Tình huống 1:
Họ đồng ý sẽ trả phần Hoa hồng bằng USD từ nước ngoài về Việt Nam thông qua tài khoản cá nhân của em.
Vậy thì trong trường hợp này, nếu em nhận tiền từ nước ngoài thì phải chịu các loại thuế gì và cách thực hiện đóng thuế như thế nào?
Một vấn đề khác em cũng đang băn khoăn, đó là nếu em thành lập công ty môi giới thương mại. Thì nếu em nhận được được khoản tiền tương tự như trên, vốn dĩ sẽ không có hóa đơn chi phí đầu vào, vậy thì cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp là như thế nào ạ? Và cách quyết toán thuế ra sao.
Có nhất thiết em phải tạo một hoạt động mua bán gì đấy với các đơn vị nước ngoài nếu trường hợp bị thu thuế thu nhập quá cao qua khoản hoa hồng nhận được. Thay vì chỉ là hoạt động môi giới và không tính được chi phí đầu vào không ạ.
Kính mong được sự tư vấn và hồi đáp sớm từ quý công ty./.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Thương Mại 2005

- Văn bản hợp nhất số: 15/ VBHN – VPQH, hợp nhất Luật Thuế Thu nhập cá nhân

- Thông tư 111/2013/TT-BTC

- Thông tư 92/2015/TT-BTC

2. Luật sư tư vấn:

>> Xem thêm:  Thuế là gì ? Đặc điểm của thuế ? Cách thức phân loại thuế ?

2.1. Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của thương nhân

Căn cứ Điều 150 Luật Thương Mại 2005 quy định về Môi giới thương mại như sau:

“Điều 150. Môi giới thương mại

Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.”

Bên cạnh đó Điều 7 Luật Thương Mại 2005 nghĩa vụ đăng ký hoạt động kinh doanh của thương nhân như sau:

“Điều 7. Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của thương nhân

Thương nhân có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp chưa đăng ký kinh doanh, thương nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật.”

Như vậy, Căn cứ theo quy định trên người hoạt động môi giới thương mại là thương nhân và phải có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh theo quy định. Trường hợp chưa đăng ký kinh doanh, thương nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật.

Ưu điểm, của việc thành lập doanh nghiệp. Công ty của bạn sẽ có tư cách pháp nhân có con dấu và trụ sở riêng. Điều này thuận tiện cho việc ký kết các hợp đồng thương mại và trung gian thương mại quốc tế. Có đủ tư cách pháp lý và cơ sở để khởi kiện khi có tranh chấp sảy ra, trong khi hoạt động với tư cách cá nhân thì sẽ rất khó để thực hiện điều này và sẽ gặp rủi ro khi đối tác nước ngoài không thực hiện theo cam kết ban đầu.

2.2. Cách tính thuế thu nhập của doanh nghiệp

Trường hợp có đăng ký doanh nghiệp việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ theo Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp được quy định như sau:

Mức thuế suất:

“Điều 10. Thuế suất

1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 13 của Luật này.

Những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% quy định tại khoản này chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Như vậy, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%

Các khoản chi phí doanh nghiệp được trừ trước khi tính thuế thu nhập Doanh nghiệp:

>> Xem thêm:  Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, thuế môn bài năm 2021 ?

“Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

a) Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, trừ phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường;

b) Khoản tiền phạt do vi phạm hành chính;

c) Khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác;

d) Phần chi phí quản lý kinh doanh do doanh nghiệp nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam vượt mức tính theo phương pháp phân bổ do pháp luật Việt Nam quy định;

đ) Phần chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng;

e) Phần chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay;

g) Khoản trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định của pháp luật;

h) Khoản trích trước vào chi phí không đúng quy định của pháp luật;

i) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh; tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán chi khác để chi trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật;

k) Phần chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu;

l) Phần thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp;

m) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra;

n) Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

o) Phần trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện hoặc quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động vượt mức quy định theo quy định của pháp luật;

p) Các khoản chi của hoạt động kinh doanh: ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán và một số hoạt động kinh doanh đặc thù khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Khoản chi bằng ngoại tệ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh khoản chi bằng ngoại tệ.

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này”

Như vậy, đối với 1 số khoản chi ở trên doanh nghiệp sẽ được trừ trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khi anh đăng ký thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp của anh sẽ được cấp Mã số thuế và sẽ phải đăng ký tài khoản ngân hàng riêng đứng tên Doanh nghiệp. Các hoạt động giao dịch phát sinh doanh thu trên 20 triệu đồng sẽ phải thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng của công ty. Điều này sẽ kiểm soát được doanh thu đầu vào của doanh nghiệp. Bên cạnh đó ngay sau khi thành lập công ty sẽ phải có bộ phận kế toán để lập tờ khai và quyết toán thuế theo quy định của luật Thuế. Doanh thu sau khi trừ thuế sẽ được coi là lợi nhuận sẽ được chia cho các thành viên góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty quy định vấn đề này cho từng loại hình doanh nghiệp được lựa chọn khi thành lập doanh nghiệp.

Tất cả các vấn đề liên quan đến doanh thu, hóa đơn, chứng từ và quyết toán thuế do bộ phận kế toán thực hiện cho anh và chi phí thuê bộ phận này cũng được tính vào chi phí được trừ trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

2.3. Nộp thuế đối với trường hợp chưa đăng ký kinh doanh?

Theo quy định trích dẫn ở trên thì dù không đăng ký kinh doanh vẫn có các nghĩa vụ thuế, điều này phụ thuộc vào thời điểm cơ quan hành chính nhà nước biết về hoạt động môi giới thương mại của anh và xử lý.

Đối với thuế thu nhập cá nhân:

Căn cứ theo quy định tại Điều 2, Điều 11 Văn bản hợp nhất số: 15/ VBHN – VPQH, hợp nhất Luật Thuế Thu nhập cá nhân ngày 11 tháng 12 năm 2014 quy định đối tượng nộp thuế bao gồm:

“Điều 2. Đối tượng nộp thuế

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.”

Theo hướng dẫn tại điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.”

Như vậy, tiền hoa hồng môi giới phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

>> Xem thêm:  Mẫu Văn bản đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư và Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư

“Điều 11. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

1. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số thu nhập quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật này mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế.

2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập.”

Như vậy, thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam sẽ có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân.

Mức thuế:

Áp dụng cách tính quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 quy định mức thuế suất GTGT là 5% và Thuế TNCN là 2% nhân với Doanh thu tính thuế đối với dịch vụ môi giới.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Phân tích nội dung quyền thu thuế của nhà nước ?