Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "khoa học luật"

khoa học luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khoa học luật.

Chủ nghĩa Hiến pháp là gì ? Khoa học luật hiến pháp là gì ?

Chủ nghĩa Hiến pháp là gì ?  Khoa học luật hiến pháp là gì ?
Chủ nghĩa Hiến pháp là tư tưởng đề cao, tôn sùng hiến pháp với tính cách là luật cơ bản có vai trò là trung tâm, "trái tim” của hệ thống chính trị, đời sống chính trị của một quốc gia. Bài viết phân tích cách hiểu về chủ nghĩa hiến pháp và cách nghiên cứu hiến pháp như một môn khoa học, cụ thể:
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng