Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quy phạm pháp luật"

quy phạm pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy phạm pháp luật.

Trình bày cơ cấu quy phạm pháp luật

Trình bày cơ cấu quy phạm pháp luật
QPPL rất phong phú và đa dạng nên có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau. Căn cứ vào mức độ phổ biến của QPPL nói chung và QPPLHS nói riêng trong các văn bản QPPL, có thể chia chúng thành hai loại là QPPL thông thường (phổ biến) và QPPL xung đột (đặc biệt).

Cơ cấu của quy phạm pháp luật và quy phạm pháp luật hình sự

Cơ cấu của quy phạm pháp luật và quy phạm pháp luật hình sự
Trong khoa học pháp lý Việt Nam hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về cơ cấu của quy phạm pháp luật (QPPL) nói chung và QPPL hình sự (QPPLHS) nói riêng. Theo quan điểm truyền thống được đề cập đến trong Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật của các cơ sở đào tạo luật học, thì QPPL có thể có ba bộ phận cấu thành là: giả định, quy định và chế tài. Ngoài ra, còn có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này như: QPPL có hai bộ phận cấu thành là giả định và chỉ dẫn (1);

Tính hợp lý của văn bản qui phạm pháp luật qua bộ luật NAPOLEON 1804

Tính hợp lý của văn bản qui phạm pháp luật qua bộ luật NAPOLEON 1804
Trên thế giới có những văn bản quy phạm pháp luật nổi tiếng bởi sự trường tồn của chúng. Đó là những minh chứng sinh động nhất về tính hợp lý của văn bản quy phạm pháp luật, bởi những văn bản quy phạm pháp luật không hợp lý sẽ nhanh chóng bị đời sống thực tiễn loại bỏ.

Các tiêu chí đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật

Các tiêu chí đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), nhất là văn bản luật, có vai trò, tác dụng vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội, thường được ban hành và sử dụng trong một thời gian khá dài, nên khi ban hành cần tiến hành đánh giá tác động của nó thật khoa học và chính xác.