Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  QĐ Số 64/2009/QĐ-UBND quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm

2.  Nghị Định 108/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

3.  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

4.  Mẫu Quyết định của Ủy Ban Nhân Dân

5.  Mẫu Thông tư

6.  Mẫu Thông tư (tt)

7.  Mẫu Điều lệ của Công ty cổ phần;

>> Xem thêm:  Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH Một thành viên ? Các loại thuế phải nộp khi thành lập công ty ?

8.  Mẫu Nghị Định của Chính phủ

9.  Mẫu Nghị định của Chính phủ

10.  Mẫu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

11.  Mẫu Nghị Quyết Của Chính Phủ

12.  Mẫu Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

13.  Mẫu Quyết định của Chủ tịch nước

14.  Mẫu Quyết định của Bộ Trưởng Bộ..

15.  Mẫu Quyết định của Bộ Trưởng Bộ...(tt)

16.  Mẫu Lệnh của Chủ tịch nước

17.  Mẫu chỉ thị của Ủy Ban Nhân Dân

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thành lập công ty và mở trung tâm ngoại ngữ trực thuộc ? Chi phí mở doanh nghiệp ?

18.  Mẫu Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

19.  Mẫu Nghị Định của Chính phủ

20.  Mẫu Điều lệ của Chính phủ

21.  Mẫu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (tt)

22.  Mẫu Quy chế (Quy Định)

23.  Mẫu Nghị Quyết của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội.

24.  Mẫu pháp lệnh của Quốc Hội

25.  Biểu mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh

26.  Biểu mẫu tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh

27.  Biểu mẫu tờ khai đăng ký lại việc tử

>> Xem thêm:  Mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH Một thành viên ? Thủ tục mở công ty TNHH 1 thành viên

28.  Biểu mẫu Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ-bản sao-sử dụng tại SởTư pháp

29.  Biểu mẫu Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ-Bản chính-sử dụng tạiSở Tư pháp

30. Biểu mẫu Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ-Bản sao-sử dụng tại UBND xã

31.  Biểu mẫu Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ-Bản chính- sử dụng tại UBND xã

32.  Biểu mẫu tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ

33.  Biểu mẫu Quyết định công nhận việc giám hộ-Bản sao- sử dụng tại Sở Tư pháp

34.  Biểu mẫu Quyết định công nhận việc giám hộ - Bản chính -sử dụng tại Sở Tư Pháp

35.  Biểu mẫu Quyết định công nhận việc giám hộ- Bản sao - UBND cấp xã

36.  Biểu mẫu Quyết định công nhận việc giám hộ- Bản chính - sử dụng tại UBND cấp xã

37.  Biểu mẫu Giấy cử người giám hộ

>> Xem thêm:  Trình tự thủ tục thành lập công ty TNHH theo quy định mới nhất ?

38.  Biểu mẫu Giấy xác nhận về việc đã ghi nhận vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

39.  Biểu mẫu Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc,xác định lai giới tính- Bản sao, sử dụng tại Sở Tư pháp

40.  Biểu mẫu Quyết định thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định giới tính- Bản sao, sử dụng tại UBND cấp xã, Huyện

41.  Biểu mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giơi tính

42.  Biểu mẫu Giấy ủy quyền

43.  Biểu mẫu hợp đồng đặt cọc

44.  Biểu mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán

45.  Biểu mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản

46.  Biểu mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng tặng cho

47.  Biểu mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng thuê tài sản

>> Xem thêm:  Thủ tục pháp lý để thành lập công ty diệt côn trùng ? Điều kiện mở công ty sản xuất thuốc ?

48.  Biểu mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng trao đổi tài sản.

49.  Biểu mẫu hợp đồng mua bán

50.  Biểu mẫu hợp đồng mua bán phương tiện thủy nội địa

51.  Biểu mẫu hợp đồng mua bán xe

52.  Biểu mẫu hợp đồng mượn tài sản

53.  Biểu mẫu hợp đồng sữa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tài sản

54.  Biểu mẫu hợp đồng sữa đổi, bổ sung hợp đồng tặng cho

55.  Biểu mẫu hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng trao đổi tài sản

56.  Biểu mẫu hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng mua bán

57.  Biểu mẫu hợp đồng thay đổi bổ sung hợp đồng thuê tài sản

>> Xem thêm:  Điều kiện, thủ tục thành lập công ty vận tải hàng hóa đường bộ và kinh doanh vận tải hành khách ?

58.  Biểu mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở;

59.  Biểu mẫu hợp đồng tặng cho phương tiện thủy nội địa

60.  Biểu mẫu hợp đồng tặng cho xe

61.  Biểu mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê tài sản

62.  Biểu mẫu hợp đồng thuê khoán

63.  Biểu mẫu hợp đồng thuê tài sản

64.  Biểu mẫu hợp đồng trao đổi tài sản

65.  Biểu mẫu hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm

66.  Biểu mẫu hợp đồng cầm cố tài sản

67.  Biểu mẫu hợp đồng góp vốn bằng động sản

>> Xem thêm:  Hợp đồng hợp tác giữa các thành viên tham gia thành lập công ty ? Quy định về mở công ty ?

68.  Biểu mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

69.  Biểu mẫu hợp đồng ủy quyền

70.  Biểu mẫu văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền

71.  Mẫu văn bản đề nghị nhận thừa kế

72.  Biểu mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( dùng cho công dân Việt Nam đangcư trú ở nước ngoài)

73.  Biểu mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( dùng cho công dân Việt Namtrong nước)

74. Biểu mẫu tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( dùng cho công dân Vit Nam đang cư trú ở nước ngoài)

75.  Biểu mẫu tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( dùng cho công dân Việt Nam trong nước)

76.  Biểu mẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

77.  Biểu mẫu Quyết định công nhận cha,mẹ, con.Bản chính (sử dụng tại UBND cấp xã)

>> Xem thêm:  Muốn thành lập công ty sản xuất phim video phải đáp ứng những điều kiện gì ? Dịch vụ mở công ty ?

78.  Biểu mẫu Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.Bản sao (sử dụng tại UBND cấp xã)

79.  Biểu mẫu tờ khai đăng ký việc nhận con

80.  Biểu mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.(Dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên

81.  Biểu mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ

82.  Biểu mẫu Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi

83.  Biểu mẫu Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.Bản chính - đăng ký lại - sử dụng tại Sở Tư pháp

84.  Biểu mẫu Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.Bản sao - đăng ký lại - sử dụng tại Sở Tư pháp

85.  Biểu mẫu Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.Bản chính - đăng ký lại- sử dụng tại UBND cấp xã

86.  Biểu mẫu Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. Bản chính - sử dụng tại UBND cấp xã

87.  Biểu mẫu Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. Bản sao - đăng ký lại- sử dụng tại UBND cấp xã

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập công ty nước ngoài cung cấp dịch vụ xin visa du học, visa định cư và cung cấp thông tin tại Việt nam ?

88.  Biểu mẫu Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. Bản sao - sử dụng tại UBND cấp xã

89.  Biểu mẫu hộp đồng cung ứng lao động

90.  Mẫu cấp giấy phép LĐ

91.  Biểu mẫu Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

92.  Biểu mẫu Lệnh Chủ tịch nước

93.  Biểu mẫu Điều lệ

94.  Biểu mẫu Di chúc

95.  Biểu mẫu Biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở

96.  Biểu mẫu Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai

97.  Biểu mẫu cấp giấy phép xây dựng

>> Xem thêm:  Muốn thành lập công ty cung ứng lao động thì cần mức vốn là bao nhiêu ? Điều kiện mở công ty cho thuê lại lao động ?

98.  Biểu mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nhà chung cư

99.  Biểu mẫu đơn xin giao đất

100.  Biểu mẫu Đơn xin thuê lại đất

101.  Biểu mẫu Mẫu công điện

102.  Biểu mẫu Nghị Quyết Chính phủ

103.  Biểu mẫu Nghị quyết Uỷ ban thường vụ Quốc hội

104.  Biểu mẫu Quy chế (Quy định ) của Bộ trưởng Bộ

105.  Biểu mẫu Quyết định của Bộ trưởng

106.  Biểu mẫu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

107.  Biểu mẫu Quy định (Quy chế) của Thủ tướng Chính phủ

>> Xem thêm:  Tư vấn về thời gian chốt sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) ? Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ?

108.  Biểu mẫu Thông tư Liên tịch của Bộ trưởng

109.  Biểu mẫu Văn bản nhận tài sản thừa kế

110.  Biểu mẫu Văn bản phân chia tài sản thừa kế

111.  Biểu mẫu Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

112.  BM Quyết định kỷ luật ...

113.  BM Quyết định xử lý kỷ luật..

114.  BM giấy nhận giữ di chúc

115.  BM giấy chứng nhận điều chỉnh..

116.  BM phiếu báo yêu cầu bổ sung ...

117.  BM yêu phiếu yêu cầu bổ túc ...

>> Xem thêm:  Các khoản tiền được nhận khi nghỉ việc ? Người lao động tự ý nghỉ việc phải bồi thường những gì ?

118.  BM phiếu hẹn trả kết quả ...

119.  Mẫu Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân

120.  Biểu mẫu phiếu chuyển đơn tố cáo

121.  Biểu mẫu quyết định của ủy ban nhân dân

-----------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Hợp đồng khoán việc có phải là hợp đồng lao động không ? Mẫu hợp đồng khoán việc mới nhất

>> Xem thêm:  Vì sao Phá sản lại được xem là một thủ tục đòi nợ và thanh toán nợ đặc biệt ? Thủ tục phá sản thực hiện thế nào ?