Luật sư tư vấn về chủ đề "quy phạm pháp luật"

quy phạm pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy phạm pháp luật.

Quy phạm pháp luật là gì ? Các bộ phận cấu thành quy phạm pháp luật ?

Quy phạm pháp luật là gì ? Các bộ phận cấu thành quy phạm pháp luật ?
Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí và lợi ích của giai cấp cầm quyền trong xã hội, được cơ cấu chặt chẽ để mọi người có thể đối chiếu với hành vi của mình mà có sự xử sự phù hợp trong đời sống.

Luật là gì ? Mục đích và nội dung ban hành văn bản quy phạm pháp luật ?

Luật là gì ? Mục đích và nội dung ban hành văn bản quy phạm pháp luật ?
Văn bản quy phạm pháp luật là khái niệm quen thuộc đối với những người học luật, nhưng thực tế có không ít người chưa hiểu hoặc hiểu chưa đúng về khái niệm này. Thông qua bài viết dưới đây công ty Luật Minh Khuê xin gửi đến quý bạn đọc thêm thông tin về văn bản quy phạm pháp luật.

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật là gì ? Khái niệm về bác bỏ văn bản quy phạm pháp luật ?

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật là gì ? Khái niệm về bác bỏ văn bản quy phạm pháp luật ?
Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này. Trên thực tế, vì sự vận động của xã hội dẫn tới thay đổi về đối tượng mà quy phạm pháp luật điều chỉnh sẽ không còn phù hợp và cần phải bãi bỏ.

Tính hợp pháp của văn bản quy phạm pháp luật là gì?

Tính hợp pháp của văn bản quy phạm pháp luật là gì?
Tính hợp pháp là biểu hiện của nguyên tắc pháp chế - một nguyên tắc hiến định. Trong khi tính hợp lý của văn bản quy phạm pháp luật thể hiện tính khả thi và hiệu quả cao nhất về kinh tế - chính trị, xã hội.

Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật là gì ?

Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật là gì ?
Bài viết dưới đây sẽ làm rõ các vấn đề sau: Văn bản pháp luật; Văn bản quy phạm pháp luật và những đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định văn bản quy phạm pháp luật và chủ thể có thẩm quyền thẩm định văn bản quy phạm pháp luật...

Phân tích điểm mới của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về hoạt động thẩm định, thẩm tra?

Phân tích điểm mới của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về hoạt động thẩm định, thẩm tra?
Trước đây, việc ban hành văn bản pháp luật quy định tại hai Luật là Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004. Nhưng hiện nay đã được thay thế bằng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.