1. Thế nào là bố cáo thành lập doanh nghiệp?

Bố cáo được định nghĩa là việc thông báo các thông tin cần thiết đến công chúng. Quá trình bố cáo thường diễn ra thông qua Cổng thông tin doanh nghiệp hoặc Hệ thống bố cáo điện tử, nhằm mục đích giới thiệu về doanh nghiệp và các hoạt động liên quan của nó.

Cụ thể, bố cáo điện tử hoặc bố cáo thành lập doanh nghiệp là một phần của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý. Qua trang thông tin này, doanh nghiệp có khả năng thực hiện việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của pháp luật.

Doanh nghiệp có thể yêu cầu việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp bằng cách đại diện cho doanh nghiệp đến Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh (thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Mục tiêu của việc đăng bố cáo doanh nghiệp là để chính thức ghi nhận về pháp lý việc thành lập một thực thể kinh doanh, đồng thời đảm bảo sự công nhận từ xã hội về sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp trên thị trường. Thông qua việc này, doanh nghiệp có thể tham gia vào thị trường với sự theo dõi và kiểm soát từ phía cơ quan quản lý, cộng đồng xã hội và cả cộng đồng doanh nghiệp.

Hiện nay, thuật ngữ "bố cáo" đã không còn xuất hiện trong các văn bản luật. Thay vào đó, cụm từ "Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp" đã được sử dụng để thay thế trong Điều 32 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Dựa theo quy định của luật hiện hành về doanh nghiệp, trong một khoảng thời gian cụ thể là 30 ngày sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp lệ, doanh nghiệp có trách nhiệm đăng tải thông tin liên quan lên trang điện tử Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia, mà trang này được quản lý bởi cơ quan quản lý có thẩm quyền về Đăng ký kinh doanh.

Trong trường hợp doanh nghiệp bị giải thể và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị thu hồi, nếu quy định pháp luật yêu cầu việc đăng báo thông tin về tình trạng này, doanh nghiệp cần phải đăng thông tin về quyết định giải thể của mình dưới dạng bài viết công khai trên một trang báo điện tử hoặc trong ba số báo liên tiếp, liền kề của một tờ báo.

 

2. Khi nào cần phải đăng bố cáo?

Hiện nay, theo quy định của pháp luật hiện hành về doanh nghiệp, có tồn tại bốn trường hợp đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện việc đăng tin bố cáo trên trang điện tử Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia. Những trường hợp này là:

- Ngay sau khi doanh nghiệp vừa mới được thành lập.

- Ngay sau khi thông tin đăng ký của doanh nghiệp bị thay đổi.

- Ngay sau khi quyết định về giải thể của doanh nghiệp được thông qua và có hiệu lực.

- Ngay sau khi doanh nghiệp thông báo về việc phát hành cổ phiếu phổ thông theo tỷ lệ cổ phần đang tồn tại cho các cổ đông phổ thông của doanh nghiệp.

Quy trình đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp yêu cầu thông tin phải trùng khớp với những ghi chú trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước đó của doanh nghiệp. Cụ thể, bố cáo cần chứa các nội dung cơ bản sau:

- Tên của doanh nghiệp.

- Địa chỉ của trụ sở chính, văn phòng đại diện và các chi nhánh của công ty.

- Số vốn điều lệ, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp (công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn). Nếu là doanh nghiệp tư nhân, cần cung cấp số vốn đầu tư ban đầu.

- Đối với công ty cổ phần, thông tin về giá trị vốn cổ phần, số lượng cổ phần đã đóng góp và số lượng cổ phần được phép phát hành cần được nêu rõ.

- Đặc biệt, nếu doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có yêu cầu về vốn pháp định, thì cần phải cung cấp thông tin về vốn này trong bố cáo thành lập doanh nghiệp.

- Thông tin về người đại diện doanh nghiệp, bao gồm họ và tên đầy đủ, quốc tịch, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân, số hộ chiếu hoặc các giấy tờ hợp pháp khác để chứng thực cá nhân theo quy định pháp luật.

- Thông tin về thành viên, cổ đông sáng lập hoặc chủ sở hữu của doanh nghiệp, bao gồm họ và tên đầy đủ, quốc tịch, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân, số hộ chiếu hoặc các giấy tờ hợp pháp khác để chứng thực cá nhân.

- Địa điểm và nơi đăng ký kinh doanh.

Ngoài những thông tin trên, còn có một số thông tin khác cần được công bố theo quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2020 được ban hành bởi Quốc hội.

 

3. Mẫu Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất

>> Tải ngay: Mẫu giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-24

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
Số: 123 Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2023

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tôi là: NGUYỄN HỮU AN

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân                                             Căn cước công dân

Hộ chiếu                                                                   Loại khác (ghi rõ): …………..

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 025485960

Ngày cấp: 15/08/2012 Nơi cấp: Hà Nội Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Điện thoại (nếu có): 0905xxxxxx Email (nếu có): nguyenhuuan@example.com

Là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp2:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):

CÔNG TY TNHH ABC VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0123456789

Đăng ký lần đầu ngày 10/07/2020

Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 05/04/2022

Đề nghị đăng Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp tôi thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ: Số 123, Đường ABC, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh sang: Số 456, Đường XYZ, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Thay đổi này đã được ghi nhận trong quyết định thay đổi đăng ký doanh nghiệp số 789/ĐKDN-QĐ ngày 05/04/2022.

Văn bản gửi kèm (chỉ kê khai nếu doanh nghiệp có văn bản gửi kèm)

Đề nghị Quý Phòng xem xét, đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi họ tên)

 

4. Hướng dẫn các bước đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Sau khi doanh nghiệp đã hoàn tất quá trình thành lập, có ba phương thức để công bố thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

- Thực hiện trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

- Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh, thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

- Thực hiện trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Trong phạm vi của bài viết này, Luật Minh Khuê sẽ hướng dẫn quý vị các bước để đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên trang web chính thức của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 1: Đăng nhập vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Quý vị truy cập vào trang Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại đường link: dangkykinhdoanh.gov.vn.

- Sau đó, quý vị đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký trên hệ thống. Trong trường hợp chưa có tài khoản, quý vị cần tạo một tài khoản mới bằng cách nhấn "Tạo tài khoản mới".

Bước 2: Thực hiện việc tạo bố cáo thành lập doanh nghiệp.

- Sau khi đăng nhập vào tài khoản, quý vị tìm và chọn mục "Bố cáo điện tử".

- Tại thẻ "Chức năng", quý vị chọn "Bố cáo điện tử", sau đó nhấn "Tạo bố cáo".

- Quý vị cần nhập mã số doanh nghiệp hoặc mã số nội bộ để tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp của mình.

- Sau khi nhập thông tin, quý vị nhấn "Tìm kiếm". Thông tin doanh nghiệp sẽ hiển thị trên màn hình.

Bước 3: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp.

- Tại trường thông tin "Loại công bố" trong danh sách tải xuống, quý vị chọn mục "Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp".

- Tiếp theo, quý vị nhấn "Thêm vào đơn hàng" để thêm bố cáo cho đơn hàng của mình.

- Sau đó, quý vị nhấn "Xem giỏ hàng" để xem đơn hàng và thông tin liên quan.

- Quý vị cần nhập họ và tên, email (bắt buộc) và các thông tin khác của doanh nghiệp, sau đó nhấn "Tiếp theo" để chuyển đến phần xác nhận đơn hàng hoặc "Trước" để quay lại thông tin đơn hàng trước đó.

Ngoài ra, nút "Trở lại" để quay lại màn hình tìm kiếm và nhập thông tin bố cáo; nút "Loại bỏ" để xóa bỏ thông tin bố cáo.

- Cuối cùng, quý vị chọn "Điều khoản và điều kiện sử dụng", sau đó nhấn "Xác nhận và thanh toán" để xác nhận và thanh toán đơn hàng điện tử.

- Sau khi thanh toán thành công, màn hình sẽ hiển thị "Đã hoàn thành" đơn hàng. Biểu tượng này sẽ hiển thị sáng, cho phép quý vị xem hoặc tải bản in về máy tính.

Khi đã hoàn thành toàn bộ quy trình trên hệ thống Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, thông tin về bố cáo thành lập doanh nghiệp sẽ được đăng lên. Theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp để hoàn thành việc đăng bố cáo là 100.000 đồng/lần.

Bài viết liên quan:

Luật minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu của quý khách hàng thông qua số hotline: 1900.6162 hoặc qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!