BẢNG 1: DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ CẦN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH     

Ngành, nghề mà pháp luật chỉ đòi hỏi Giám đốc (người đứng đầu cơ sở kinh doanh) phải có chứng chỉ hành nghề

Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (trong trường hợp không ủy quyền)

Dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân

Dịch vụ khám chữa bệnh y học cổ truyền tư nhân

Ngành, nghề mà pháp luật đòi hỏi cả Giám đốc và người khác giữ chức vụ quản lý trong công ty phải có chứng chỉ hành nghề

Dịch vụ kiểm toán – 3 CCHN

Dịch vụ kế toán – 2 CCHN

Ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu có chứng chỉ hành nghề của người giữ chức danh quản lý trong công ty

Dịch vụ thú y – 1 CCHN

Sản xuất, mua bán thuốc thú y; thú y thủy sản – 1 CCHN

Giám sát thi công xây dựng công trình – 1 CCHN

Khảo sát xây dựng – 1 CCHN

Thiết kế xây dựng công trình – 1 CCHN

Hành nghề dược – 1 CCHN

Dịch vụ môi giới bất động sản – 1 CCHN

Dịch vụ định giá bất động sản – 2 CCHN

Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản – 2 CCHN môi giới bất động sản (nếu có  Dịch vụ định giá bất động sản thì phải có 2 CCHN định giá bất động sản)

Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật – 1 CCHN

Dịch vụ làm thủ tục về thuế - 2CCHN

Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải – 1 CCHN

Hoạt động xông hơi khử trùng – 1 CCHN

Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp – 1 CCHN (trong trường hợp có ủy quyền)

 

BẢNG 2: DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH PHẢI CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Tổ chức tín dụng

Ngân hàng thương mại Nhà nước 3000 tỷ đồng

Ngân hàng thương mại cổ phần 3000 tỷ đồng

Ngân hàng liên doanh 3000 tỷ đồng

Ngân hàng 100% vốn nước ngoài 3000 tỷ đồng

Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài 15 triệu USD

Ngân hàng chính sách 5000 tỷ đồng

Ngân hàng đầu tư 3000 tỷ đồng

Ngân hàng phát triển 5000 tỷ đồng

Ngân hàng hợp tác 3000 tỷ đồng

Quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ tín dụng nhân dân trung ương 3000 tỷ đồng

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở 0,1 tỷ đồng

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Công ty tài chính 500 tỷ đồng

Công ty cho thuê tài chính 150 tỷ đồng

Kinh doanh bất động sản: 6 tỷ đồng

Dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ đồng

Dịch vụ bảo vệ: 2 tỷ đồng

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ đồng

Sản xuất phim: Doanh nghiệp phải có GCN đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp trước khi ĐKKD

Kinh doanh cảng hàng không

Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 100 tỷ đồng

Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 30 tỷ đồng

Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không

Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 30 tỷ đồng

Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 10 tỷ đồng

Vận chuyển hàng không quốc tế

Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 500 tỷ đồng

Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 800 tỷ đồng

Khai thác trên 30 tàu bay: 1000 tỷ đồng

Vận chuyển hàng không nội địa

Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 200 tỷ đồng

Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 400 tỷ đồng

Khai thác trên 30 tàu bay: 500 tỷ đồng

Kinh doanh hàng không chung: 50 tỷ đồng

 
CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ biên tập