Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Nghị Định 52 - Quản Lý Kinh Doanh DV Bảo Vệ

2.  Quy Định xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh

3.  Luật Kinh Doanh Bất Động Sản

4.  Luật Điện Ảnh

5.  NGHỊ ĐỊNH SỐ 53/2007/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT

6.  Nghị Định 139 - Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp

7.  Nghị Định 40 - Sản xuất kinh doanh rượu

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

8.  BM đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng

9.  Luật Doanh nghiệp 2005

10.  Nghị định Số: 88/2006/NĐ-CP của chính phủ về Đăng ký kinh doanh

11.  Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 về Ban hành Hệ thống ngành kinhtế của Việt Nam

12.  Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự về thủ tục Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP

13.  Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003

14.  Nghị định 180/2004/NĐ-CP của Chính phủ Về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước

15.  Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước

16.  Luật Hợp tác xã

17.  Nghị định 87/2005/NĐ-CP của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

>> Xem thêm:  Dịch vụ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam

18.  Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

19.  Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT/BKH-TCTK ngày 1/11/2001 hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh

20.  Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLTBKH-BTP-BNG-BCA ngày 15/08/2000

21.  Nghị định 177/2004/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003

22.  Thông tư 862003/TT-BTC Hướng dẫn mẫu tờ cổ phiếu và sổ chứng nhận cổ đông trong các công ty cổ phần

23.  Hệ Thống Ngành

24.  Biểu mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

25.  Biểu mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

26.  Biểu mẫu điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn

27.  Biểu mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên

>> Xem thêm:  Dịch vụ Luật sư riêng cho doanh nghiệp, Tư vấn luật doanh nghiệp

28.  Biểu mẫu đơn đăng ký kinh doanh nghiệp tư nhân

29.  Biểu mẫu bản đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

30.  Biểu mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke

31.  Biểu mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

32.  Biểu mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư

33.  Biểu mẫu đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú tại Việt Nam

34.  Biểu mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

35.  Biểu mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

36.  Biểu mẫu giấy phép kinh doanh Karaoke..

37.  Biểu mẫu thông báo yêu cầu sữa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

38.  Biểu mẫu Thông báo lập văn phòng đại diện

39.  Biểu mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

40.  Biểu mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh

41.  Biểu mẫu Thông báo lập địa điểm kinh doanh

42.  Biểu mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

--------------------------------------- 

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn mua bán doanh nghiệp, tư vấn giải thể doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Có quy định độ tuổi tối đa được tham gia làm trưởng thôn không ?