1. Các đô thị Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh có chức năng là gì?

Câu hỏi: Các đô thị Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh có chức năng là

A. Là các trung tâm kinh tế.

B. Trung tâm chính trị - hành chính.

C. Văn hóa - giáo dục.

D. Tổng hợp.

Lời giải:

- Thành phố Hà Nội là thủ đô, trung tâm kinh tế, văn hóa – giáo dục, hành chính- chính trị của cả nước (tập trung nhiều khu công nghiệp,công ty, bệnh viện, trường học, trung tâm văn hóa - chính trị lớn (nhà hát lớn, lăng chủ tịch, trụ sở các Bộ ngành, cơ quan Chính phủ).

- Tương tự, TP. HCM cũng là trung tâm kinh tế rất lớn của cả nước, là đô thị đặc biệt, tập trung nhiều trường ĐH lớn, bệnh viện TW, các trung tâm văn hóa du lịch lớn (Dinh Thống nhất, nhiều nhà hát, bảo tàng, là nơi có hoạt động giải trí sôi động nhất cả nước).

Như vậy, hai thành phố này có chức năng tổng hợp.

=> Đáp án cần chọn là: D

2. Ôn tập lý thuyết đô thị hóa Địa lí 12

 Đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở nước ta

Quá trình đô thị hóa nước ta diễn ra chậm, trình độ đô thị hóa thấp

Quá trình đô thị hóa nước ta diễn ra chậm: 

- Thế kỉ thứ III TCN đã có đô thị đầu tiên (Cổ  Loa).

- Thế kỉ VI: Thành Thăng Long, Phú Xuân, Hội An, ĐN, Phố Hiến.

- Thời Pháp thuộc: Đô thị quy mô nhỏ, có chức năng hành chính, quân sự.

- Từ 1945 - 1954: Quá trình Đô thị hóa diễn ra chậm.

- Từ 1954 - 1975:

+ Miền Nam: Phục vụ âm mưu thôn tính của đế quốc Mĩ.

+ Miền Bắc: Đô thị hóa gắn liền với công nghiệp hóa.

- Từ 1975 đến nay: Đô thị hóa có nhiều chuyển biến tích  cực.

Trình độ đô thị hóa thấp:

- Quy mô không lớn, phân bố tản mạn, nếp sống xen giữa thành thị và nông thôn làm hạn chế khả năng đầu tư phát triển kinh tế.

- Tỉ lệ dân đô thị thấp.

- Cơ sở hạ tầng của các đô thị ở mức độ thấp so với khu vực và thế giới.

Tỉ lệ dân thành thị tăng

- Từ 19,5% (Năm 1990) tăng lên 26,9% (Năm 2005).

- Tỉ lệ dân thành thị còn thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

 Phân bố đô thị không đều giữa các vùng

Mạng lưới đô thị

- Dựa vào các tiêu chí như: số dân, chức năng, mật độ dân số, tỉ lệ phi nông nghiệp… mạng lưới đô thị ở nước ta được phân thành 6 loại: loại đặc biệt, loại 1, 2, 3, 4, 5.

- Nếu căn cứ vào cấp quản lý nước ta có các đô thị trực thuộc Trung ương và các đô thị trực thuộc tỉnh.

Ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội

- Tích cực:

+ Tác động mạnh đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

+ Ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các vùng.

+ Tiêu thụ nhiều sản phẩm hàng hoá lớn, đa dạng,.... thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo động lực phát triển.

+ Tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Tiêu cực: Đô thị hóa dẫn tới nảy sinh nhiều vấn đề

+ Ô nhiễm môi trường.

+ An ninh trật tự xã hội, việc làm...

3. Trắc nghiệm địa lí 12 bài 18: Đô thị hóa Địa lý

Câu 1: Vùng có số dân thành thị đông nhất nước ta là:

A. Đồng bằng sông Cửu Long

B. Đồng bằng sông Hồng

C. Đông Nam Bộ

D. Trung du và miền núi Bắc Bộ 

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 15, nếu chỉ xét số lượng đô thị loại hai ( năm 2007) thì vùng có ít nhất là

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ       

B. Đồng bằng sông Hồng

C. Đồng bằng sông Cửu Long       

D. Tây Nguyên

Câu 3: Loại đô thị có số lượng nhiều nhất hiện nay ở nước ta là:

A. Thành phố

B. Thị Xã

C. Thị trấn

D. Cả A và B

Câu 4: Đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm gì

A. Trình độ đô thị hóa thấp

B. Tỉ lệ dân thành thị giảm

C. Phân bố đô thị đều giữa các vùng

D. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh

Câu 5: Thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc trung ương:

A. Hà Nội

B. Hải Phòng

C. Huế

D. Cần Thơ

Câu 6: Tỉnh ở miền Trung có hai thành phố là:

A. Thanh Hóa

B. Quảng Nam

C. Nghệ An

D. Khánh Hòa

Câu 7: Dựa vào Atlát trang 15, cho biết thành phố Buôn Ma Thuột là đô thị loại:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 8: Tại sao từ năm 1965 đến năm 1972, quá trình đô thị hóa ở nước ta bị chững lại ?

A. Tỉ lệ gia tăng dân số giảm.                                    

B. Chính sách thu hút dân thành thị về nông thôn.

C. Các đô thị bị chiến tranh phá hoại.                         

D. Chính sách hạn chế di dân tự phát đến thành thị.

Câu 9: Ý nào sau đây không phải là tác động của quá trình đô thị hóa tới nền kinh tế nước ta

A. Tạo thêm việc làm cho người lao động.                  

B.Tác động đến sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.

C. Làm giảm tỉ lệ gia tăng dân số.                               

D.Tỉ lệ dân cư thành thị tăng nhanh.

Câu 10: Đặc điểm nào sau đây không phải là tác động tích cực của quá trình đô thị hóa:

A. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế

B. An ninh trật tự xã hội khó kiểm soát

C. Tạo nhiều việc làm và thu nhập

D. Thu hút đầu tư lớn

Câu 11: Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ lệ dân số thành thị cao nhất nước ta?

 A. Có dân số đông nhất cả nước.                     

B. Có kinh tế phát triển nhất cả nước.

C.  Số lượng đô thị nhiều nhất cả nước.           

D.  Tỉ lệ gia tăng dân số tăng cao nhất cả nước.

Câu 12: Tỉ lệ dân số đô thị chiếm chưa đến 1/3 dân số nước ta đã chứng tỏ

A. nền nông nghiệp phát triển mạnh mẽ thu hút nhiều lao động.

B. điều kiện sống ở nông thôn được cải thiện đáng kể.

C. hầu hết các đô thị ở nước ta có quy mô nhỏ.

D. quá trình đô thị hóa diễn ra chậm.

Câu 13: Nguyên nhân làm cho quá trình đô thị hóa của nước ta phát triển hiện nay là do:

A. Nền kinh tế thị trường

B. Thu hút nhiều đầu tư nước ngoài

C. Nước ta hội nhập quốc tế và khu vực

D. Quá trình công nghiệp hóa đang được đẩy mạnh

Câu 14: Nguyên nhân làm cho quá trình đô thị hóa tạo ra nhiều tác động tiêu cực là do:

A. Dân nông thôn kéo lên thành phố

B. Đô thị hóa không xuất phát từ công nghiệp hóa

C. Cơ chế thị trường tác động

D. Đời sống nhân dân ngày càng cao

Câu 15: So với các nước trong khu vực và thế giới, nhìn chung cơ sở hạ tầng của các đô thị nước ta ở vào

A. Cao     

B. Khá cao

C. Trung bình     

 D. Thấp

Câu 16: Để giảm tình trạng di dân tự do vào các đô thị, giải pháp lâu dài và chủ yếu là

A. phát triển và mở rộng mạng lưới các đô thị.

B. xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng ở đô thị.

C. hạn chế sự gia tăng dân số cả ở nông thôn và đô thị.

D. xoá đói giảm nghèo ở nông thôn, công nghiệp hoá nông thôn.

Câu 17: Nhận định không đúng về đặc điểm đô thị hóa ở Việt Nam là

A. Hoạt động của dân cư gắn với nông nghiệp.

B. Xu hướng tăng nhanh dân số thành thị.

C. Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn.

D. Lỗi sống thành thị phổ biến rộng rãi.

Câu 18: Nhận định nào dưới đây không đúng?

Đô thị hóa tạo động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế do các đô thị là

A. Thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa lớn và đa dạng

B. Nơi có các trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế lớn

C. Nơi có động lực lao động đông đảo, được đào tạo chuyên môn kĩ thuật

D. Nơi có cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật tốt

Câu 19: Đặc điểm đô thị hoá ở nước ta là:

A. Trình độ đô thị hoá thấp

B. Tỉ lệ dân thành thị giảm

C. Phân bố đô thị đều giữa các vùng

D. Quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh

Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết các đô thị nào sau đây là đô thị đặc biệt ở nước ta?

A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

B. Hà Nội, Cần Thơ

C. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng

D. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Xem thêm: Hệ thống đô thị của Việt Nam hiện nay được chia thành?