Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: V.M.D

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê

Cá nhân có thể đứng tên căn nhà thứ hai không?.

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 

Nội dung phân tích:

>> Xem thêm:  Chủ thể quyền sử dụng đất là gì ? Khái niệm về chủ thể quyền sử dụng đất

Điều 32 Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định như sau:  
"1. Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác. 
2. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ.
3. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường."
Theo quy định trên, mọi tài sản hợp pháp của công dân đều được Nhà nước bảo hộ về quyền sở hữu. Việc bạn muốn đứng tên căn nhà thứ hai hoàn toàn được chấp nhận nếu căn nhà đó bạn có được không bằng con đường vi phạm pháp luật.
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn luật dân sự

>> Xem thêm:  Thống kê đất đai là gì ? Quy định pháp luật về việc thống kê đất đai