1. Giải thích các khái niệm liên quan đến ủy quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp

* Người lao động bị tai nạn:

- Định nghĩa: Là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và gặp tai nạn trong thời gian hưởng quyền lợi.

- Điều kiện:

+ Tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Phải đáp ứng các quy định về thời gian tham gia bảo hiểm, đóng phí và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

+ Gặp tai nạn: Tai nạn được hiểu là sự việc bất ngờ, ngoài ý muốn, gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của người lao động. Tai nạn có thể xảy ra trong hoặc ngoài giờ làm việc, tại nơi làm việc hoặc nơi khác.

+ Thời gian hưởng quyền lợi: Người lao động đang nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

- Hậu quả: Người lao động bị tai nạn có thể được hưởng các chế độ ưu đãi về bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm:

+ Nghỉ ốm do tai nạn: Được hưởng chế độ nghỉ ốm theo quy định, bao gồm trợ cấp ốm và thời gian nghỉ ốm.

+ Giảm khả năng lao động: Nếu tai nạn gây giảm khả năng lao động, người lao động có thể được hưởng trợ cấp giảm khả năng lao động theo quy định.

+ Mất khả năng lao động: Nếu tai nạn gây mất khả năng lao động hoàn toàn hoặc một phần, người lao động có thể được hưởng trợ cấp mất khả năng lao động theo quy định.

* Ủy quyền:

- Định nghĩa: Là việc người lao động giao cho người khác thực hiện một số công việc thay mình, bao gồm cả việc làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (Điều 135 Bộ luật Dân sự năm 2015).

- Điều kiện:

+ Người ủy quyền: Phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

+ Người được ủy quyền: Có thể là vợ, chồng, con, cha mẹ, anh chị em ruột hoặc người khác có đủ điều kiện và uy tín.

+ Nội dung ủy quyền: Phải được ghi rõ trong văn bản ủy quyền và được công chứng hoặc chứng thực theo quy định.

- Quy trình ủy quyền:

+ Người lao động lập văn bản ủy quyền và ký tên, đóng dấu (nếu có).

+ Mang văn bản ủy quyền đến cơ quan bảo hiểm xã hội để công chứng hoặc chứng thực.

+ Nộp văn bản ủy quyền và các hồ sơ liên quan cho người được ủy quyền để thực hiện công việc.

* Lưu ý:

- Người lao động có thể ủy quyền cho nhiều người cùng thực hiện một công việc hoặc ủy quyền cho từng người thực hiện từng công việc cụ thể.

- Người lao động có quyền hủy bỏ ủy quyền bất cứ lúc nào.

- Người được ủy quyền phải thực hiện đúng trách nhiệm được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi của mình.

* Ví dụ:

- Một người lao động đang nhận trợ cấp thất nghiệp bị tai nạn và phải nhập viện điều trị. Người lao động có thể ủy quyền cho vợ mình thay mình làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp trong thời gian điều trị.

- Một người lao động đi công tác xa và không thể trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội để làm thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động có thể ủy quyền cho cha mẹ mình thay mình làm thủ tục gia hạn thẻ.

 

2. Phân tích quy định pháp luật liên quan đến ủy quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 28/2015/NĐ-CP và khoản 2 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP thì người lao động có quyền ủy quyền cho người khác thay mặt mình thực hiện các thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- Khi người lao động bị ốm đau hoặc trong thời gian thai sản và có xác nhận chính thức từ cơ sở y tế;

- Khi người lao động gặp phải tai nạn và có xác nhận từ cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế;

- Khi người lao động bị ảnh hưởng bởi các tình huống khẩn cấp như hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, chiến tranh, hoặc dịch bệnh, và có xác nhận từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Do đó, trong trường hợp người lao động gặp tai nạn giao thông và có xác nhận từ cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế, họ hoàn toàn có thể ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện các thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Việc ủy quyền này giúp đảm bảo quyền lợi của người lao động không bị gián đoạn, đồng thời hỗ trợ họ trong quá trình phục hồi sức khỏe hoặc vượt qua những khó khăn do các tình huống khẩn cấp gây ra

 

3. Hướng dẫn thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo các quy định tại Quyết định 222/QĐ-BHXH năm 2021 thì hồ sơ ủy quyền nhận thay bảo hiểm thất nghiệp:

- Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB): Do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

- Hợp đồng ủy quyền: Theo quy định của pháp luật về hợp đồng.

* Thủ tục ủy quyền nhận thay bảo hiểm thất nghiệp:

- Người lao động lập văn bản ủy quyền:

+ Sử dụng mẫu số 13-HSB hoặc hợp đồng ủy quyền theo quy định.

+ Ghi rõ thông tin người ủy quyền, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền.

+ Ký tên, đóng dấu (nếu có).

- Công chứng hoặc chứng thực văn bản ủy quyền:

+ Mang văn bản ủy quyền đến cơ quan công chứng hoặc chứng thực.

+ Xuất trình các giấy tờ tùy thân liên quan.

+ Nộp phí công chứng hoặc chứng thực.

- Người được ủy quyền nhận tiền:

+ Đến kỳ chi trả, mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc hoặc bản sao có công chứng/chứng thực) hoặc Hợp đồng ủy quyền, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và Danh sách chi trả đến cơ quan Bưu điện hoặc nơi được chỉ định.

+ Xuất trình các giấy tờ tùy thân cho người chi trả.

+ Ký nhận tiền trên Danh sách chi trả.

* Lưu ý:

- Người được ủy quyền có trách nhiệm báo giảm kịp thời khi người hưởng từ trần hoặc bị tạm dừng hưởng các chế độ BHXH hàng tháng theo quy định.

- Nếu thực hiện sai, người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả về quỹ BHXH.

- Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB): Mẫu này được thiết kế riêng cho việc ủy quyền nhận thay bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm các thông tin cần thiết như họ tên, địa chỉ, số CMND/CCCD của người ủy quyền, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền, thời hạn ủy quyền,...

- Hợp đồng ủy quyền: Hợp đồng ủy quyền phải được lập theo quy định của pháp luật về hợp đồng, ghi rõ các quyền, nghĩa vụ của người ủy quyền và người được ủy quyền.

- Công chứng hoặc chứng thực văn bản ủy quyền: Việc công chứng hoặc chứng thực giúp đảm bảo tính pháp lý của văn bản ủy quyền, tránh tranh chấp sau này.

- Người được ủy quyền có trách nhiệm báo giảm: Khi người hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ trần hoặc bị tạm dừng hưởng, người được ủy quyền phải báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội kịp thời để điều chỉnh việc chi trả.

 

4. Một số lưu ý khi ủy quyền làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ngoài những thông tin đã nêu ở trên, tôi muốn nhấn mạnh thêm một số lưu ý quan trọng khi ủy quyền nhận thay bảo hiểm thất nghiệp:

- Người được ủy quyền phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ:

+ Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ là người đã đủ 18 tuổi, không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

+ Do đó, người lao động chỉ nên ủy quyền cho những người đáp ứng điều kiện này, bao gồm:

-> Thành niên: Đã đủ 18 tuổi.

-> Có đầu óc minh mẫn: Có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bản thân

.-> Không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự: Không thuộc các trường hợp bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, ví dụ như người bị tuyên bố mất tích, người bị mất khả năng hành vi dân sự do đanh đờn, hoang phí, người bị hạn chế khả năng hành vi dân sự do tuổi tác,...

- Người lao động cần chọn người ủy quyền uy tín, tin cậy:

+ Việc ủy quyền cho người khác nhận thay bảo hiểm thất nghiệp đồng nghĩa với việc giao phó quyền lợi của bản thân cho người đó. Do đó, người lao động cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn người ủy quyền.

+ Nên chọn người ủy quyền là những người có uy tín, tin cậy, có trách nhiệm và am hiểu về các quy định liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp.

+ Có thể ưu tiên lựa chọn các thành viên trong gia đình, bạn bè thân thiết hoặc các tổ chức, cá nhân uy tín để ủy quyền.

- Người lao động nên theo dõi sát sao quá trình làm thủ tục để đảm bảo quyền lợi của mình:

+ Mặc dù đã ủy quyền cho người khác, nhưng người lao động vẫn nên theo dõi sát sao quá trình làm thủ tục để đảm bảo quyền lợi của bản thân.

+ Có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội để kiểm tra thông tin, tiến độ giải quyết hồ sơ hoặc khi có bất kỳ thắc mắc nào.

+ Lưu giữ lại các bản sao văn bản ủy quyền, hồ sơ liên quan và các giấy tờ chứng minh để có thể đối chiếu, tra cứu khi cần thiết.

- Một số lưu ý khác:

+ Người lao động có thể ủy quyền cho nhiều người cùng thực hiện một công việc hoặc ủy quyền cho từng người thực hiện từng công việc cụ thể.

+ Người lao động có quyền hủy bỏ ủy quyền bất cứ lúc nào.

+ Người được ủy quyền phải thực hiện đúng trách nhiệm được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi của mình.

 

Ngoài ra, có thể tham khảo: Xin ra khỏi ngành công an nhân dân thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.