo hiểm thai sản xin luật sư tư vấn giúp em với ạ. E có tham gia đóng bảo hiểm từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2017. Sau đó em có nghỉ một thời gian đóng bảo hiểm. Đến tháng 4/2018 em lại mới tiếp tục đóng bảo hiểm. Mà em đến tháng 8/2018 em sinh bé. Luật sư cho em hỏi,theo quy định của luật bhxh thì em có được hưởng chế độ thai sản không ạ. Vì em bị gián đoan một thời gian đóng bảo hiểm ?
Mong nhận được hồi em từ luật sư ạ. Dạ em cảm ơn ạ.

Luật sư trả lời:

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Căn cứ vào quy định trên thì người người lao động chỉ cần đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Luật không quy định phải đóng đủ 06 tháng liên tục nên thời gian đóng bHXH của bạn bị gián đoạn như vẫn dủ 06 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh thì bạn vẫn được hưởng chế độ.

Căm cứ vào thông tin bạn cung cấp thì thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được xác định là từ tháng 08/2017 đến tháng 07/2018 (hoặc từ tháng 09/2018 đến tháng 08/2017). Trong khoảng thời gian này bạn đã đóng được khoảng 07 tháng (trường hợp tính từ 08/2017 đến 07/2018) hoặc 06 tháng (09/2017 đến tháng 07/2018).

Như vậy, trong cả 2 trường hợp trên bạn đều đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản.

 

6. Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Thưa Luật sư. Luật sư cho em hỏi: Em đóng bảo hiểm từ tháng 03/2014 đến tháng 06/2015 mà em có thai vào tháng 03/2015. Vậy em có được hưởng chế độ thai sản không ạ? Em xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Vì Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 nên trong trường hợp của bạn áp dụng Luật bảo hiểm xã hội năm 2006, cụ thể như sau:

Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 của Quốc hội quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Bạn căn cứ điều kiện nêu trên để đối chiếu xem mình có đủ điều kiện hưởng hay không và chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ thai sản theo Luật bảo hiểm xã hội như sau:

"Điều 113. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con hoặc giấy chứng tử trong trường hợp sau khi sinh con mà con chết hoặc mẹ chết.

Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu, người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi phải có chứng nhận theo quy định của pháp luật.

3. Xác nhận của người sử dụng lao động về điều kiện làm việc đối với người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc xác nhận của người sử dụng lao động đối với lao động nữ là người tàn tật.

4. Danh sách người hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập."

>> Tham khảo bài viết liên quan: Hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và mức hưởng thai sản ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.