1. Bổ sung trường hợp kiểm tra đột xuất các hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bổ sung trường hợp kiểm tra đột xuất các hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là một bước quan trọng trong việc tăng cường quản lý và giám sát đầu tư nước ngoài, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả của quá trình đầu tư. Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT đã đề cập đến ba hình thức kiểm tra chính, cung cấp nền tảng pháp lý để cơ quan quản lý thực hiện nhiệm vụ này một cách linh hoạt và có hiệu quả

Hình thức kiểm tra định kỳ là một trong những phương tiện quan trọng, giúp cơ quan có thẩm quyền có cái nhìn tổng thể về hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hàng năm. Việc lập kế hoạch kiểm tra theo quy định tại Điều 4 Thông tư 02/2022/TT- BKHĐT giúp đảm bảo tính đồng đều và không chệch lệch trong quá trình giám sát.

Kiểm tra đột xuất, tuy chỉ là một hình thức nhưng lại có ý nghĩa lớn trong việc xử lý nhanh chóng các vấn đề phức tạp, cũng như phản ánh sự nhanh nhạy và quyết liệt của cơ quan quản lý đối với các vi phạm đầu tư nước ngoài. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam mà còn góp phần tạo ra môi trường đầu tư tích cực và an toàn.

Kiểm tra chuyên ngành là một phương tiện quan trọng để đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành. Quy định này chính là động lực để cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có thể can thiệp sâu sắc và đặt ra các biện pháp cụ thể nhằm cải thiện chất lượng và hiệu suất của hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực đó.

Thực hiện các cách thức kiểm tra bằng cách sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, thông qua báo cáo, và tổ chức đoàn kiểm tra là những phương tiện hiệu quả để thu thập thông tin và đánh giá hiệu suất. Việc kết hợp các cách thức này giúp tối ưu hóa sự linh hoạt trong quá trình kiểm tra, đồng thời tăng cường khả năng đối phó với các vấn đề đầu tư nước ngoài đa dạng và phức tạp.

Tuy nhiên, quan trọng nhất là sự linh hoạt trong việc kết hợp các hình thức kiểm tra, tùy thuộc vào nhiệm vụ cụ thể. Việc này giúp tối ưu hóa tài nguyên và năng lực của cơ quan quản lý, đồng thời đảm bảo mức độ phù hợp và hiệu quả cao nhất trong việc giám sát và đánh giá đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Như vậy, so với hiện hành đã bổ sung trường hợp kiểm tra hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: "Có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và dự án có vốn đầu tư nước ngoài".

2. Nội dung kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 9 của Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT có quy định về nội dung kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài như sau:

Kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài đòi hỏi sự chặt chẽ và toàn diện để đảm bảo rằng mọi hoạt động đầu tư đều tuân thủ theo quy định của pháp luật và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam. Dưới đây là các nội dung kiểm tra cụ thể về công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài:

- Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch: Xác định liệu dự án đầu tư có tuân thủ quy hoạch khu vực, quy hoạch chiến lược quốc gia, và các quy định liên quan khác không. Kiểm tra xem quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư có được đưa ra dựa trên cơ sở xem xét đầy đủ và chính xác về quy hoạch hay không.

- Thực hiện các quy định pháp luật về cấp, điều chỉnh, ngừng, chấm dứt hoạt động: Kiểm tra việc thực hiện các quy trình cấp, điều chỉnh, ngừng, chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật. Đảm bảo rằng quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có được thu hồi khi cần thiết.

- Quy định ưu đãi, hỗ trợ đối với các dự án đầu tư: Xác định và kiểm tra các quy định liên quan đến ưu đãi và hỗ trợ được cung cấp cho các dự án đầu tư. Đảm bảo rằng các chính sách này được áp dụng một cách công bằng và minh bạch.

- Việc giám sát, đánh giá và hỗ trợ đầu tư sau khi cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư: Xác định và kiểm tra các biện pháp giám sát và đánh giá thực hiện đối với dự án sau khi đã nhận được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Đảm bảo rằng có cơ chế hỗ trợ và giải quyết vấn đề cho các dự án đầu tư khi cần thiết.

- Thực hiện chức năng cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo: Kiểm tra xem cơ quan đầu mối đã tổng hợp và báo cáo đầy đủ, chính xác về tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo quy định hay không. Đảm bảo rằng thông tin này là minh bạch và sẵn sàng được công bố theo yêu cầu.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bàn giao đất: Xác định và kiểm tra các biện pháp và quy trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và bàn giao đất theo quy định của pháp luật. Đảm bảo rằng quy trình này diễn ra một cách công bằng và đảm bảo quyền lợi của cả nhà đầu tư và cộng đồng địa phương.

Bằng cách kiểm tra và đảm bảo thực hiện đúng các nội dung trên, công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài có thể đạt được một cách hiệu quả và bền vững, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

3. Quy định về cách thức thực hiện kiểm tra của nhà nước về đầu tư nước ngoài

Căn cứ bởi Điều 11 của Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT có quy định về cách thức thực hiện kiểm tra của nhà nước về đầu tư nước ngoài. Cụ thể như sau:

Để đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài, Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT đã quy định một cách thức rõ ràng và linh hoạt cho việc kiểm tra, được mô tả chi tiết tại Điều 11 của thông tư này. Dưới đây là mô tả chi tiết về cách thức thực hiện kiểm tra của nhà nước về đầu tư nước ngoài:

- Cách thức kiểm tra: Tùy thuộc vào nội dung và tình hình thực tế của từng dự án, cơ quan có thẩm quyền sẽ lựa chọn cách thức kiểm tra phù hợp. Các phương tiện được đề xuất bao gồm:

+ Thống qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư: Sử dụng công nghệ thông tin để thu thập và kiểm tra thông tin liên quan đến đầu tư nước ngoài. Điều này giúp cơ quan quản lý nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng và toàn diện.

+ Thống qua báo cáo: Yêu cầu các đơn vị, tổ chức, và cá nhân liên quan nộp báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư của họ. Cơ quan quản lý có thể dựa vào thông tin này để đánh giá và kiểm tra độ chính xác.

+ Tổ chức đoàn kiểm tra, đoàn công tác: Lập đoàn kiểm tra hoặc đoàn công tác chuyên nghiệp để thực hiện kiểm tra trực tiếp tại các dự án. Điều này giúp cơ quan quản lý có cái nhìn chi tiết và trực tiếp về tình hình thực hiện.

- Kết hợp các cách thức kiểm tra: Đặc biệt, Điều 11 của Thông tư rõ ràng chỉ định rằng, dựa vào nhiệm vụ cụ thể, một cuộc kiểm tra có thể được thực hiện theo một cách thức hoặc kết hợp các cách thức kiểm tra nêu trên. Điều này thể hiện sự linh hoạt và tùy thuộc vào đặc điểm cụ thể của từng dự án và yêu cầu kiểm tra.

- Mục tiêu đạt được: Mục tiêu chính của cách thức kiểm tra là đảm bảo rằng mọi hoạt động đầu tư nước ngoài tuân thủ theo quy định của pháp luật và đóng góp tích cực vào phát triển bền vững của đất nước. Kết hợp các cách thức kiểm tra giúp tối ưu hóa tài nguyên, năng lực và thời gian, đồng thời tăng cường khả năng ứng phó với đa dạng các vấn đề xuất hiện trong quá trình đầu tư nước ngoài.

Quy định này không chỉ là bước quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý đầu tư nước ngoài mà còn là biện pháp tích cực hỗ trợ sự phát triển bền vững và toàn diện của nền kinh tế Việt Nam.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn mang tính chất tham khảo của Luật Minh Khuê về vấn đề trên. Nếu có thông tin thắc mắc quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin trân trọng cảm ơn!

Bên cạnh đó thì các bạn còn có thể theo dõi thêm bài viết sau đây: Kiểm soát hoạt động đầu tư “núp bóng” theo pháp luật Việt Nam