1. Quyết định về chương trình hành động của Bộ Xây dựng

Ngày 30/01/2024, Bộ Xây dựng đã chứng kiến sự khởi đầu hứng khởi với việc Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 72/QĐ-BXD. Quyết định này tạo ra một bước quan trọng trong việc thực hiện Chương trình Hành động, đánh dấu sự thực hiện mạnh mẽ của Bộ Xây dựng theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ. Mục tiêu hàng đầu của Chương trình Hành động là tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong năm 2024.

Quyết định 72/QĐ-BXD không chỉ là một bước quan trọng, mà còn là một bản tuyên bố vững chắc về cam kết của Bộ Xây dựng đối với sự phát triển bền vững và hiệu quả của ngành xây dựng. Được thiết lập dưới sự lãnh đạo tận tâm của Bộ trưởng, quyết định này đặt ra những hướng dẫn cụ thể và chi tiết về các biện pháp hành động cụ thể, từ việc cải thiện quy trình đăng ký doanh nghiệp đến việc thúc đẩy sự đổi mới và phát triển trong lĩnh vực xây dựng.

Chương trình Hành động không chỉ đặt ra mục tiêu ngắn hạn mà còn tập trung vào việc xây dựng nền tảng cho sự phát triển dài hạn. Bằng cách tăng cường hỗ trợ cho doanh nghiệp, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển công nghệ trong ngành, Bộ Xây dựng đang mở ra những cơ hội mới và khả năng cạnh tranh toàn diện trong thị trường quốc tế.

Quyết định 72/QĐ-BXD không chỉ là một tài liệu chính sách, mà là một bước nhảy vọt cho sự tiến triển và đổi mới trong lĩnh vực xây dựng. Đây là một cam kết mạnh mẽ của Bộ Xây dựng với mục tiêu xây dựng một môi trường kinh doanh tích cực, đồng thời đóng góp vào sự nâng cao cảnh báo cạnh tranh quốc gia năm 2024 và thậm chí cả những thành công lớn hơn trong tương lai.

 

2. Nhiệm vụ cụ thể về việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Bộ Xây dựng

Để thực hiện mục tiêu quan trọng của Nghị quyết 02/NQ-CP và đảm bảo sự cụ thể và hiệu quả, Bộ Xây dựng đã chính thức ban hành Chương trình Hành động với những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu hướng tới cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong năm 2024. Dưới đây là những điểm cụ thể được đề ra trong Chương trình Hành động này:

- Chương trình cam kết đẩy mạnh việc tháo gỡ mọi rắc rối pháp lý trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Điều này giúp tạo ra một môi trường ổn định và thuận lợi cho các doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư và đồng thời giảm gánh nặng pháp lý đối với họ.

- Chương trình hướng đến việc cải thiện chất lượng của danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh. Qua đó, mục tiêu là tạo ra một hệ thống ngành nghề linh hoạt, phản ánh chính xác nhu cầu thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho sự đổi mới và phát triển.

- Chương trình đặt sự tập trung vào việc cải thiện hiệu quả quản lý, đồng thời thúc đẩy cải cách trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa. Điều này không chỉ giúp đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm mà còn tạo ra sự minh bạch và công bằng trong quá trình kinh doanh.

- Chương trình cam kết đẩy mạnh việc triển khai hiệu quả cổng thông tin một cửa quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin và dịch vụ một cách nhanh chóng và thuận tiện.

- Trước thách thức của thời đại số, Chương trình Hành động cam kết một bước đột phá trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và liên thông giữa các cơ quan nhà nước. Mục tiêu là tạo ra một hệ thống thông tin chung, nơi dữ liệu được chia sẻ một cách hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng quy định thủ tục hành chính và tăng cường hiệu suất trong giải quyết các thủ tục hành chính.

- Bước tiến quan trọng tiếp theo của Chương trình Hành động là hoàn thiện chính sách nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, và kinh doanh. Chú trọng vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, chương trình đặt ra mục tiêu mở đường cho sự phát triển bền vững. Những chính sách này không chỉ tạo điều kiện cho sự đổi mới mà còn thúc đẩy việc xây dựng một nền kinh tế hướng tới tương lai.

- Chương trình không chỉ tập trung vào việc cải thiện quy trình, mà còn hướng đến nâng cao chất lượng các dịch vụ phát triển kinh doanh. Điều này bao gồm việc tối ưu hóa trải nghiệm doanh nghiệp, cung cấp thông tin rõ ràng và chính xác, đồng thời khuyến khích sự đối thoại và phản hồi, tạo ra một môi trường hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp.

Bằng cách này, Chương trình Hành động không chỉ là một tập hợp các biện pháp, mà là một chiến lược toàn diện nhằm định hình lại cảnh quan kinh doanh trong nước. Đồng thời, nó là sự kết hợp thông minh của công nghệ, chính sách và dịch vụ để thúc đẩy sự đổi mới và phát triển bền vững, đưa nền kinh tế đến những đỉnh cao mới và đáp ứng đầy đủ các thách thức của thế kỷ 21. Chương trình Hành động này không chỉ là một bản kế hoạch, mà là một cam kết quả cụ thể và thực tế từ Bộ Xây dựng. Nó là sự kết hợp khéo léo của những biện pháp hành động để thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững của môi trường kinh doanh trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

 

3. Những nhiệm vụ còn lại liên quan đến năng lực cạnh tranh của Bộ Xây dựng

Một số nhiệm vụ khác được xác định để đạt được mục tiêu toàn diện trong quá trình thực hiện Chương trình Hành động, trong đó có những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng như giải pháp tháo gỡ bất cập pháp lý trong thực hiện dự án đầu tư. Chi tiết của nhiệm vụ này được mô tả như sau:

- Chương trình cam kết một quá trình chủ động và triệt để để đề xuất và tháo gỡ các rào cản đối với hoạt động đầu tư và kinh doanh. Quá trình này sẽ tập trung vào nhận diện và loại bỏ những chồng chéo, mâu thuẫn, không hợp lý, và sự khác biệt không cần thiết trong các quy định pháp luật. Mục tiêu là tạo ra một môi trường luật pháp minh bạch, đồng nhất và độc đáo, thúc đẩy sự phát triển bền vững của các dự án đầu tư.

- Đơn vị thực hiện nhiệm vụ này sẽ được giao tham gia hoặc tham mưu theo phân công của các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chủ trì, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả của quá trình thực hiện.

- Nhiệm vụ này sẽ được thực hiện chủ động và thường xuyên trong năm 2024, đồng thời sẽ tiếp tục thực hiện một cách đều đặn trong các năm tiếp theo. Quá trình này không chỉ là một nhiệm vụ tạm thời, mà còn là một cam kết dài hạn của Chương trình Hành động đối với việc xây dựng một hệ thống pháp luật linh hoạt và tiên tiến, hỗ trợ sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia.

- Đối với những thách thức nằm ngoài phạm vi thẩm quyền, Chương trình Hành động không chỉ dừng lại ở việc nhận diện, mà còn đề xuất những giải pháp chi tiết và hiệu quả để giải quyết, và kèm theo đó là quá trình kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, những vấn đề này cũng sẽ được gửi kiến nghị tới các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

+ Tổ công tác này sẽ chịu trách nhiệm đối thoại, tháo gỡ khó khăn, và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành, và địa phương. Bằng cách này, Chương trình Hành động không chỉ giải quyết vấn đề một cách toàn diện mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các dự án tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

+ Các Tổ công tác này sẽ được thông báo về các khó khăn, vướng mắc, đồng thời đẩy mạnh quá trình giải ngân vốn đầu tư công. Quá trình này sẽ tối ưu hóa quản lý nguồn lực và đảm bảo rằng mỗi đồng vốn đầu tư đều mang lại hiệu quả lớn nhất trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

+ Vấn đề về cải cách thủ tục hành chính sẽ được chuyển đến Tổ công tác chuyên trách. Tổ này sẽ nắm vững các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, thực hiện những biện pháp cụ thể để tối ưu hóa quy trình, đồng thời đảm bảo rằng sự thay đổi này sẽ mang lại lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp và người dân.

Tổng cộng, quá trình này không chỉ là việc đặt vấn đề, mà còn là việc đề xuất giải pháp và kích thích sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ công tác và cơ quan có thẩm quyền. Điều này sẽ giúp Chương trình Hành động không chỉ giải quyết vấn đề tại nơi phát sinh mà còn tạo ra những thay đổi cấu trúc và chiến lược có ảnh hưởng lâu dài đối với môi trường kinh doanh toàn cầu.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ khi Việt Nam tham gia các FTA. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.