Luật sư tư vấn về chủ đề "quy phạm pháp luật"

quy phạm pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy phạm pháp luật.

Vấn đề lẩn tránh pháp luật trong tư pháp quốc tế

Vấn đề lẩn tránh pháp luật trong tư pháp quốc tế
Xây dựng cơ chế đảm bảo thực hiện: bên cạnh những quy định cụ thể điều chỉnh nội dung của việc xử lý các quan hệ dân sự có hiện tượng “lẩn tránh pháp luật”, BLTTDS còn phải có những quy định về cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo được rằng, khi hiện tượng “lẩn tránh pháp luật” xảy ra

Những thành phần quy phạm của tư pháp quốc tế là gì ?

Những thành phần quy phạm của tư pháp quốc tế là gì ?
Tư pháp quốc tế là một ngành luật vô cùng quan trọng để điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Thành phần quy phạm của tư pháp quốc tế là gì ?Các quan điểm về thành phần quy phạm của tư pháp quốc tế ?

Áp dụng pháp luật: Đặc điểm, nguyên tắc áp dụng pháp luật là gì? Phân biệt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật

Áp dụng pháp luật: Đặc điểm, nguyên tắc áp dụng pháp luật là gì? Phân biệt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật
Áp dụng pháp luật là hoạt động thể hiện tính tổ chức, quyền lực nhà nước, do các cơ quan nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tiến hành nhằm cá biệt hoá các quy phạm pháp luật hiện hành vào những trường hợp cụ thể, đối với các cá nhân, tổ chức cụ thể.

Quy phạm pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Quy phạm pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Quy phạm pháp luật là gì? Một quy phạm pháp luật được cấu tạo từ những thành phần gì? Thế nào là văn bản quy phạm pháp luật? Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta bao gồm những văn bản nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu

Quy phạm xung đột trong tư pháp quốc tế.

Quy phạm xung đột trong tư pháp quốc tế.
Với xu hướng toàn cầu hoá cùng hội nhập kinh tế với các nước trên thế giới, các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân có yếu tố nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến, dẫn tới các quy định của pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ có yếu tố nước ngoài đó.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook