Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quy phạm pháp luật"

quy phạm pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy phạm pháp luật.

Quy phạm pháp luật là gì? Các bộ phận cấu thành quy phạm pháp luật?

Quy phạm pháp luật là gì? Các bộ phận cấu thành quy phạm pháp luật?
Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí và lợi ích của giai cấp cầm quyền trong xã hội, được cơ cấu chặt chẽ để mọi người có thể đối chiếu với hành vi của mình mà có sự xử sự phù hợp trong đời sống.

Phân loại quy phạm pháp luật như thế nào? Cho ví dụ?

Phân loại quy phạm pháp luật như thế nào? Cho ví dụ?
​Có rất nhiều loại quy phạm pháp luật và cũng có rất nhiều cách để phân chia chúng. Bài viết sau đây phân tíct một số cách phân loại quy phạm pháp luật (QPPL) theo những tiêu chí, căn cứ pháp lý cụ thể như sau:

Hệ thống quy phạm pháp luật là gì ? Phân tích hệ thống pháp luật của quốc gia, nhóm quốc gia ?

Hệ thống quy phạm pháp luật là gì ? Phân tích hệ thống pháp luật của quốc gia, nhóm quốc gia ?
Hệ thống quy phạm pháp luật (còn gọi là hệ thống cấu trúc của pháp luật) là tổng thể các quy định pháp luật, có sự liên kết, gắn bó thống nhất nội tại với nhau trong một chỉnh thể thong nhất, được phân định thành các bộ phận như quy phạm pháp luật, chế định pháp luật, ngành luật...

Phân tích tính hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam ?

Phân tích tính hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam ?
Pháp luật được chứa đựng trong nhiều loại nguồn khác nhau nên việc xác định hiệu lực của từng loại nguồn là vấn đề khá phức tạp. Trên thực tế, hoạt động của nhà nước trong việc thừa nhận các loại nguồn của pháp luật nhìn chung đều được thể hiện dưới hình thức văn bản.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng