Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê.

Làm thế nào để ba mẹ đẻ em hưởng được tiền kiết kiệm của em nếu em mất đột ngột.?

Luật sư tư vấn luật dân sự qua điện thoại gọi: 1900.6162
 

Trả lời:

Chào bạn, cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Minh Khuê. Với yêu cầu của bạn, Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật dân sự 2005 (Văn bản thay thế: Bộ luật dân sự 2015)

2. Nội dung phân tích 

Điều 631 Bộ luật dân sự 2005 có quy định như sau:

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.”

Đối với trường hợp của bạn, bạn muốn ba mẹ đẻ của bạn có thể hưởng số tiền trong sổ tiết kiệm của bạn khi bạn chết thì bạn có thể lập bản di chúc, trong đó xác định rằng số tiền trong sổ tiết kiệm của bạn sẽ do ba mẹ đẻ của bạn thừa kế. Như vậy khi bạn chết, họ sẽ được hưởng số tiền này của bạn.

>> Xem thêm:  Người không biết chữ muốn để lại di chúc thì phải làm thế nào ? Di chúc có phải công chứng ?

Tuy nhiên, theo quy định tại điều 669 Bộ luật Dân sự 2005 về "Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc":

"Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động."

Như vậy theo quy định của pháp luật, khi bạn chết chồng bạn và con bạn (chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng không có khả năng lao động) cũng có quyền được hưởng phần tài sản này của bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Thủ tục nhận thừa kế quyền sử dụng đất như thế nào ? Thời hiệu khởi kiện thừa kế là bao lâu ?