Luật sư tư vấn về chủ đề "quy phạm pháp luật"

quy phạm pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy phạm pháp luật.

Phân tích yếu tố chủ thể quan hệ pháp luật ?

Phân tích yếu tố chủ thể quan hệ pháp luật ?
Thành phần của quan hệ pháp luật là một dạng tồn tại của quan hệ xã hội, quan hệ pháp luật luôn có cơ cấu cụ thể. Cơ cấu của quan hệ pháp luật bao gồm chủ thể, nội dung và khách thể. Bài viết phân tích yếu tố chủ thể trong quan hệ quy phạm pháp luật:

Phân tích tính hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam ?

Phân tích tính hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam ?
Pháp luật được chứa đựng trong nhiều loại nguồn khác nhau nên việc xác định hiệu lực của từng loại nguồn là vấn đề khá phức tạp. Trên thực tế, hoạt động của nhà nước trong việc thừa nhận các loại nguồn của pháp luật nhìn chung đều được thể hiện dưới hình thức văn bản.

Quy phạm pháp luật là gì ? Các bộ phận cấu thành quy phạm pháp luật ?

Quy phạm pháp luật là gì ? Các bộ phận cấu thành quy phạm pháp luật ?
Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí và lợi ích của giai cấp cầm quyền trong xã hội, được cơ cấu chặt chẽ để mọi người có thể đối chiếu với hành vi của mình mà có sự xử sự phù hợp trong đời sống.

Bộ luật dân sự năm 2015

Bộ luật dân sự năm 2015
Luật Minh Khuê cung cấp cho khách hàng Bộ luật dân sự năm 2015 do Quốc Hội ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 đây là một trong những văn bản pháp lý đặc biệt quan trọng điều chỉnh những vấn đề pháp lý cơ bản nhất trong quan hệ xã hội: