1. Khái quát chung về căn cước công dân gắn chip và sổ hộ khẩu

1.1 Vai trò của căn cước công dân

Căn cước công dân có vai trò cần thiết trong việc xác định một người cụ thể, phục vụ quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, quản ly dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao dịch của người dân. Có thể nói các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để cấp, quản lý chứng minh nhân dân, căn cược công dân, tạo điều kiện cho việc đi lại , giao dịch của nhân dân, phục vụ nghiệp vụ công an, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội.

 

1.2 Căn cước công dân găn chip có nhiều tính năng ưu việt, tạo điều kiện xây dựng chính phủ số

Căn cước công dân gắn chíp có nhiều tính năng ưu việt là tính bảo mật cao, tranh được giả mạo, thuận lợi cho các giao dịch, có tính bảo mật cao, có thể dùng để rút tiền mặt, dùng để tạo tài khoản định danh điện tử, giúp làm giàu dữ liệu.

Đồng thời, căn cước công dân gắn chip thì người dân mới tạo được tài khoản định danh điện tử, dễ dàng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm thời gian đi lại... xây dưng chính phủ số, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

 

1.3 Sổ hộ khẩu

Sổ hộ khẩu là sỏ được dùng để xác định nơi cư trú của các cá nhân, thực hiện quyền chuyển nhượng, mua bán, và sở hữu đất. Là giấy tờ pháp lý để dăng ký thường trú tạm trú, chuyển tách hộ khẩu, cấp dổi sổ hộ khẩu, xóa hay xác nhận đăng ký thường trú, giấy khai sinh, chứng minh thư, thẻ căn cước, xin visa, đăng ký kết hôn... Nếu thay đổi chỗ ở các cá nhân phải thực hiện thủ tục thay đổi hộ khẩu.

 

2. Thời gian sử dụng sổ hộ khẩu

Theo quy định tại Điều 38 Luật cư trú 2020 thì Luật cư trú 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2021. Kể từ ngày Luật cư trú 2020 có hiệu lực thi hành là ngày 01/07/2021 thì sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy dịnh cho đến hết ngày 31/12/2022. Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định và không cấp mới, cấp lai sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

 

3. Làm căn cước công dân gắn chip khi bị thu hồi sổ hộ khẩu

Thông tư số 60/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 quy định trình tự cấp, dổi, cấp lại thẻ căn cước công dân thì:

 

3.1 Tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

+ Công dân đến dịa điểm làm thủ tục cấp căn cước công dân hoặc thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an để đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân 

+ Trường hợp công dân đã đủ điều kiện cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân thì cán bộ thực hiện tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân và thực hiện theo quy định.

+ Trường hợp công dân không đủ điều kiện cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân thì cán bộ thực hiện từ chối tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân và nêu rõ lý do.

+ Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thì xử lý theo quy định.

 

3.2 Thu nhận thông tin công dân

Sau khi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi cấp lại thẻ căn cước công dân, cán bộ thu nhận thông tin công dân thực hiện như sau:

- Tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

+ Trường hợp thông tin công dân đã có trong cơ sở dữ liệu quôc gia về dân cư và không có sự thay đổi điều chỉnh thì sử dụng thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

+ Trường hợp thông tin công dân đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng có sự thay đổi điều chỉnh thì đề nghị công dân xuất trình giấy tờ pháp lý chứng minh nội dung thay đổi để cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.

+ Trường hợp thông tin công dân chưa có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đề nghị công dân xuất trình một tròn các loại giấy tờ hợp pháp chứng minh nội dung thông tin nhân thân dể cập nhật thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cáp lại thẻ căn cước công dân.

- Lựa chọn loại cấp căn cước công dân (cấp, đổi, cấp lại) và tiến hành mô tả đặc điểm nhận dạng của công dân.

- Thu nhận vân tay của công dân theo các bước như sau:

+  Thu nhận vân tay phẳng của 4 ngón chụm bàn tay phải (ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út)

+ Thu nhận vân tay phẳng của 4 ngón chụm bàn tay trái (ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út);

+ Thu nhận vân tay phẳng của hai ngón cái chụm

+ Thu nhận vân tay lăn 10 ngón theo thứ tự: ngón cái phải, ngón trỏ phải, ngón giữa phải, ngón áp út phải, ngón út phải, ngón cái trái, ngón trỏ trái, ngón giữa trái, ngón áp út trái , ngón út trái.

+ Trường hợp không thu nhận được đủ 10 vân tay của công dân thì mô tả và nhập thông tin.

- Chụp ảnh chân dung của công dân: Ảnh chân dưng của công dân khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân là ảnh màu, phông nền trắng, chụp chính diện, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục tác phong nghiêm úc, lịch sự. Đối với trường hợp công dân theo tôn giáo dân tộc thì được mặc trang phục tôn giáo , trang phục dân tộc đó, nếu có khăn đội đầu thì được giữ nguyên nhưng phải dảm bảo rõ mặt, hai tai

- In phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân cho công dân kiểm tra, ký, ghi rõ họ tên, cán bộ thu nhận thông tin công dân kiểm tra, ky, ghi rõ họ tên.

- In phiếu thu thập thông tin dân cư nếu có, phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư nếu có cho công dân kiểm tra, ký, ghi rõ họ tên.

- Thu lệ phí theo quy định

- Thu hồi chứng minh nhân dân, căn cước công dân cũ đối với trường hợp cong dân làm thủ tục đổi tử chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân, dổi thẻ căn cước công dân.

- Cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết cấp đổi, cáp lại thẻ căn cước công dân cho công dân

- Ngay trong ngày làm việc thì cán bộ thu nhận thông tin công dân có trách nhiệm bàn giao hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho bộ phận phân loại hồ sơ, chuyển phiếu thu thập thông tin dân cư nếu có. Phiếu cập nhật chỉnh sửa thong tin dân cư nếu có cho công an xã, phường, thị trấn hoặc công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp nơi công dân đăng ký thường trú

- Công an cấp xã trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được phiếu thu thập thông tin dân cư, phiếu cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư phải tiến hành kiểm tra xác minh và thực hiện phê duyêt, cập nhật thông tin công dân vào cơ sở dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay tới số: 1900.6162 để được giải đáp.