1. Lập phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép theo Thông tư 24/2023/TT-BNNPTNT

Dựa trên quy định chi tiết tại Điều 5 của Thông tư 24/2023/TT-BNNPTNT (chưa có hiệu lực), quá trình lập phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép được hướng dẫn theo các quy định chi tiết dưới đây:

- Phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép sẽ được xây dựng và trình bày chi tiết trong Phụ lục II, đính kèm theo văn bản của Thông tư 24/2023/TT-BNNPTNT. Điều này giúp tăng cường độ minh bạch và chính xác trong quá trình xây dựng kế hoạch và quản lý dân cư xen ghép, tạo ra một cơ sở dữ liệu đầy đủ và thông tin chi tiết về việc bố trí dân cư xen ghép. Đối với nội dung Phụ lục II, đặc điểm và yếu tố cụ thể liên quan đến bố trí dân cư xen ghép sẽ được mô tả chi tiết, từ đó tạo nên một bức tranh toàn diện về kế hoạch ổn định dân cư.

Thông qua việc đưa ra các thông tin cụ thể và chính xác, quá trình lập phương án trở nên linh hoạt và dễ dàng thích ứng với các tình huống cụ thể và biến động trong xã hội. Sự minh bạch trong nội dung Phụ lục II cũng giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự đánh giá và phản biện từ cộng đồng và các bên liên quan. Việc này không chỉ thúc đẩy tính minh bạch và công bằng mà còn tạo ra cơ hội cho sự tham gia tích cực của cộng đồng trong quá trình định hình và thực hiện các phương án bố trí dân cư xen ghép.

- Quy trình lập, thẩm định, và phê duyệt phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép là một quá trình quan trọng và phức tạp, đòi hỏi sự chủ động và tương tác chặt chẽ giữa các cấp ủy ban nhân dân và các cơ quan có liên quan. Dưới đây là chi tiết quy trình này theo hướng dẫn của Thông tư 24/2023/TT-BNNPTNT:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với các ngành và cấp chính quyền liên quan để lập phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép theo quy định tại Điều 5 Thông tư 24/2023/TT-BNNPTNT. Họ sẽ trình cấp có thẩm quyền thẩm định phương án, đảm bảo rằng mọi quyết định được đưa ra dựa trên sự hiểu biết chính xác về nhu cầu và điều kiện cụ thể của từng địa phương.

+ Hồ sơ thẩm định: Hồ sơ này bao gồm tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị thẩm định phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép. Nội dung phương án bao gồm các chi tiết cụ thể về bố trí dân cư xen ghép và các phụ biểu kèm theo, đảm bảo tính minh bạch và toàn vẹn của quyết định.

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức thẩm định phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép. Sở này sẽ hoàn thiện hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt, đảm bảo tính chính xác và khả thi của phương án trong bối cảnh địa phương.

 

2. Thế nào là bố trí ổn định dân cư xen ghép?

Dựa theo những quy định chi tiết tại Điều 3 của Thông tư 24/2023/TT-BNNPTNT, khái niệm "Bố trí ổn định dân cư xen ghép" được hiểu là quá trình di chuyển hộ gia đình hoặc cá nhân xen ghép và hợp nhất chúng vào các điểm dân cư đang tồn tại.

Điều này không chỉ là việc đơn giản là chuyển động vị trí cư trú mà còn là sự tinh tế trong việc hòa nhập nhóm dân cư xen ghép vào cộng đồng đã có. Quá trình này không chỉ giữ nguyên tính nhân quy và văn hóa của mỗi gia đình mà còn đóng góp vào sự đa dạng và phong phú của cộng đồng tổng thể.

Ngoài ra, thông qua việc ổn định dân cư xen ghép, chính quyền có thể tối ưu hóa sử dụng cơ sở hạ tầng và tài nguyên, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo ra một môi trường sống bền vững và phát triển. Các quy định chi tiết cụ thể tại Điều 3 này nhằm mục đích xây dựng một chiến lược bố trí dân cư xen ghép mạnh mẽ, linh hoạt và tích cực hỗ trợ sự phát triển toàn diện của cả cộng đồng lẫn cá nhân.

 

3. Mục tiêu chương trình Bố trí dân cư tại một số vùng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Dựa theo quy định tại khoản 2, Mục I, Điều 1 của Quyết định 590/QĐ-TTg năm 2022, Chương trình đã đặt ra một mục tiêu toàn diện, đa chiều nhằm hướng tới sự phồn thịnh và cân bằng trong cộng đồng. Dưới đây là một trình bày chi tiết và sáng tạo hơn về mục tiêu chung của Chương trình này:

- Mục tiêu toàn diện: Mục tiêu chung của Chương trình được đặt ra nhằm mục đích toàn diện, không chỉ giải quyết những thách thức cụ thể mà còn tạo ra sự cân bằng và phồn thịnh trong cộng đồng. Chương trình tập trung vào các vùng đặc biệt khó khăn như vùng thiên tai, biên giới, hải đảo, khu rừng đặc dụng và di cư tự do. Điều này không chỉ là một biện pháp ổn định dân cư mà còn là một cơ hội để nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự phát triển toàn diện.

- Mục tiêu chi tiết: 

+ Trong giai đoạn 2021-2030, đặt ra một mục tiêu đầy thách thức nhưng cũng hứa hẹn cho sự phồn thịnh: thực hiện bố trí ổn định cho tổng cộng 121.290 hộ. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 sẽ là bước đầu quan trọng với việc bố trí ổn định 64.283 hộ, bao gồm những đối tượng đặc biệt như hộ ở vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, di cư tự do và hộ cư trú trong khu rừng đặc dụng.

+ Không chỉ hướng tới việc ổn định dân cư mà còn đặt ra những tiêu chí đánh giá cụ thể để đảm bảo sự phát triển toàn diện và bền vững. Phấn đấu đến năm 2025 để không còn tình trạng dân di cư tự do, tạo ra một cộng đồng ổn định và an ninh. Tại các vùng dự án bố trí ổn định dân cư, đặt ra những chỉ tiêu cụ thể như giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 3%/năm, tăng thu nhập bình quân đầu người ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Hướng tới việc cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống, đạt được tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn 45% trở lên, tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn và đều đặn từ các nguồn đạt 98% trở lên. Không chỉ đặt ra mục tiêu không còn nhà tạm, dột nát, mà còn hướng đến tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt 90% trở lên, tạo nên một môi trường sống vững mạnh và an ninh.

 

4. Ủy ban tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện dự án bố trí ổn định dân cư khẩn cấp

Điều hành hiệu quả dự án bố trí ổn định dân cư khẩn cấp: 

- Trong trường hợp thực hiện dự án bố trí ổn định dân cư khẩn cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ thực hiện chỉ đạo với sự thông minh và linh hoạt. Đầu tiên, thông qua việc sử dụng ngân sách nhà nước dự phòng, theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Ngân sách nhà nước 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chính sự linh hoạt này sẽ đảm bảo nguồn lực được triển khai một cách hiệu quả và nhanh chóng.

- Trên đà phát triển khẩn cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ chủ động chỉ đạo và triển khai quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp. Điều này sẽ tuân theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư công 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bằng cách này, việc đầu tư sẽ được quản lý vững chắc, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực.

- Để đạt được mục tiêu bố trí ổn định dân cư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần kích thích và đẩy mạnh quá trình đầu tư khẩn cấp. Điều này bao gồm việc áp dụng các biện pháp kích thích, khuyến khích đầu tư từ các đối tác ngoại vi và sử dụng đa dạng nguồn lực để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của dự án.

- Trong suốt quá trình triển khai, việc chăm sóc mối quan hệ với cộng đồng là quan trọng. Sự thông tin và tham gia của cộng đồng cần được đặt vào tâm điểm, đồng thời tạo điều kiện cho họ tham gia vào quá trình đưa ra quyết định, từ đó tạo ra sự chấp nhận và hỗ trợ mạnh mẽ.

- Để đảm bảo sự hiệu quả và minh bạch, quá trình chỉ đạo và triển khai cần được kiểm soát đúng đắn và đánh giá thường xuyên. Điều này giúp đưa ra những điều chỉnh linh hoạt và nhanh chóng khi cần thiết, đồng thời đảm bảo rằng mục tiêu bố trí ổn định dân cư khẩn cấp được đạt được một cách hiệu quả nhất.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Không có dữ liệu dân cư phải làm sao? Khai báo thế nào. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.