1. Giới thiệu tác giả

Cuốn "Bình luận khoa học Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam” do Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cả cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an làm chủ biên.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Bình luận khoa học Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam” do Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh chủ biên

Sách bình luận khoa học Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Tác giả: Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh (chủ biên)

Nhà xuất bản Tư pháp

3. Tổng quan nội dung sách

Tạm giữ, tạm giam là biện pháp ngăn chặn được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự, do cơ quan, người tiến hành tố tụng áp dụng đối với người bị bắt quả tang, truy nã, khẩn cấp và đối với bị can, bị cáo nhằm cách ly họ ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để ngăn chặn họ không tiếp tục phạm tội, ngăn chặn hành vi trốn tránh việc điều tra, truy tố, xét xử, cản trở việc xác định sự thật của vụ án hoặc để bảo đảm thi hành án hình sự. Việc thực hiện chế độ tạm giữ, tạm giam đã được tổ chức chặt chẽ, phục vụ có hiệu quả cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đồng thời, bảo vệ tốt quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Mặt khác, tạm giữ, tạm giam là các biện pháp ngăn chặn có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tự do, dân chủ của cá nhân, Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật; cùng với đó, khoản 2 Điều 20 Hiến pháp năm 2013 cũng quy định việc giam, giữ người do luật định. Vì vậy, ngày 25/11/2015 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông .. hành tạm giữ, tạm giam.

Việc ban hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam HLV đảm hiệu quả công tác quản lý giam giữ phục vụ cho điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đồng thời bảo hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ bị tạm giam, phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2015 đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong tình hình mới.

Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu cuốn sách “Bình luận khoa học Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam” do Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cả cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an làm chủ biên.

Nội dung cuốn sách được biên soạn theo đúng thứ tự chương mục của Luật thi hành tam giữ, tạm giam năm 2015. Tác giả đã trích dẫn điều luật và đưa nội dung bình luận quy định về điều luật đó ngay bên dưới giúp bạn đọc dễ dàng theo dõi.

Dưới đây là trích dẫn nội dung bình luận Điều 24 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam trong cuốn "Bình luận khoa học Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam” để bạn đọc tham khảo:

Điều 24. Quản lý đồ vật, tư trang, tiền, tài sản của người bị tạm giữ, người bị tạm giam

1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam chỉ được đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam đồ dùng cần thiết cho cá nhân. Đồ vật, tư trang, tiền và tài sản khác của họ mang theo phải gửi lưu ký tại nơi quy định của cơ sở giam giữ hoặc ủy quyền cho thân nhân, người đại diện hợp pháp của họ quản lý. Những đồ vật không thể bảo quản được trong thời hạn tạm giữ, tạm giam và những đồ vật thuộc danh mục cấm mang vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam nếu phải hủy bỏ thì thủ trưởng cơ sở giam giữ phải ra quyết định bằng văn bản hoặc xử lý theo quy định của pháp luật. Khi hủy bỏ phải có sự chứng kiến của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phải lập biên bản về việc hủy bỏ. Nếu họ được trả tự do, chuyển nơi giam giữ khác thì đồ vật, tư trang, tiền, tài sản khác đã gửi lưu ký được trả lại; trường hợp cơ sở giam giữ làm hư hỏng hoặc mất thì phải bồi thường.

2. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam.

Căn cứ vào danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam, thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định không được đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam các đồ vật cụ thể có khả năng dùng để tự sát, trốn khỏi nơi giam giữ, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe, tính mạng của người đó hoặc người khác.

3. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được sử dụng tiền gửi lưu ký để mua đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt của họ bằng hình thức ký sổ.

Bình luận:

Luật thi hành tạm giữ, tạm xem quy định người bị tạm giữ, người bị tạm Sam chỉ được đưa vào buồng tạm giữ, bồn tắm dám đồ dùng cần thiết cho cá nhân. Đồ vật, tư trang, tiền và tài sản khác của họ mang theo phải gửi Lưu ký tại nơi quy định của cơ sở giam giữ hoặc ủy quyền cho thân nhân, người đại diện hợp pháp của họ quản lý.

Những đồ vật không thể bảo quản được trong thời hạn tạm giữ, tạm giam và những đồ vật thuộc danh mục cấm ăn vào buồng tạm giữ buồn tạm giam nếu phải vì bộ thì thủ Trưởng cơ sở giam giữ phải ra quyết định bằng văn bản hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi hủy bỏ phải có sự chứng kiến của người bị tạm giữ người bị tạm giam và phải lập biên bản về việc hủy bỏ. Nếu họ được trả tự do, chuyển nơi tạm giam giữ khác thì đồ vật, tư trang, tiền, tài sản khác đã gửi Lưu ký được trả lại; trường hợp cơ sở giam giữ làm hư hỏng hoặc mất thì phải bồi thường.

Khoản hai điều 24 luật thi hành tạm giữ, tạm giam sao bộ trưởng bộ công an, bộ trưởng bộ quốc phòng quy định danh mục đồ vật cấm đưa vào buồn tạm giữ, buồn tắm Sam. Căn cứ vào danh mục đồ vật cấm đưa vào buồn tắm sữa, buồn tạm giam, thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định không được đưa vào buồng tạm giữ buồng tắm Sam couple vật cụ thể có khả năng tuần để tự sát, trốn khỏi nơi giam giữ, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe, tính mạng của người đó hoặc người khác.

 Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được sử dụng tiền gửi Lưu ký để mua đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt của họ bằng hình thức ghi sổ.

Theo quy định tại thông tư số 32/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ công an quy định danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam và xử lý vi phạm, danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồn tạm giam bao gồm:

- Các loại vũ khí, vật liệu nổ, chất nổ, công cụ hỗ trợ.

- Chất gây mê, chất độc, khí độc, chất phóng xạ, hóa chất độc hại, nguy hiểm.

- Các chất ma túy, tiền chất ma túy, các chất gây nghiện, các chất hướng thần.

- Các chất cháy, chất gây cháy (xăng, dầu, cồn, bật lửa, các loại diêm...).

- Điện thoại di động và các thiết bị thông tin liên lạc.

- Thiết bị lưu trữ dữ liệu, máy ghi âm, máy ghi hình, máy nghe ca nhạc, radio; những thiết bị, đồ dùng có tính năng tương tự và các thiết bị kỹ thuật, điện tử khác.

- Các đồ dùng bằng kim loại, sành, sứ, đá, thủy tinh, các đồ vật cung, sắc nhọn khác và các loại dây có khả năng dùng để tự sát, phá buồng giam, trốn khỏi nơi giam giữ, gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe, tính mạng của người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc người khác.

- Các loại sách, báo, tài liệu, tranh, ảnh, băng đĩa có nội dung phản động, truyền đạo trái phép, đồi trụy, mê tín dị đoan; các phương tiện, công cụ dùng để đánh bạc dưới mọi hình thức.

- Các loại giấy, bút, mực (trừ trường hợp được sự đồng ý của cơ sở giam giữ).

- Rượu, bia, đồ uống có cồn, thuốc lá, thuốc lào; các loại thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh chưa được sự đồng ý của y tế cơ sở giam giữ.

- Tiền Việt Nam đồng, ngoại tệ, giấy tờ có giá, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý khác.

Việc xử lý đồ vật cấm được thực hiện như sau:

- Đồ vật cấm quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 4 của Thông tư 32/2017/TT-BCA thì lập biên bản chuyển ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đồ vật cấm quy định tại các khoản 4, 5, 6 Điều 4 của Thông tư 32/2017/TT-BCA sau khi thu giữ phải tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ, lập hồ sơ trước khi tổ chức tiêu hủy; trường hợp các đồ vật cấm có các nội dung, dữ liệu liên quan đến vụ án thì chuyển giao cho cơ quan điều tra có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đồ vật cấm quy định tại các khoản 7, 8, 9, 10 Điều 4 của Thông tư 32/2017/TT-BCA thì thủ trưởng cơ sở giam giữ ra quyết định và tổ chức tiêu hủy.

Việc tiêu hủy đồ vật cấm phải thành lập Hội đồng, đối với trại tạm giam do Giám thị làm Chủ tịch, 01 đồng chí Phó Giám thị làm Phó Chủ tịch, Đội trưởng các đội nghiệp vụ và Bệnh xá trưởng làm Ủy viên; đối với nhà tạm giữ thì do Phó Trưởng Công an cấp huyện phụ trách nhà tạm giữ làm Chủ tịch, Trưởng hoặc Phó Trưởng nhà tạm giữ làm Phó Chủ tịch, cán bộ quản giáo, bảo vệ, y tế làm ủy viên.

Đồ vật cấm quy định tại khoản 11 Điều 4 của Thông tư 32/2017/TT-BCA sau khi thu giữ thì thủ trưởng cơ sở giam giữ có trách nhiệm gửi vào kho bạc Nhà nước nơi đơn vị đóng quân và đề nghị người có thẩm quyền ra quyết định xử lý theo quy định của pháp luật; trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam tự giác giao nộp thì được gửi lưu ký hoặc giao cho thân nhân theo nguyện vọng của người giao nộp.

4. Đánh giá bạn đọc

Với mô tuýp chung của các cuốn sách bình luận khoa học, cuốn "Sách bình luận khoa học Luật thi hành tạm giữ, tạm giam" do Trung tướng - GS.TS Nguyễn Ngọc Anh làm chủ biên cũng không ngoại lệ. Đây là một mô tuyp thể hiện nội dung bình luận quy định của Luật khoa học, tường minh, giúp bạn đọc dễ dàng theo dõi nhất.

Cuốn sách là tài liệu hữu ích phục vụ bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu và công tác trong lĩnh vực tam giữ, tạm giam.

5. Kết luận

Cuốn sách được nhiều bạn đọc đánh giá hữu ích và hài lòng khi sở hữu nó. Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé!