1. Các chương trình đào tạo về chuyên ngành bán dẫn, sinh học và trí tuệ nhân tạo sẽ được triển khai đối với cơ sở giáo dục đại học ?

Ngày 05/3/2024, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết 28/NĐ-CP 2024, một bước quan trọng trong việc điều hành và quản lý các hoạt động của Chính phủ, đặc biệt là trong phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2024. Nghị quyết này đã đưa ra các chỉ đạo cụ thể, đặt ra nhiệm vụ quan trọng cho các Bộ, cơ quan, địa phương trong tháng 03 năm 2024 và trong tương lai gần.

Trong Phụ lục của Nghị quyết 28/NĐ-CP 2024, Mục 14 đã đề cập đến nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là một phần quan trọng, vì giáo dục là nền tảng quan trọng nhất để xây dựng và phát triển đất nước. Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao các nhiệm vụ sau:

Trước hết, Bộ phải tập trung vào việc soạn thảo các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến đổi mới chương trình giáo dục mầm non. Điều này bao gồm việc thực hiện thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo 3, 4 tuổi tại một số tỉnh, thành phố. Mục tiêu là trình Chính phủ trong tháng 4 năm 2024 để nhận được ý kiến trước khi trình Quốc hội theo quy định. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc đầu tư vào giáo dục từ độ tuổi sớm nhất, tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển sau này của các thế hệ.

Bên cạnh đó, Bộ cũng được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện và trình Bộ Chính trị Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Đề án này đề cập đến việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để đáp ứng yêu cầu của sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Điều này đặt ra một thách thức lớn đối với hệ thống giáo dục Việt Nam, nhưng cũng là cơ hội để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nhân lực cho đất nước.

Một nhiệm vụ khác quan trọng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao là chuẩn bị cho việc tổ chức các sự kiện quan trọng trong lĩnh vực giáo dục. Điều này bao gồm việc tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia cho học sinh trung học và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc tổ chức các sự kiện này không chỉ đánh dấu sự thành công của hệ thống giáo dục mà còn là cơ hội để các học sinh thể hiện tài năng và sự sáng tạo của mình. Ngoài ra, việc tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế cũng giúp nâng cao uy tín của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.

Cuối cùng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được yêu cầu chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học triển khai các chương trình đào tạo về các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, sinh học và trí tuệ nhân tạo. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc phát triển những ngành nghề phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động hiện nay và trong tương lai. Đồng thời, việc đảm bảo chất lượng đào tạo sẽ giúp thu hút đầu tư và phát triển bền vững cho các lĩnh vực này, đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Như vậy, Chính phủ đã đặt ra một yêu cầu quan trọng đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, Bộ này được giao trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học đủ điều kiện để triển khai các chương trình đào tạo liên quan đến các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, sinh học và trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của thị trường lao động trong các lĩnh vực này.

Ngoài ra, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trong các lĩnh vực bán dẫn, sinh học và trí tuệ nhân tạo cũng sẽ góp phần vào việc thu hút đầu tư và phát triển bền vững cho các ngành công nghiệp này. Sự phát triển của các lĩnh vực này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần vào sự tiến bộ và phát triển của xã hội, cũng như nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tóm lại, việc Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học triển khai các chương trình đào tạo về các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, sinh học và trí tuệ nhân tạo là một bước quan trọng và cần thiết trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển bền vững của đất nước.

 

2. Những hình thức đào tạo trình độ đại học hiện nay là như thế nào ?

Theo Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, việc tổ chức đào tạo trình độ Đại học được quy định rõ ràng với hai hình thức chính, bao gồm đào tạo chính quy và đào tạo vừa làm vừa học.

Đầu tiên là hình thức đào tạo chính quy, trong đó các hoạt động giảng dạy diễn ra chủ yếu tại cơ sở đào tạo. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của sinh viên và học viên, các hoạt động như thực hành, thực tập, trải nghiệm thực tế và giảng dạy trực tuyến có thể được tổ chức ngoài cơ sở đào tạo. Thời gian tổ chức các hoạt động giảng dạy cũng được quy định linh hoạt, trong khoảng từ 06 giờ sáng đến 20 giờ tối các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. Điều này giúp sinh viên có thể linh hoạt trong việc sắp xếp thời gian học tập phù hợp với lịch trình cá nhân và công việc của mình.

Tiếp theo là hình thức đào tạo vừa làm vừa học, một hình thức linh hoạt cho những người muốn tiếp tục công việc và học tập đồng thời. Tại đây, các hoạt động giảng dạy có thể diễn ra tại cơ sở đào tạo hoặc tại cơ sở phối hợp đào tạo, tuân theo quy định liên kết đào tạo. Tương tự như hình thức chính quy, các hoạt động thực hành, thực tập, trải nghiệm thực tế và giảng dạy trực tuyến cũng có thể được tổ chức ngoài cơ sở đào tạo hoặc cơ sở phối hợp đào tạo. Điểm đặc biệt của hình thức này là thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy được thiết kế linh hoạt, phù hợp với lịch trình làm việc của sinh viên.

Bên cạnh hai hình thức trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn có hướng dẫn thực hiện các hình thức đào tạo phù hợp với ngành đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động. Đặc biệt, đối với các ngành đào tạo ưu tiên phục vụ nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn, Bộ sẽ có các hướng dẫn cụ thể để tổ chức các chương trình đào tạo linh hoạt và hiệu quả nhất.

Việc có các hình thức đào tạo đa dạng như vậy không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho họ kết hợp giữa học tập và công việc. Đồng thời, việc linh hoạt trong tổ chức hoạt động giảng dạy cũng giúp tối ưu hóa quá trình học tập, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

 

3. Nội dung Chuẩn cơ sở giáo dục Đại học có tiêu chuẩn tuyển sinh và đào tạo thế nào ?

Theo Chuẩn cơ sở giáo dục Đại học ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/03/2024, tiêu chuẩn về Tuyển sinh và đào tạo là một trong những điểm quan trọng nhất trong việc đảm bảo chất lượng và hiệu quả của các cơ sở giáo dục đại học.

Tiêu chuẩn này bao gồm một số tiêu chí cụ thể để đánh giá chất lượng và hiệu quả của quá trình tuyển sinh và đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học. Một trong số đó là Tiêu chí 1 về tỉ lệ nhập học và quy mô đào tạo. Theo đó, tỉ lệ nhập học không được thấp hơn 50% so với số chỉ tiêu công bố trong kế hoạch tuyển sinh, và quy mô đào tạo không được giảm quá 30% so với 3 năm trước, trừ trường hợp việc giảm quy mô nằm trong định hướng phát triển của cơ sở giáo dục đại học. Điều này nhấn mạnh sự ổn định và bền vững của cơ sở giáo dục trong việc thu hút và duy trì học viên.

Tiêu chí 2 và 3 liên quan đến tỉ lệ thôi học và tỉ lệ tốt nghiệp cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể để đảm bảo tính hoàn thành của quá trình đào tạo. Tỉ lệ thôi học không được cao hơn 10%, đặc biệt là tỉ lệ thôi học của sinh viên năm đầu không vượt quá 15%, trong khi tỉ lệ tốt nghiệp cần đạt ít nhất 60% trong thời gian không chậm quá 2 năm so với kế hoạch học tập chuẩn. Điều này ám chỉ sự quan tâm đặc biệt đến việc hỗ trợ và duy trì sinh viên trong quá trình học tập.

Tiếp theo, Tiêu chí 4 và 5 đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên và tỉ lệ sinh viên có việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp. Tỉ lệ người học hài lòng với giảng viên và quá trình học tập không được thấp hơn 70%, đồng thời tỉ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp sau tốt nghiệp cũng cần đạt ít nhất 70%. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp một môi trường học tập chất lượng và liên kết mạnh mẽ với thị trường lao động.

Tóm lại, tiêu chuẩn về Tuyển sinh và đào tạo trong Chuẩn cơ sở giáo dục Đại học không chỉ đặt ra các mục tiêu cụ thể để đánh giá chất lượng và hiệu quả của quá trình đào tạo mà còn đề cao vai trò của các cơ sở giáo dục trong việc đảm bảo sự thành công của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Điều này góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học và phát triển bền vững của đất nước.

Xem thêm: Chuẩn chương trình đào tạo trình độ của giáo dục đại học

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn